Cultuur | Historie > Geschiedenis

Stad en Regio


Auteur(s)    Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping en Hanneke de Vries (red.)
Jaar    2010
Druk    1
Aantal pagina's    428
ISBN    9789023246114
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €27,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Groninger Historische Reeks, 40

Deze bundel bevat historische opstellen over actuele vraagstukken. Spanningen tussen stad en omgeving bestaan ook in onze moderne tijd. Een historisch perspectief daarop toont niet alleen een rijkdom aan variatie, maar verbreedt bovendien onze visie op de hedendaagse samenleving.
De artikelen vormen een eerbewijs aan de ­historicus professor Pim Kooij. Als geen ander in Nederland heeft hij de afgelopen veertig jaar op inspirerende wijze richting gegeven aan het historisch onderzoek naar de relaties tussen stad en regio.

Op de omslag de tramlijnen 1 en 3 voor het hoofdstation te Groningen in 1943. Tramlijn 1 reed langs de Hereweg naar de rand van de stad en lijn 3 naar de Grote Markt. Aan de nummers op de wagens is te zien dat deze trams in 1909 aan de stad werden geleverd. De latere architect Piet Reijenga (1919-2002) maakte tijdens de oorlog een serie gouaches van speciale plekken in Groningen en omgeving (in particulier bezit).

De bijdragen in deze bundel zijn geschreven door collega’s en promovendi van ­professor Pim Kooij. Zij laten zien hoe veelzijdig het historisch onderzoek naar stad en regio is. Vooral Noord-Nederland, en in het ­bijzonder Groningen, vormt het onderwerp van de ­meeste bijdragen. Maar ook verder weg gelegen streken komen aan bod. De opstellen ­starten soms in de stad, soms op het platteland of behandelen juist het verkeer tussen stad en omgeving. Voor deze bundel geldt het motto van Kooij’s benadering, dat waar de stad centraal staat, de groene geschiedenis nooit ver weg is.Stad en Regio

Woord vooraf
Simon Kuipers

Inleiding


De relatie stad-platteland

Van Wad tot Warendorf. Groningen en zijn achterland, 1400-1600
Meindert Schroor

Deventer en de X-factor, 1550-1750
Paul Holthuis

Groningen van stadstaat tot stad van het Noorden
Henk Hurenkamp

Parasiteren op het platteland? De stad Groningen en de Ommelanden in de tweede helft van de achttiende eeuw
Richard Paping

Kredietverlening via de correspondentschappen van de Nederlandsche Bank in Winschoten, Veendam-Wildervank en Onderdendam, 1864-1889
Floris Joustra

Van Berlage naar streekplan. Een nieuw hart voor de provincie
Groningen?
Maarten Duijvendak

Tussen platteland en stad

Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594
Jan van den Broek

Een kringloop in praktijk gebracht. Gronings stadsvuil als mest voor de Veenkoloniën, 1500-1900
Henk van Zon

Transport en infrastructuur in Groningen in de negentiende eeuw
Marcel Clement

Medan: koloniale stad als exponent van het Deli-wonder
Gé Prince

Migratie en levensstandaard. Een vergelijking tussen de biologische levensstandaard van immigranten en geboren Stadjers in het derde kwart van de negentiende eeuw
Vincent Tassenaar

Mijnarbeiders tussen agrarische en urbane arbeidsmarkten
Ben Gales


Steden en de groene ruimte

‘Welvarend, kaal en vlak, apart, stoer, open of weids’. De waardering van het Groninger landschap sinds het midden van de achttiende eeuw
IJnte Botke

Tussen cultuurhistorie en ecologisch erfgoed. Het Sterrebos in de stad Groningen, 1765-2009
Erwin H. Karel

De strijd om een Gronings tuindorp
Hanneke de Vries

De milieu-effecten van bedrijvigheid in de vestingsteden Harlingen en
Schoonhoven
Theo J. Dijkstra

Haags bolwerk op Gronings boerenerf? De Gewestelijke Raden en het Landbouwschap, 1945-1970
Evert Jan Krajenbrink

Groene idealen in een paars politiek landschap. Overeenstemming en meningsverschil tussen landbouw en milieubeweging over de ruimtelijke inrichting van Nederland, 1994-2002
Daniël Broersma


Stadscultuur en plattelandscultuur

Op zoek naar ‘de Groninger boer’
Hilde Krips-van der Laan

Eenheid in verscheidenheid. Verzuiling en ontzuiling in de stad en op het platteland: een verkenning
Rolf van der Woude

Centrale werkverschaffing in Groningen, 1920-1940
Geurt Collenteur

Ontoelaatbaarheid, onmaatschappelijkheid en armoedecultuur: een perpetuum mobile? Op zoek naar de herkomst van de Deventer onderklasse
Vincent Sleebe


Stedensystemen

Gateway voor het Noorden of haven in de Zuiderzeeregio?
Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiende eeuw
Harm Nijboer

Regionale verschillen in urbanisatiedynamiek in Nederland, 1796-1850
Merijn Knibbe

Urbanisatie in het premoderne Italië, 1300-1861. De dynamiek van urbanisatiepatronen
Steven Brakman, Harry Garretsen en Herman de Jong

Macropolis en micropolis: de stad als vormmetafoor voor een Personal Computer
J.W. Drukker


Nawerk

Noten

De levensloop van Pim Kooij in enkele lijnen

Lijst van publicaties van Pim Kooij (1969-2009)

Lijst van gepromoveerden

Over de auteurs van deze bundel

Register van plaatsnamen

Register van persoonsnamen
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home