Sociaal Domein > Gezondheidszorg | Beleid & organisatie

Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg
Deel A: Organisatie

Auteur(s)    E. Oskam, E. van Lokven (kernredactie)
Jaar    2013
Druk    7e volledig herziene
Aantal pagina's    208
ISBN    9789023246503
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Ned. Leerboek Jeugdgezondheidszorg A-9789023246503    € 35,95   
 Bestel 
Ned. Leerboek Jeugdgezondheidszorg B-9789023246527    € 56,50   
 Bestel 

Leverbaar  Direct
Voor docenten  Docentenservice
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Het werkveld van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een dynamisch werkveld, daarover kan weinig misverstand bestaan. In zeven jaar tijd is er zo veel veranderd, dat het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg – in zijn inmiddels ruim 60-jarig bestaan uitgegroeid tot een standaardwerk – weer toe is aan een herziening: de geheel herziene zevende druk die nu voor u ligt. De inhoudelijke veranderingen zijn legio; wat is gebleven, is de vertrouwde tweedeling van het leerboek: deel A houdt zich bezig zich met de beleidsmatige en organisatorische kant; deel B richt zich als vanouds op de inhoudelijke aspecten.

Het boek opent met een verantwoording van de keuze voor het model van de gezondheidsdeterminanten van Lalonde als organisatiekader voor het leerboek. Deze vier determinanten – het interne milieu van de mens, het externe milieu, de leefstijl en het zorgsysteem – worden vervolgens één voor één uitvoerig
besproken. Het tweede hoofdstuk plaatst de JGZ in een historisch perspectief, dat eens te meer duidelijk maakt hoezeer deze vorm van zorg wordt bepaald door de specifieke, sociaaleconomische en maatschappelijke omgeving. In het daarop volgende hoofdstuk worden de positie, de organisatie en de financiering van de JGZ besproken. Vervolgens staat de uitvoering centraal, met onder meer aandacht voor het basistakenpakket, de interne samenwerkingspartners van de JGZ, de kwaliteitszorg en de implementatie van de zorg. De beide laatste hoofdstukken gaan respectievelijk in op de externe partners van de JGZ en de belangrijkste wet- en regelgeving.

Het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg, deel A is niet alleen goed bruikbaar binnen de gezondheidszorg- en welzijnsopleidingen op HBO- en academisch niveau, het vormt tevens een gedegen naslagwerk voor artsen, verpleegkundigen en de overige beroepsgroepen werkzaam binnen de JGZ.Informatie over de auteurs en redactie vindt u hier:

Auteurs en redactie Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg Deel A

Voor eventuele wijzigingen kunt u contact opnemen met info@vangorcum.nlNederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg - Deel A - Organisatie

Voorwoord
Rechten van het kind
Inleiding

1 Visie en uitgangspunten jeugdgezondheidszorg
Inleiding
1.1 Preventie als kern, gezondheidsbeleid als kader
1.2 Epidemiologie
1.3 De validiteit van een screeningstest
1.4 Verdere onderbouwing van de activiteiten van de jeugdgezondheidszorg
1.5 Samenvatting

2 Jeugdgezondheidszorg in historisch perspectief
Inleiding
2.1 Historische ontwikkelingen
2.2 Koloniehuizen en bleekneusjes
2.3 Consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters
2.4 De schoolartsendiensten

3 Positie, organisatie en financiering van de jeugdgezondheidszorg
Inleiding
3.1 Doelstelling van de jeugdgezondheidszorg
3.2 Plaats van de jeugdgezondheidszorg binnen de gezondheidszorg
3.3 Organisatie van de jeugdgezondheidszorg
3.4 Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg

4 Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg
Inleiding
4.1 Basistakenpakket
4.2 Interne samenwerkingspartners JGZ
4.3 Gezondheidsbevordering
4.4 Kwaliteitszorg
4.5 Bewaken van deskundigheid: intervisie en intercollegiale toetsing
4.6 Borging
4.7 Implementatie

5 Partners van de jeugdgezondheidszorg
Inleiding
5.1 Eerste en tweede lijn en uitvoerende organisaties Rijksvaccinatieprogramma
5.2 Kinderopvang
5.3 Onderwijs
5.4 Jeugdzorg

6 Wet- en regelgeving
Inleiding
6.1 Wet beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
6.2 Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
6.3 Kwaliteitswet zorginstellingen
6.4 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
6.5 Wet Publieke Gezondheid en Besluit publieke gezondheid
6.6 Leerplichtwet
6.7 Ouderlijk gezag, voogdij, omgang en ondertoezichtstelling
6.8 Wet op de Jeugdzorg
6.9 De klachtenprocedure
6.10 Overige wetgeving

Literatuur

Overzicht auteurs

Register
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home