Sociaal Domein > Communicatie

Interculturele Communicatie
Van ontkenning tot wederzijdse integratie

Auteur(s)    Ir. Carlos Nunez, Drs. Raya Nunez-Madhi, Drs. Laura Popma
Jaar    2017
Druk    4e herziene
Aantal pagina's    184
ISBN    9789023255536
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €17,50
Leverbaar: direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

De basis van het boek is onveranderd. Toegankelijk, praktisch, met oefeningen en voorbeelden.
Nieuw in de 4e herziene druk:
- illustraties van van de hand van Masaaki Oyamada.
- een paragraaf over wereldburgerschap (Global Citizenship)
- een hoofdstuk over multiculturele teams en wereldleiderschap (Multicultural Teams and Global Leadership.
Wereldburgerschap, multiculturele team en wereldleiderschap zijn actuele onderwerpen die iedereen aangaan.

Praktijkgerichte incompany training bij u op de instelling
De auteurs verzorgen praktijkgerichte trainingen. In één middag heeft inzicht in hoe u als docent rekening moet houden met verschillende culturele waarden en een grote diversiteit aan leerstijlen in één klas. De handvatten en praktische tips kunt u direct toepassen in uw eigen lessen. Meer informatie over de training.

Engelse editie
Van deze uitgave is ook een Engelse editie verkrijgbaar. Klik hier voor de Engelse editie Intercultural Sensitivity (ISBN 9789023255550, verschenen in april 2017)
Deze inhoud van de Nederlandse en de Engelse editie is hetzelfde.

Over het boek
Om beter te kunnen communiceren in en bij te dragen aan een vitale en dynamische multiculturele Nederlandse samenleving is het belangrijk dat studenten interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. Daarnaast zijn interculturele vaardigheden noodzakelijk om effectiever te kunnen communiceren in het buitenland.

Elk jaar brengen duizenden studenten een deel van hun studie door op buitenlandse universiteiten in het kader van uitwisselingsprogramma’s. Docentmobiliteitsprogamma’s zorgen ervoor dat buitenlandse docenten les geven in Nederlandse klassen. De klas is meer cultureel divers dan ooit tevoren.

Onderzoek toont aan dat cultureel diverse klassen óf erg slecht óf buitengewoon goed presteren. De prestaties zijn laag als de culturele verschillen worden genegeerd of ontkend. Cultureel diverse groepen blinken daarentegen uit wanneer verschillen worden herkend en benoemd als waardevolle bronnen van innovatie en groei.

Interculturele communicatie maakt studenten in het hoger beroepsonderwijs nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden. Het helpt studenten cultuur te herkennen als een waardevolle bron. Deze nieuwe editie maakt gebruik van de culturele modellen van Hall, Kluckhohn en Hofstede, en bevat nu ook de moderne en dynamische benadering van Trompenaars: de 7 Culturele Dimensies.

Dit compacte boek kan eenvoudig bestudeerd worden in een half semester van 7 weken. Het staat bomvol met praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele werk- en leersituaties zoals in het onderwijs, in de zorg, met buitenlandse collega’s en in de marketing, kortom overal waar je met interculturele communicatie te maken kunt krijgen. In de klas, op stage, of in het beroepsveld, Interculturele Communicatie helpt studenten om intercultureel
vaardiger te worden.

Over de auteurs
De auteurs hebben een cultureel diverse achtergrond en zijn naast hun werkzaamheden in het Hoger Beroepsonderwijs en op buitenlandse universiteiten gevestigd als zelfstandig trainer en consultant.De delen van de inhoudsopgave in groene kleur , zijn nieuw in de 4e druk t.o.v. de 3e druk van Interculturele communicatie (isbn 978 90 232 5232 3)

Voorwoord

Hoofdstuk 1 Cultuur, communicatie en wereldburgerschap
1.1 Cultuur: zichtbaar en onzichtbaar
1.2 Definitie van cultuur
1.3 Culturele programmering
1.4 Cultuur en subculturen
1.5 Interculturele communicatie
1.6 Communicatieruis
1.7 Het TOPOI-model, een interventie bij culturele ruis
1.8 Wereldburgerschap
1.8.1 Definitie 1.8.2 Onderwijs in wereldburgerschap
1.8.3 Wereldburgerschapcompetenties
1.8.4 Waar komt het in de praktijk op neer?

