Sociaal Domein > Gezondheidszorg | Beleid & organisatie

Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg
Deel B: Inhoud

Auteur(s)    E. Oskam, E.M van Lokven (kernredactie)
Jaar    2013
Druk    7e herziene
Aantal pagina's    520
ISBN    9789023246527
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Ned. Leerboek Jeugdgezondheidszorg A-9789023246503    € 35,95   
 Bestel 
Ned. Leerboek Jeugdgezondheidszorg B-9789023246527    € 56,50   
 Bestel 

Leverbaar  Direct
Voor docenten  Docentenservice
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een dynamisch werkveld, daarover kan weinig misverstand bestaan. Inmiddels is er weer zo veel veranderd, dat het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg – in zijn ruim 60-jarig bestaan uitgegroeid tot een standaardwerk – weer toe is aan een herziening: de geheel herziene zevende druk. De inhoudelijke veranderingen zijn legio; de vertrouwde tweedeling van het leerboek is gehandhaafd: deel A beschrijft de beleidsmatige en organisatorische kant; deel B richt zich op de inhoudelijke aspecten.

In dit boek wordt de inhoud in de dagelijkse praktijk van de jeugdgezondheidszorg beschreven in zeven leeftijdspecifieke hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, de inleiding in de JGZ, worden vanuit de huidige visie algemene principes en kenmerken beschreven van de voornaamste ontwikkelingsgebieden van kinderen van 0 tot 19 jaar. In de vijf daarop volgende hoofdstukken worden de ontwikkelingspecifieke elementen van kind en jeugdige behandeld in de verschillende leeftijdsfasen. Dat gebeurt steevast in dezelfde volgorde, gebaseerd op de gezondheidsdeterminanten van Lalonde. Na een typering van de leeftijdsfase volgt er een beschrijving van de normale groei en ontwikkeling, wordt het externe milieu geconcretiseerd en is er aandacht voor leefstijl, mogelijke bedreigingen en voor het zorgsysteem. Het laatste hoofdstuk
behandelt kinderen in bijzondere situaties.

Deel B geeft een compleet overzicht van de factoren die de gezonde ontwikkeling van een kind in de betreffende leeftijdsfase bevorderen dan wel bedreigen, en van de rol die de jeugdgezondheidszorg daarbij speelt.

Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg, deel B is niet alleen goed bruikbaar binnen de gezondheidszorg- en welzijnsopleidingen op HBO- en academisch niveau, het vormt tevens een gedegen naslagwerk voor artsen, verpleegkundigen en de overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ.Informatie over de auteurs en redactie vindt u hier:

Auteurs en redactie Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg Deel B

Voor eventuele wijzigingen kunt u contact opnemen met info@vangorcum.nl
Rectificatie
Het is gebleken dat de heer dr. F.J.M. van Leerdam – coördinerend specialistisch senior inspecteur jeugd en kindermishandeling – in de uitgave Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg, deel B ten onrechte staat vermeld als zijnde één van de auteurs van hoofdstuk 1 van genoemde uitgave. De heer van Leerdam heeft aangegeven dat hij op geen enkele wijze heeft bijgedragen aan dit hoofdstuk. Boekredactie en uitgever betreuren deze omissie en bieden daarvoor hun excuses aan.Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg - Deel B - Inhoud

Voorwoord

Rechten van het kind

Inleiding

1 De jeugdgezondheidszorg
Inleiding
1.1 Visie jeugdgezondheidszorg
1.2 Basistakenpakket
1.3 Het preventief gezondheidsonderzoek, PGO
1.4 Competenties
1.5 Groei
1.6 Voeding
1.7 Vaccinaties
1.8 Algemene ontwikkelingsgebieden
1.9 Sociaaleconomische status
1.10 Opvoeden en opvoedingsondersteuning

2 De pre- en perinatale periode
Inleiding
2.1 Typering van deze fase
2.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling
2.3 Het externe milieu: de omgeving
2.4 Leefstijl
2.5 Gezondheidsbedreigingen
2.6 Het zorgsysteem

3 De zuigelingenperiode
Inleiding
3.1 Typering van de leeftijdsfase
3.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling
3.3 Het externe milieu: de omgeving
3.4 Leefstijl
3.5 Gezondheidsbedreigingen
3.6 Het zorgsysteem

4 De peuterperiode: 1-4 jaar
Inleiding
4.1 Typering van de leeftijdsfase
4.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling
4.3 Het externe milieu: de omgeving
4.4 Leefstijl
4.5 Gezondheidsbedreigingen
4.6 Het zorgsysteem

5 De basisschoolperiode: 4-12 jaar
Inleiding
5.1 Typering van de leeftijdsfase
5.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling
5.3 Het externe milieu: de omgeving
5.4 Leefstijl
5.5 Gezondheidsbedreigingen
5.6 Het zorgsysteem

6 De adolescentieperiode: 12-19 jaar
Inleiding
6.1 Typering van de leeftijdsfase
6.2 Het interne milieu: groei en ontwikkeling
6.3 Het externe milieu: de omgeving
6.4 Leefstijl
6.5 Gezondheidsbedreigingen
6.6 Het zorgsysteem

7 Kinderen in bijzondere situaties
Inleiding
7.1 Het zieke kind
7.2 Ernstig zieke en stervende kinderen
7.3 Kinderen met een beperking
7.4 Kinderen met psychische problematiek
7.5 Het mishandelde kind
7.6 Buitenlandse adoptiekinderen
7.7 Kinderen van vluchtelingen, gevluchte kinderen


 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home