Zorg & Welzijn > Gehandicaptenzorg

Ze zeggen dat we het niet kunnen
Kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking

Auteur(s)    Ineke Verdonk
Jaar    2011
Druk    1
Aantal pagina's    252
ISBN    9789023247005
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Mensen met een lichte verstandelijke beperking mogen kinderen krijgen, zo bepaalt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar het kind heeft op zijn beurt ook recht op een opvoeding die hem of haar in staat stelt volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
Helaas blijkt (te) vaak dat mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen, terwijl deze ondersteuning moeilijk te organiseren is. De schrijnende gevolgen zijn regelmatig te zien in nieuws en actualiteitenrubrieken.
Hulpverleners spelen een cruciale rol in de ondersteuning van hun cliŽnt bij belangrijke levensvragen. Toch gaan zij nog vaak het gesprek over een mogelijke kinderwens van hun cliŽnt uit de weg. Een gemiste kans, waardoor een cliŽnt de hulpverlener soms voor een voldongen feit stelt.

'Ze zeggen dat we het niet kunnen' geeft handreikingen voor de dialoog met de cliŽnt over zijn of haar kinderwens. Dit boek laat zien hoe je als hulpverlener de cliŽnt aanmoedigt om na te denken over de verantwoordelijkheid die het ouderschap met zich meebrengt. Het biedt praktische tips om de cliŽnt te helpen een bewuste keuze maken.
In de praktijk zijn er weinig voorbeelden van mensen met een lichte verstandelijke beperking die daadwerkelijk Ďvolwaardig ouder zijní. Daarom gaat dit boek vooral in op het bespreken van de kinderwens en de implicaties van ouderschap voor de cliŽnt, op het begeleiden van het afscheid van deze kinderwens en het stimuleren van een alternatieve levensinvulling.

De brede kennis van best practices en respectvolle houding van de auteur maken dit boek tot een aanrader voor hulpverleners, beleidsmakers en opleiders, schrijft emeritus hoogleraar verstandelijk gehandicaptenzorg Prof. dr. Ad van Gennep in zijn voorwoord.

Over de auteur
Ineke Verdonk (1947) werkt ruim 25 jaar als groepsmaatschappelijk werker met jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Daarbij zijn seksualiteit, relaties, kinderwens en ouderschap belangrijke gespreksonderwerpen.
Download hier een recensie van Martin Schuurman over Ze zeggen dat we het niet kunnen.Ze zeggen dat we het niet kunnen

Voorwoord
Dankbetuiging
Inleiding

1 Visies op ouderschap van mensen met een verstandelijke
beperking
1.1 Inleiding
1.2 Visies op verstandelijke beperkingen 2
1.2.1 Ernstige en lichte verstandelijke beperkingen
1.3 Visies op ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking
1.3.1 Betrokkenen
1.3.2 Professionals
1.3.3 Professionele organisaties
1.3.4 Overheid
1.4 Visies op begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking
1.4.1 Morele aspecten van begeleiding
1.4.2 Sociaal-wetenschappelijke aspecten van begeleiding
1.4.3 Praktische aspecten van begeleiding
1.5 Visies op de rol van de hulpverlener
1.5.1 Visies in de sociale wetenschappen
1.5.2 Invloed van het juridisch kader op de hulpverlening
1.5.3 Discussie
1.6 Menselijke waardigheid

2 Kenmerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking
2.1 Inleiding
2.2 Verstandelijke beperking
2.2.1 Definities
2.2.2 Verstandelijke beperking in relatie tot sociaal en emotioneel functioneren
2.2.3 Verstandelijke beperking in relatie tot de maatschappij
2.3 Ontwikkelingsverloop
2.3.1 Behoefteontwikkeling
2.3.2 Cognitieve ontwikkeling
2.3.3 Sociaal-emotionele ontwikkeling
2.3.4 Disharmonisch ontwikkelingsprofiel
2.3.5 Seksuele ontwikkeling
2.3.6 Verstandelijke beperking en seksuele ontwikkeling
2.4 Sociale redzaamheid en weerbaarheid
2.4.1 Kwetsbaarheid en seksueel misbruik
2.4.2 Weerbaarheid verhogen
2.4.3 Weerbaarheidstrainingen
2.5 Samenvatting

3 Zorgvuldig hulpverlenerschap: juridische en ethische aspecten
3.1 Inleiding
3.2 Zorgvuldig hulpverlenerschap
3.3 De rechten van (toekomstige) ouders en kinderen
3.3.1 Rechten van (toekomstige) ouders
3.3.2 Rechten van kinderen
3.3.3 Het recht op kinderen en het recht op goede ouders
3.3.4 Het recht op bescherming, goede zorg en ontplooiing
3.4 Juridische versus relationele autonomie
3.4.1 Juridische autonomie
3.4.2 Relationele autonomie
3.4.3 Autonomie als relationeel begrip
3.4.4 Samenvatting

4 Theoretische benaderingen
4.1 Inleiding
4.2 De presentiebenadering
4.2.1 Methodische kenmerken
4.2.2 Presentie als basishouding in zorg- en dienstverlening
4.2.3 Competenties presentiebeoefenaar
4.2.4 Presentiebenadering en bespreken van kinderwens
4.3 De emanciperende benadering
4.4 De ecologische benadering
4.4.1 Netwerkontwikkeling
4.4.2 Ecogram
4.4.3 De Eigen Kracht Conferentie
4.5 De contextuele benadering
4.5.1 Loyaliteit en rechtvaardigheid
4.5.2 Vier dimensies
4.5.3 Gerechtigde aanspraak maken
4.6 Samenvatting

