Sociologie

  

Boeken over Sociologie (20 boeken)      Hilda Amsing en Mineke van Essen (red.) : Over professoren   Over professoren
Hilda Amsing en Mineke van Essen (red.) - 2014 - 0 p. - € 39,95
 
Dat dit jaar de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar bestaat, zal niemand zijn ontgaan, maar 2014 is ook voor de faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen (GMW) een jubileumjaar. In 2014 viert deze faculteit namelijk haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt het boek:Lees verder...

 Bestel 
     

      Louk Hagendoorn : Culturele diversiteit   Culturele diversiteit
Louk Hagendoorn - 2013 - 264 p. - € 39,95
 
Culturele diversiteit betreft verschillen tussen groepen, in belevingen, in vanzelfsprekendheden en in levenswijze. Sommige verschillen zijn zichtbaar en evident, andere verborgen en onverwacht – en hetzelfde geldt voor overeenkomsten. Over culturele diversiteit wordt veel gesproken, maar mee... Lees verder...

 Bestel 
     

      Egbert Brink : De zaak Cavaljé   De zaak Cavaljé
Egbert Brink - 2012 - 228 p. - € 24,50
 
Het huis is hoog en smal. Twee lindebomen voor de deur. Achter het huis weiland. Op 2 juni 1922, de vrijdag voor Pinksteren, is het nog licht. Vanuit het slaapkamerraam ziet de onderwijzer van Stuifzand
hoe die avond vele honderden mensen zich op de straat voor zijn deur verzamelen. Een paar jong... Lees verder...

 Bestel 
     

      D. Kampman : Kritische beschouwingen over collaboratie   Kritische beschouwingen over collaboratie
D. Kampman - 2011 - 240 p. - € 15,00
 
1. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is niet afgesloten. Er verschijnen jaarlijks nog steeds meerdere titels op dit terrein. Pas in de jaren '80 van de twintigste eeuw werd de gedachte uitgesproken dat in Nederland een "... ban van goed en fout ..." was komen te liggen op de geschiedschrijvi... Lees verder...

 Bestel 
     

      Karen van der Zee : Grenze(n)loos vertrouwen   Grenze(n)loos vertrouwen
Karen van der Zee - 2010 - 160 p. - € 14,95
 
Bestel nu met korting! € 14,95 i.p.v. € 18,95

Hoe kunnen we een samenleving creëren waarin we culturele verschillen met vertrouwen tegemoet treden? Hoe kunnen we reageren op feitelijke problemen rond diversiteit, zonder dat dat polariserend werkt? Hoe kunnen we zorgen voor een samenle... Lees verder...

 Bestel 
     

      Eveline Groothoff, Hub Jamin, Eliane de Beer-Hoefnagels : Spel in psychotherapie   Spel in psychotherapie
Eveline Groothoff, Hub Jamin, Eliane de Beer-Hoefnagels - 2010 - 776 p. - € 94,95
 
Dit boek gaat onder meer over de zevenjarige Bryan, die seksueel misbruikt is door zijn vader. Over de negenjarige Oumou die met haar familie het oorlogsgeweld in een Afrikaans land ontvlucht en daarbij haar moeder verliest en over de zesjarige Thomas die een pijnlijke chemokuur heeft moeten doorsta... Lees verder...

 Bestel 
     

      Nora van Riet : Social Work   Social Work
Nora van Riet - 2010 - 292 p. - € 43,95
 
Sinds de introductie van het social casework wordt in de vakliteratuur veel aandacht besteed aan het tot zijn recht komen als persoon. Ook in Social Work komt dit thema ruimschoots aan bod, vanuit een visie op empowerment. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij het tot zijn recht komen al... Lees verder...

 Bestel 
     

       : Bedreigd bestaan   Bedreigd bestaan
- 2010 - 0 p. - € 39,50
 
Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw verschijnt er een prachtige sociografie van Noord-Groningen. Een zeer zorgvuldige analyse van de economische, sociale en culturele situatie in het gebied. Vele citaten van geďnterviewden larderen de beschrijvingen.

De onderzoekers zijn helder in hun slo... Lees verder...

 Bestel 
     

      Cor A.J. de Jong, Hein A. de Haan, Ben J.M. van de Wetering : Verslavingsgeneeskunde   Verslavingsgeneeskunde
Cor A.J. de Jong, Hein A. de Haan, Ben J.M. van de Wetering - 2009 - 228 p. - € 42,50
 
Het gebruik van psychoactieve middelen is eeuwenoud en wijd verbreid. Onder bepaalde omstandigheden kan dit gebruik echter leiden tot verslaving. De gevolgen daarvan kunnen ingrijpend en verstrekkend zijn, variërend van misbruik en afhankelijkheid tot gezondheidsrisico’s, psychosociaal disfunctioner... Lees verder...

 Bestel 
     

      Adreas Flache, Maarten Koekkoek : Interventies voor een leefbare wijk   Interventies voor een leefbare wijk
Adreas Flache, Maarten Koekkoek - 2009 - 124 p. - € 19,50
 
Sociale problemen die spelen in wijken, zoals een toename van onveiligheidsgevoelens, overlast van Marokkaanse jongeren of een groeiend aantal schooluitvallers, zijn volop onderwerp van het publieke en politieke debat in Nederland. Steeds vaker komen professionals die werkzaam zijn in wijken en wete... Lees verder...

 Bestel 
     

       
1   2   Volgende   


Terug

   
 

Aanraders


Eveline Groothoff, Hub Jamin, Eliane de Beer-Hoefnagels : Spel in psychotherapie

Manfred te Grotenhuis, Chris Visscher : SPSS met Syntax

Hilda Amsing en Mineke van Essen (red.) : Over professoren

Hassink J. : Gezond door landbouw en groen

Egbert Brink : De zaak Cavaljé