1.9 Opdrachten

Hoofdstuk 2 Intercultureel communiceren met de zes basiswaarden van Hall
2.1 Communicatie in hoogcontext- en laagcontextculturen
2.1.1 Laagcontextcultuur
2.1.2 Hoogcontextcultuur
2.1.3 Misverstanden door te veel of te weinig context
2.1.4 De geografische verdeling van laagcontext- en hoogcontextculturen
2.1.5 Subculturen en verschillen in context
2.1.6 Communiceren vanuit een hoogcontext- en laagcontextcultuur
2.2 Monochrone en polychrone tijdsbeleving
2.2.1 Monochrone cultuur
2.2.2 Polychrone cultuur
2.2.3 Werken volgens een monochrone en polychrone tijdsbeleving
2.3 Persoonlijke ruimte
2.3.1 Omgaan met verschillen in persoonlijke ruimte
2.4 Snelle en langzame boodschappen
2.5 Snelle en langzame informatiestroom
2.5.1 Langzame informatiestroom
2.5.2 Snelle informatiestroom
2..6 De keten van handelingen
2.7 Opdrachten – je culturele profiel volgens Halls basiswaarden

Hoofdstuk 3 Intercultureel werken met de zes basiswaarden van Kluckhohn
3.1 De natuur de baas, in harmonie met de natuur of overgeleverd aan de natuur
3.2 Gericht zijn op verleden, heden of toekomst
3.3 Doen of zijn: taakgericht of relatiegericht
3.4 Individualisme of collectivisme: je relatie tot anderen
3.4.1 Individuen, collaterale groepen en hiërarchische groepen
3.4.2 Individualisme, collectivisme en David Pinto’s F- en G-culturen
3.5 Openbare en privéruimte
3.6 De natuur van de mens
3.7 Pinto’s driestappenmethode
3.8 Opdrachten

Hoofdstuk 4 Werken met de culturele dimensies van Hofstede
4.1 Machtsafstand
4.2 Individualisme en collectivisme
4.3 Masculiniteit en femininiteit
4.4 Onzekerheidsvermijding 4.5 Langetermijn- en kortetermijngerichtheid
4.5.1 Langetermijngerichtheid (LTG)
4.5.2 Kortetermijngerichtheid
4.5.3 Over de langetermijngerichtheidscores
4.6 Hedonisme en soberheid
4.7 Landenscores voor de culturele dimensies van Hofstede
4.8 Opdrachten

Hoofdstuk 5 Culturele synergie: Trompenaars’ 7 dimensies en culturele verzoening
5.1 Universalisme en particularisme. Regels of relaties?
5.2 Individualisme en communitarisme
5.3 Emoties: neutraal en affectief
5.4 Betrokkenheid: specifiek en diffuus
5.4.1 Wat kan er misgaan als specifiek en diffuus elkaar overlappen?
5.5 Status: verworven en toegeschreven
5.6 Beleving van tijd
5.7 Hoe men de omgeving ervaart 5.8 Verzoening: van vicieuze cirkel naar virtueuze cirkel
5.9 In drie stappen naar culturele synergie
5.9.1 Culturele vermijding 5.9.2 Culturele dominantie
5.9.4 Cultureel compromis
5.9.5 Culturele synergie
5.10 Opdrachten

Hoofdstuk 6 Interculturele sensitiviteit als groeiproces
6.1 Ontkenning
6.1.1 Groeistrategie
6.2 Weerstand
6.2.1 Groeistrategie
6.3 Minimalisering
6.3.1 Groeistrategie
6.4 Aanvaarding
6.4.1 Groeistrategie
6.5 Aanpassing
6.5.1 Groeistrategie
6.6 Wederzijdse integratie / interculturele competentie
6.7 Opdracht: interculturele sensitiviteit rollenspel

Hoofdstuk 7 Wonen, studeren en werken in het buitenland: cultuurschok en thuiskeerschok
7.1 Wat is cultuurschok?
7.2 Wat zijn de fasen in cultuurschok?
7.3 De voorvertrekfase: spanning en onzekerheid
7.4 De vakantiegevoelfase: de roze bril
7.5 De boosheidfase: het is hun schuld
7.6 De aanpassingsfase en strategieën
7.7 Thuiskeerschok
7.8 Thuiskeerschok en internationale carrières
7.9 Opdrachten

Hoofdstuk 8 Multiculturele teams en ‘global leadership’
8.1 Diversiteit in teams
8.2 Sterktes, zwaktes en voorwaarden voor excellentie
8.2.1 Wat zijn de sterktes van multiculturele groepen?
8.2.2 Wat zijn de zwaktes van multiculturele groepen?
8.2.3 Wat zijn de voorwaarden voor effectiviteit bij
multiculturele teams?
8.3 Multiculturele teams tijdens de fasen van groepsontwikkeling
8.4 ‘Global Leadership’: het GLOBE-project
8.5 GLOBE-dimensies of culturele competenties
8.5.1 Zoals het is en hoe het zou moeten zijn
8.6 GLOBE-leiderschapsclusters
8.7 GLOBE-leiderschap en -waarden
8.8 Opdrachten


Over de auteurs
Over de illustrator
Bibliografie

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home