Sociaal Domein > Logopedie

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg

Auteur(s)    Lenie van den Engel-Hoek e.a.
Jaar    2018
Druk    Herziene 5e druk
Aantal pagina's    208
ISBN    9789023255505
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,95
Leverbaar: direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Jonge zuigelingen en kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en lichamelijke aandoeningen. Op basis van toegenomen kennis en ervaring is dit boek geheel herzien en geeft het een leidraad gebaseerd op praktijk en wetenschap.

De diagnostiek en behandeling van eet- drink- en slikklachten behoren tot de taken van de logopedist. Deze geheel herziene vijfde druk van Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen behandelt de problematiek in al haar facetten en stadia, waarbij de stappen van het klinisch redeneren worden gevolgd. In het boek komen – onder meer - de volgende onderwerpen aan bod:

• Deel 1: de normale ontwikkeling van het slikken, principes van motorisch leren en ouderbegeleiding.
• Deel 2: de verschillende eet- en drinkvaardigheden (drinken uit de borst of fles, eten van de lepel, kauwen, drinken uit een beker en speekselcontrole), zowel wat betreft normale ontwikkeling als de begeleiding bij problemen.
• Deel 3: de begeleiding van specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen.

De auteurs, allen werkzaam als logopedist binnen de afdeling Revalidatie, Logopedie-kinderen van het Radboudumc in Nijmegen, hebben hun kennis, ervaring en gepubliceerde bevindingen van specialisten wereldwijd gebruikt. Ook is dankbaar gebruikgemaakt van de kennis en input van diverse disciplines en specialisten in het Radboudumc.

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen is primair geschreven voor logopedisten en logopediestudenten, maar is ook geschikt voor andere hulpverleners die beroepsmatig in aanraking komen met deze problematiek (artsen, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en gedragsdeskundigen).Voorwoord
Inleiding

Deel 1 Normale ontwikkeling, klinisch redeneren en ouderbegeleiding

1 Ontwikkeling en aspecten gerelateerd aan eten, drinken en slikken
1.1 Motorisch leren en neuroplasticiteit
1.2 Ontwikkeling van (senso)motoriek en mondmotoriek
1.2.1 Motorische ontwikkeling
1.2.2 Prikkelverwerking in het mondgebied
1.3 Fysiologie van eten en slikken
1.4 Neurologie van het eten en slikken
1.5 Vorm en groei van orale en faryngeale anatomische structuren
1.6 Hoeveelheden voeding en groei
1.7 Smaakontwikkeling
1.8 Consistentie van het voedsel gedurende de eerste 18 maanden

2 Classificatie van eet- en drinkproblemen
2.1 Een indeling op basis van problemen met een vaardigheid
2.2 Een indeling op basis van de onderliggende oorzaak
2.3 Een indeling op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health for children and Youth (ICF-CY)

3 Onderzoek en behandeling bij eet- en drinkproblemen
3.1 Klinisch redeneren
3.2 Stappen in het klinisch redeneren
3.2.1 Stap 1 Analyse van de hulpvraag
3.2.2 Stap 2 Observatie
3.2.3 Stap 3 Aanvullend diagnostisch onderzoek
3.2.3.1 Logopedisch onderzoek naar structuren en functies van het mondgebied
3.2.3.2 Aanvullende diagnostische onderzoeken
3.2.3.3 Klinische slikonderzoeken
3.2.3.4 Instrumentele onderzoeken
3.2.4 Aanvullende medische onderzoeken

4 Begeleiding en therapie bij eet- en drinkproblemen
4.1 Het kind
4.2 Omgeving
4.2.1 Het herkennen van gevoelens van ouders
4.2.2 Uitleg over het hoe en waarom van de eet- en drinkproblemen
4.2.3 Begeleiding

Deel 2 Vaardigheden

5 Drinken uit borst of fles
5.1 Normale ontwikkeling
5.2 Coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen
5.3 Orale beschermingsreflexen
5.4 Drinken uit de borst
5.5 Drinken uit de fles
5.6 Problemen bij drinken uit borst of fles
5.6.1 Stap 1 Analyse hulpvraag
5.6.2 Stap 2 Observatie drinken uit borst of fles
5.6.3 Stap 3 Aanvullend diagnostisch onderzoek
5.6.4 Stap 4 Logopedische diagnose
5.6.5 Stap 5 Lukt wel? Wat zijn de mogelijkheden?
5.6.6 Stap 6 Logopedische interventie
5.6.6.1 Problemen bij start drinken uit de borst
5.6.6.2 Moeite met drinken door conditionele problemen, in combinatie met coördinatieproblemen
5.6.6.3 Moeite met drinken uit borst of fles bij oraal-motorische problemen
5.6.6.4 Verslikken tijdens het drinken uit borst of fles
5.6.6.5 Problemen na een goede start
5.6.6.6 Problemen bij de overgang van drinken uit de borst naar drinken uit de fles

6 Eten met de lepel
6.1. Normale ontwikkeling van motoriek en responsiviteit
6.2 Problemen bij eten van de lepel
6.2.1 Stap 1 Analyse van de hulpvraag
6.2.2 Stap 2 Observatie lepelvoeding
6.2.3 Stap 3 Aanvullend diagnostisch onderzoek
6.2.4 Stap 4 Logopedische diagnose
6.2.5 Stap 5 Lukt wel? Wat zijn de mogelijkheden?
6.2.6 Stap 6 Logopedische interventie
6.2.6.1 Eten van de lepel bij oraal-motorische problemen
6.2.6.2 Eten van de lepel bij responsiviteitsproblemen

