Zorg & Welzijn > Logopedie

Methodisch handelen in de logopedie


Auteur(s)    HenriŽtte Kuiper
Jaar    2013
Druk    3
Aantal pagina's    156
ISBN    9789023247500
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €27,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Logopedisten behandelen cliŽnten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cliŽnten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie, de eerstelijns- en de intramurale gezondheidszorg.

De uitgave Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.
De derde herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder Evidence Based Logopedie, Directe Toegankelijkheid, nieuwe richtlijnen rondom verslaglegging en het nieuwe beroepsprofiel. Speciale aandacht is er voor het handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het is belangrijk dat studenten hiermee vanaf het eerste jaar vertrouwd raken. Eenheid van taal en denken is nodig bij interdisciplinaire samenwerking en komt ten goede aan de cliŽnt.

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuÔstiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-opleidingen en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. In kwaliteitskringen gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casuÔstiek.

HenriŽtte Kuiper werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collegaís het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog houdt zij zich bezig met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs.
Een aantal schema's en bijlagen zijn hieronder te downloaden:

Schema 14
Schema 17
Schema 18
Schema 20
Schema 21
Schema 22
Bijlage 2
Bijlage 4Methodisch handelen in de logopedie

Inleiding

1 Beroep en opleiding Logopedie
1.1 Het beroep
1.2 Het werkveld
1.3 Evidencebased logopedie
1.4 Competentieprofiel
1.5 De opleiding

2 Fasering van het Methodisch handelen
2.1 Doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig handelen
2.2 Verwijzing en aanmelding in het kader van directe toegankelijkheid
2.3 Intakegesprek en anamnese
2.4 Onderzoek
2.5 Analyse en diagnose
2.6 Behandelplan
2.7 Logopedische behandeling
2.8 Evaluatie van de behandeling
2.9 Afsluiting

3 Onderzoek en diagnose
3.1 Het SORKC-schema uit de gedragstherapie
3.2 Beginsituatiebepaling met behulp van SORKC
3.3 Functionele analyse en diagnose
3.4 ICF

4 Doelen en behandelplan
4.1 Aansluiten bij de hulpvraag
4.2 Al of niet behandelen
4.3 Het behandelplan
4.4 Doelen formuleren

5 Logopedische behandeling
5.1 Professioneel handelen
5.2 Logopedisch handelen per werkveld
5.3 Begeleiding en feedback
5.4 Nieuw gedrag aanleren
5.5 Transfer
5.6 Interdisciplinaire samenwerking

6 Kwaliteitszorg
6.1 Relevante wetgeving
6.2 Kwaliteitsbeleid NVLF
6.3 Kwaliteitskringen
6.4 Collegiale consultatie
6.5 Evidencebased vraagstellingen
6.6 CliŽnttevredenheid
6.7 Werkvormen in kwaliteitskringen
6.8 Kwaliteitsborging met EFQM

Samenvatting

Bijlagen
Bijlage 1 Klassieke en operante conditionering
Bijlage 2 Specifieke SORKC-schemaís
Bijlage 3 ICF
Bijlage 4 Formats voor verslagen
Bijlage 5 Voorbeeldverslag

Geraadpleegde literatuur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Logopedie, Medische wetenschappenAanraders


HenriŽtte Kuiper : Methodisch handelen in de logopedie

Lenie van den Engel-Hoek : Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Marie-Christine Franken, Marieke Hakkesteegt : Eldar, Spreken en Zingen