Geestelijke gezondheidszorg | GGZ

  

Boeken over Geestelijke gezondheidszorg | GGZ (22 boeken)      A. Maras, S. Kapiteijn, L.J. Vreeke, W.E.N. Geilleit : PowerCoaching   PowerCoaching
A. Maras, S. Kapiteijn, L.J. Vreeke, W.E.N. Geilleit - 2015 - 168 p. - € 34,95
 
PowerCoaching is een innovatief, motiverend en praktijkgericht coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd. PowerCoaching helpt jongeren inzichteli... Lees verder...

 Bestel 
     

      F. Verheij en collegas : Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie   Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie
F. Verheij en collega's - 2014 - 384 p. - € 59,90
 
Verworvenheden van gisteren in het perspectief van morgen

Een deel van de meest kwetsbare kinderen en jeugdigen met ernstige psychische problematiek en/of stoornissen zijn voor hun behandeling aangewezen op de klinische voorzieningen van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hun problemen zi... Lees verder...

 Bestel 
     

      H. van Andel : Beleidspsychiatrische competenties   Beleidspsychiatrische competenties
H. van Andel - 2014 - 240 p. - € 39,90
 
“Professioneel leiderschap wordt verworven door deskundigheid op medisch en beleidspsychiatrisch terrein en draagt een regisserend en dienstbaar karakter.”

De beleidspsychiatrie heeft in de afgelopen dertig jaar onmiskenbaar bijgedragen aan de vraag naar kennisvermeerdering en -uitwiss... Lees verder...

 Bestel 
     

      Jenny Palm : Hersenletsel heb je niet alleen   Hersenletsel heb je niet alleen
Jenny Palm - 2013 - 232 p. - € 34,75
 
“Als papa zo boos op mij is, komt het echt door dat knikkertje in zijn hoofd hè en niet omdat ik echt alles fout doe?”

Hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats natuurlijk voor degene die het overkomt. Onze maatschappij heeft nauwelijks besef van de impact die he... Lees verder...

 Bestel 
     

      A.E.G.M. van der Moolen & H. Knegtering : Depot antipsychotica   Depot antipsychotica
A.E.G.M. van der Moolen & H. Knegtering - 2013 - 144 p. - € 27,50
 
Er is de laatste jaren sprake van een sterke toename van de kennis over antipsychotica in het algemeen en depot antipsychotica in het bijzonder. Mits zorgvuldig toegepast behoren deze geneesmiddelen tot de meest effectieve van dit moment: bij ongeveer tachtig procent van de patiënten wordt een sterk... Lees verder...

 Bestel 
     

      Dr. J.A. Jenner (red.) : Hallucinaties   Hallucinaties
Dr. J.A. Jenner (red.) - 2012 - 376 p. - € 59,95
 
Hallucinaties zijn van alle tijden. Ze komen voor bij patiënten met een psychiatrische stoornis, maar worden ook beschreven bij psychisch gezonde mensen. De behandeling is complex – bij circa vijftig procent is er sprake van medicatieresistentie – en vergt een geheel eigen aanpak. Vandaar dit boek.... Lees verder...

 Bestel 
     

      Floris Bijlsma : Impact van suïcide op GGz-medewerkers   Impact van suïcide op GGz-medewerkers
Floris Bijlsma - 2012 - 292 p. - € 44,50
 
“Het is niet de eerste keer dat ik dit meemaak, dus ik moet doorgaan. Anderen zijn bezig, dus ik ook.”

De confrontatie met suïcide van een persoon uit de naaste omgeving is voor elk individu een schokkende ervaring, zeker als het familie of vrienden betreft. Maar hoe zit het met personen di... Lees verder...

 Bestel 
     

      Ruud Beunderman, Fatima van der Maas (red.) : Supervisie in de GGz   Supervisie in de GGz
Ruud Beunderman, Fatima van der Maas (red.) - 2012 - 212 p. - € 36,95
 
Supervisie – een leertraject onder leiding van een supervisor – stelt de supervisant in staat om beter te functioneren op het werk. Supervisie heeft een belangrijke plaats in de opleidingen in de GGz en is gericht op het bevorderen van het leerproces van een professional in opleiding. Over de inhoud... Lees verder...

 Bestel 
     

      Gijs van Gemert : Zorgzaamheid organiseren   Zorgzaamheid organiseren
Gijs van Gemert - 2012 - 124 p. - € 24,50
 
Zorgzaamheid, verbondenheid, respect en vertrouwen zijn centrale begrippen bij het verlenen van goede zorg aan kwetsbare mensen. Het punt is dat een groot deel van deze zorg verleend wordt vanuit een bedrijf. Alle aspecten van het dagelijkse leven moeten letterlijk georganiseerd worden. Organiseren... Lees verder...

 Bestel 
     

      Jenny Palm : Omgaan met hersenletsel   Omgaan met hersenletsel
Jenny Palm - 2012 - 244 p. - € 39,75
 
Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn vanaf het moment dat zij zijn uitbehandeld in meerdere of mindere mate aangewezen op de hulpverlening. Hulpverleners zoeken vaak jarenlang elke dag opnieuw naar de juiste manier van omgaan met hun individuele cliënt. De autonomie van die individu die... Lees verder...

 Bestel 
     

       
1   2   3   Volgende   


Terug

   
 

Aanraders


Hanneke de Haes, Leo Gualthérie van Weezel, Robbert Sanderman : Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

F. Verheij en collegas : Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie

Jenny Palm : Hersenletsel heb je niet alleen

Eveline Groothoff, Hub Jamin, Eliane de Beer-Hoefnagels : Spel in psychotherapie