Sociaal Domein > Gezondheidszorg | Beleid & organisatie

Organisatie van de gezondheidszorg


Auteur(s)    J.M.D. Boot
Jaar    2018
Druk    4e herziene
Aantal pagina's    392
ISBN    9789023255956
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Nieuwsgierig? Download een preview van dit boek!

Download hier de bijlage Adressen in de gezondheidszorg.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten steeds meer. Ze worden geconfronteerd met structuren waarin ze moeten functioneren, met regelingen waaraan ze zich moeten houden en partijen waarmee ze moeten overleggen en tot overeenstemming moeten komen. In een instelling moeten ze marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met patiŽnten/cliŽntenvertegenwoordigers rond de tafel.

De organisatie van de gezondheidszorg is complex en veeleisend en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening binnen de gezondheidszorg te kunnen werken, moet die organisatie wel gekend en doorzien worden. Dit boek wil daarvoor de kennis en het inzicht bieden.

In de vierde herziene editie zijn de ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg van de afgelopen jaren verwerkt. Het boek geeft daarmee een goed en samenhangend overzicht van de vele facetten binnen organisatie en beleid in de gezondheidszorg in Nederland.
Als vanouds biedt dit boek inzicht in de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. De actualiteit heeft een logische plaats in het licht van de beschreven ontwikkelingen door de jaren heen. Zo blijven bijvoorbeeld nieuwe wetgevingen en veranderende rollen van nationale en gemeentelijke overheid niet onbesproken.

Organisatie van de gezondheidszorg kan als (studie)boek in zijn geheel gebruikt worden, maar de hoofdstukken zijn ook zo geschreven, dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden.

Organisatie en financiering van de PG from WebmasterNSPOH on Vimeo.
Voorwoord
Inleiding

1 Ziekte en gezondheid
1.1 Definities, benaderingen en modellen
1.2 Gezondheid en ziekte in Nederland

2 Beroepen in de gezondheidszorg
2.1 Professies en beroepsorganisaties
2.2 Artsen, tandartsen, apothekers en verloskundigen
2.3 Psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en creatief therapeuten
2.4 Paramedische beroepen
2.5 Verpleegkundigen, verzorgenden en assisterenden

3 Indeling en ordening van zorgvoorzieningen
3.1 Sectoren van gezondheidszorg
3.1.1 De sector cure
3.1.2 De sector care
3.1.3 De sector geestelijke gezondheidszorg
3.1.4 De sector maatschappelijke zorg
3.2 Eerstelijnsgezondheidszorg
3.2.1 Monodisciplinaire praktijken en apotheken
3.2.2 Gezondheidscentra, thuiszorg en algemeen maatschappelijk werk
3.3 Tweedelijnsgezondheidszorg
3.3.1 Algemene ziekenhuizen
3.3.2 Psychiatrische ziekenhuizen
3.3.3 Verpleeghuizen
3.3.4 Verzorgingshuizen
3.3.5 Woon-zorgcomplexen (wozocoís)
3.3.6 Gehandicaptenzorg
3.4 Zorg in samenhang en samenwerking
3.4.1 GeÔntegreerde eerstelijnszorg 1
3.4.2 Ketenzorg en zorgketens
3.4.3 Extramuralisering en vermaatschappelijking

4 Preventie en publieke gezondheidszorg
4.1 Preventie in de gezondheidszorg
4.2 Uitvoering en organisatie van preventie
4.2.1 Nationale en lokale overheid
4.2.2 Preventie in de curatieve zorg
4.2.3 Preventie in de geestelijke gezondheidszorg
4.2.4 Preventie in de buurt
4.3 Publieke gezondheidszorg
4.4 Nationaal en lokaal gezondheidsbeleid

5 Marktwerking, financiering en bekostiging van zorg
5.1 Marktwerking in de gezondheidszorg: gereguleerde concurrentie
5.2 Nederlandse Zorgautoriteit 198
5.3 Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (WLZ)
5.4 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2006 en 2015 en Jeugdwet (2015)
5.5 Kostenbeheersing

6 PatiŽntenorganisaties en patiŽntenrechten
6.1 Typen patiŽntenorganisaties
6.2 PatiŽntenrechten in wetgeving
6.2.1 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
6.2.2 Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector (WKCZ) → Wet kwaliteit
klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
6.2.3 Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen (WMCZ)
6.2.4 Wetsvoorstel Wet cliŽntenrechten zorg (WCZ) en vervolgwetgeving
6.2.5 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ), Wet zorg
en dwang en Wet forensische zorg
6.2.6 Wet op de orgaandonatie (WOD)
6.2.7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMWO)
6.2.8 Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, Euthanasiewet)

7 Kwaliteit van zorg en gezondheidszorg
7.1 Kwaliteit in de gezondheidszorg
7.2 Kwaliteitsbevordering
7.3 Kwaliteitswetgeving
7.3.1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
7.3.2 Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) ➝ Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WKKGZ, 2016)
7.4 Kwaliteitszorg en prestaties
7.5 Gezondheidszorg en prestaties

8 Bedrijfsgezondheidszorg
8.1 Arbodiensten
8.2 Arbeidsomstandigheden (Arbo)
8.3 Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet)
8.4 Arbeidsomstandigheden en milieu
8.5 Preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties: integraal gezondheidsmanagement

Lijst van afkortingen in de gezondheidszorg
Register
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Aanraders


Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert, Elly de Bruijn : Tussen opleiding en beroepspraktijk

Peter Leusink, Marjo Ramakers (red.) : Handboek seksuele gezondheid

Joldersma F., Mouwen C.A.M., Otto M.M., Geurts J.L : Strategisch management voor non-profitorganisaties

J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman en G.G. VanderStraeten : Revalidatie voor volwassenen