Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > (Ortho-)Pedagogiek

Inleiding in de pedagogiek


Auteur(s)    Annemarie Becker
Jaar    2018
Druk    3
Aantal pagina's    264
ISBN    9789023255635
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €30,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk een paar pagina's van de 3e herziene druk van Inleiding in de pedagogiek!

Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geïllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving.

Het tweede deel gaat dieper in op de theorie: het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie met andere sociale wetenschappen. Deze hoofdstukken behandelen theorieën en inzichten uit de psychologie en sociologie die de pedagogiek hebben beïnvloed. De auteur legt steeds het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel.

Annemarie Becker formuleert leerdoelen bij ieder hoofdstuk en besteedt aandacht aan de laatste ontwikkelingen in het werkveld. De verwerkingsopdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk bieden je de gelegenheid te controleren of je de stof goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen opvattingen over opvoeding.

Op www.lerarencampus.nl staan extra vragen, opdrachten en discussieteksten voor studenten en docenten.

Inleiding in de pedagogiek is geschreven voor hbo-studenten van de studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen.

Drs. Annemarie Becker is ook auteur van ‘Inleiding in de pedagogiek – primair onderwijs’. Zij is gepensioneerd docent van de Hogeschool Inholland. Tegenwoordig is zij als parttime docent verbonden aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Suriname. Daarnaast is zij vrijwilligster bij stichting RUMAS, waar zij buitenlandse en lokale (Surinaamse) stagiaires begeleidt, en is zij coördinator van de RUMAS gezinscoaching unit waar iedereen met opvoedingsvraagstukken terecht kan voor begeleiding.

Nieuw in deze 3e druk
De gemakkelijke leesbaarheid van dit basisboek is behouden. In deze druk is wederom de feedback van verschillende docenten van hogescholen verwerkt. In deze derde editie zijn de volgende onderdelen herzien:
• In paragraaf 2.3 worden bij de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind van 0 tot 18 jaar de psychologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden onderscheiden.
• Er wordt kort ingegaan op de culturele aspecten in de opvoeding.
• De tekst over het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis – het vroegere AMHK – is aangepast vanwege toekomstige veranderingen ten aanzien van de verplichte meldcode voor professionele organisaties.
• De kritische opmerkingen van professionals ten aanzien van de praktische invulling van de Jeugdwet die in 2015 van kracht werd zijn beschreven.
• Ten aanzien van de school als opvoedingsmilieu zijn er toevoegingen gedaan die te maken hebben met de Wet op het passend onderwijs.
• De kritisch-emancipatorische pedagogiek is als pedagogische stroming toegevoegd.
• Verder zijn er waar nodig aanpassingen in de verschillende hoofdstukken gedaan.
• De casussen zijn in sommige gevallen gewijzigd.
Van deze uitgave is ook speciaal voor het primair onderwijs een editie beschikbaar: Inleiding in de pedagogiek - Primair onderwijs.Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


PedagogiekAanraders


Els Schrover : Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

Janssen-Vos F., Pompert B. : Startblokken van Basisontwikkeling

Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven : Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Janssen-Vos F. : Spel en ontwikkeling

Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.) : Sociaal onhandig