5 De rol van de taal
5.1 Inleiding
5.2 Taal en socialisatie
5.3 Taal en betekenisgeving
5.4 Taal en zelfbeschikking
5.5 Methodische principes
5.5.1 Basishouding in de dialoog met de cliŽnt
5.5.2 Hulpverlenen is vooral luisteren
5.5.3 Van slachtoffertaal naar actieve taal
5.5.4 Werken aan ontplooiing
5.6 Samenvatting

6 Preventie, seksuele voorlichting en vorming
6.1 Inleiding
6.2 Seksuele voorlichting en vorming
6.3 Rol ouders, school, zorg- en dienstverlening en maatschappij
6.3.1 Speciaal basisonderwijs
6.3.2 Speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs
6.4 Relaties en kinderen krijgen
6.5 Verschillende (leeftijds)groepen
6.5.1 Kinderen
6.5.2 Pubers en jong volwassenen
6.5.3 Volwassenen
6.5.4 Broers en zussen als intermediair tussen ouders en hulpverlener
6.6 Praten over kinderwens en ouderschap is praten over de verstandelijke beperking
6.6.1 Op zoek naar de doelgroep
6.6.2 Peer education
6.6.3 Seksualiteit in een positief kader
6.6.4 Ervaringsleren
6.6.5 Doel en randvoorwaarden
6.6.6 Vierfasenmodel
6.7 Samenvatting

7 Kinderwens en ouderschap: verlangen en realiteit
7.1 Inleiding
7.2 Motieven voor kinderwens en ouderschap
7.3 Verschillende perspectieven
7.4 Opvoeden en ouderschap
7.4.1 Voorwaarden voor goed ouderschap
7.4.2 Dagelijkse praktijk van het ouderschap
7.4.3 Ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking
7.5 Ontwikkelingstaken en opvoedingstaken
7.5.1 Ontwikkelingstaken van kinderen
7.5.2 Opvoedingstaken van ouders
7.5.3 Een veilige opvoeding bieden
7.6 Beschermende factoren en risicofactoren
7.6.1 Factoren op microniveau
7.6.2 Factoren op mesoniveau
7.6.3 Factoren op macroniveau
7.7 Samenvatting

8 Methodiek: kinderwens en ouderschap bespreken
8.1 Inleiding
8.2 Methodisch werken
8.2.1 Doelgericht
8.2.2 Systematisch
8.2.3 Planmatig
8.2.4 Procesmatig
8.2.5 Samenvatting
8.3 Fase van onderzoek
8.3.1 Aangaan van de dialoog: taalgebruik
8.3.2 Gespreksgerichte benadering (dialoog) met een taakgerichte aanpak (acties)
8.3.3 Model voor een ordelijk verloop van de dialoog
8.3.4 Concretiseren en confronteren
8.3.5 Evaluatie of nabespreking van een actie
8.3.6 Basisvaardigheden: taalgebruik
8.4 Het opmaken van de balans
8.4.1 Ouderschap dat goed genoeg is
8.4.2 Balansmodel
8.4.3 De verantwoordelijkheid wegen van cliŽnt en partner
8.4.4 De verantwoordelijkheid wegen van het sociale netwerk
8.4.5 De verantwoordelijkheid wegen van de samenleving
8.5 Samenvatting

9 Kans op zwanger worden?
9.1 Inleiding
9.2 Goede zorg
9.3 Het netwerk in kaart brengen
9.3.1 Fase 1: contacten verkennen
9.3.2 Fase 2: praten over de kinderwens
9.3.3 Fase 3: je de situatie voorstellen met een kind
9.4 Het gesprek over anticonceptie
9.5 Model voor besluitvorming NVAVG
9.6 Kansarmoede als levensstijl
9.7 Drang en dwang bij anticonceptie
9.8 Wat te doen als de cliŽnt zwanger is?
9.8.1 De cliŽnt is ongepland zwanger
9.8.2 De cliŽnt is zwanger na seksueel misbruik
9.8.3 Problemen in het keuzeproces
9.8.4 Ongeplande ongewenste zwangerschap
9.8.5 Ongeplande, maar gewenste zwangerschap
9.8.6 Begeleiding van zwangere vrouwen met een lichte verstandelijke beperking
9.9 Samenvatting

10 Afscheid nemen van de kinderwens
10.1 Denkkader voor rouwverwerking: de verliesdriehoek
10.1.1 Impact
10.1.2 Coping
10.1.3 Support
10.2 Rouwtaken
10.3 Denkkader voor rouwverwerking: het doolhofmodel
10.4 Een nieuwe betekenis geven
10.5 Het zoeken naar een eigen vorm van houvast
10.6 Samenvatting

Bijlage 1 Middelen en materialen
Bijlage 2 Groepsgesprek en rollenspel begeleiden
Bijlage 3 Ontwikkelingstaken van kinderen en opvoedingstaken van ouders
Literatuur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Ethiek, Gehandicaptenzorg, HulpverleningAanraders


J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman en G.G. VanderStraeten : Revalidatie voor volwassenen

A. Dosen : Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Anke Meester-Delver : Het Capaciteitenprofiel

Jenny Palm : Hersenletsel heb je niet alleen

- : NTZ