7 Kauwen
7.1 Normale ontwikkeling
7.2 Problemen bij het kauwen
7.2.1 Stap 1 Analyse van de hulpvraag
7.2.2 Stap 2 Observatie van het kauwen
7.2.3 Stap 3 Aanvullend diagnostisch onderzoek
7.2.4 Stap 4 Logopedische diagnose
7.2.5 Stap 5 Wat kan wel? Wat zijn de mogelijkheden?
7.2.6 Stap 6 Logopedische interventie
7.2.6.1 Kauwen bij oraal-motorische problemen
7.2.6.2 Kauwen bij responsiviteitsproblemen

8 Drinken uit een beker
8.1. Normale ontwikkeling drinken uit een beker, drinken met een rietje
8.2. Problemen bij het drinken uit een beker
8.2.1 Stap 1 Analyse van de hulpvraag
8.2.2 Stap 2 Observatie bij het drinken uit een beker
8.2.3 Stap 3 Aanvullend diagnostisch onderzoek
8.2.4 Stap 4 Logopedische diagnose
8.2.5 Stap 5 Wat kan wel? Wat zijn de mogelijkheden?
8.2.6 Stap 6 Logopedische interventie
8.2.6.1 Drinken uit een beker bij oraal-motorische problemen
8.2.6.2 Drinken uit een beker bij responsiviteitsproblemen
8.2.6.3 Problemen bij drinken uit een rietje

9 Speekselcontrole
9.1 Anatomie en fysiologie van speekselklieren, normale ontwikkeling speekselcontrole
9.2 Problemen bij speekselcontrole
9.2.1 Stap 1 Analyse van de hulpvraag
9.2.2 Stap 2 Observatie van mondmotoriek en speekselverlies
9.2.3 Stap 3 Aanvullende diagnostische onderzoeken
9.2.4 Stap 4 Logopedische diagnose
9.2.5 Stap 5 Wat kan wel? Wat zijn de mogelijkheden?
9.2.6 Stap 6 Logopedische interventie
9.2.6.1 Anterior speekselverlies
9.2.6.2 Posterior speekselverlies

Deel 3 Specifieke groepen

10 Prematuur geboren kinderen
10.1 Problematiek van de prematuur geboren baby
10.2 Ontwikkeling van zuigen, slikken en ademhalen in de periode voor de ŕ terme leeftijd
10.3 Problemen in de ontwikkeling van het drinken
10.4 Logopedisch onderzoek bij prematuur geboren kinderen
10.5 Diagnose en interventiemogelijkheden
10.5.1 Algemene adviezen
10.5.2 Aanpassen houding
10.5.3 Aanpassingen bij drinken uit de borst
10.5.4 Aanpassingen bij drinken uit de fles

11 Kinderen met aangeboren afwijkingen i mond- en keelgebied, larynx, trachea of oesogafus
11.1 Kinderen met lip- kaak- en/of gehemeltespleten
11.1.1 Drinken uit de borst bij lip-, kaak en/of gehemeltespleten
11.1.2 Drinken uit de fles bij lip-, kaak- en/of gehemeltespleten
11.2 Kinderen met Pierre Robin Sequentie (PRS)
11.3 Kinderen met afwijkingen aan kaken of tong
11.4 Kinderen met afwijkingen in de oesofagus
11.5 Kinderen met problemen in de larynx en trachea
11.6 Kinderen met een tracheacanule

12 Kinderen met genetische syndromen
12.1 Veel voorkomende genetische syndromen met eet- en slikproblemen
12.2 Eet-, drink- en slikproblemen bij genetische syndromen
12.3 Interventie bij kinderen met Downsyndroom
12.4 Kinderen met stofwisselingsstoornissen (metabole aandoeningen)

13 Kinderen met neurologische aandoeningen
13.1 Kinderen met cerebrale parese
13.2 Interventie bij kinderen met CP
13.2.1 Eet-, drink- en slikproblemen bij kinderen met CP
13.2.2 Uitgangspunten bij de therapie
13.2.3 Extra aandachtspunten voor het logopedisch onderzoek bij kinderen met CP
13.2.4 Logopedische interventie
13.3 Bijkomende problemen rond de voeding van kinderen met CP
13.4 Speekselverlies en speekselcontrole
13.4.1 De oorzaken van kwijlen bij kinderen met CP
13.4.2 Logopedisch onderzoek
13.4.3 Instrumenten voor de interventie bij speekselverlies
13.5 Andere neurologische problemen
13.5.1 Interventie bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen

14 Begeleiding van kinderen met langdurige sondevoeding
14.1 Redenen voor sondevoeding
14.2 Verschillende sondes
14.3 Voor- en nadelen van een sonde en sondevoeding
14.4 Aspecten bij (langdurige) sondevoeding
14.5 Logopedische begeleiding bij de overgang van sondevoeding naar orale voeding
14.6 Overige behandelmogelijkheden voor afbouw van sondevoeding

15 Gedragsmatige aspecten van eet- en drinkproblemen
15.1 Gedragsproblemen bij eten en drinken
15.2 Behandelmogelijkheden
15.3 Eetteams

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home