Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verantwoord ondernemen | Ethiek

Strategisch partnerschap: wat is wijsheid?
Over bestuur en toezicht in het semipublieke domein

Auteur(s)    Rienk Goodijk
Jaar    2017
Druk    1
Aantal pagina's    216
ISBN    9789023255680
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Er is al veel geschreven over falende bestuurders en toezichthouders, ook in het semipublieke domein. Het wordt tijd om op basis van de lessons learned op zoek te gaan naar een nieuw perspectief op governance. Als reactie op de misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. In Strategisch partnerschap: wat is wijsheid? wordt een nieuw concept van governance gelanceerd, waarin bestuur en intern toezicht zich op een andere manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal.

Rienk Goodijk laat aan de hand van zijn onderzoek naar betere practices en vele praktijkervaringen zien dat een dergelijke verhouding tussen bestuur en toezicht, aan de ‘voorkant’ en in betrokkenheid met stakeholders, veel kan opleveren.
Niet het afvinken maar de aanspreekbaarheid leidt tot substantiële verbeteringen. Rolvastheid verandert in rolbewustzijn. Dat vraagt wijsheid ...

Met een korte introductie van Jaap Winter:“dit boek geeft waardevolle handreikingen en inzichten om als bestuurders en toezichthouders te oefenen in wederzijds leren”.

Over de auteur
Prof. dr. ir. Rienk Goodijk (1956) is werkzaam als senior adviseur op het gebied van bestuur en toezicht bij GITP en sinds 2015 tevens als bijzonder hoogleraar Governance in het semipublieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de VU in Amsterdam. Eerder hield hij zich als bijzonder hoogleraar Corporate governance en medezeggenschap aan de RU Groningen bezig met de ontwikkeling van het bestuurlijk functioneren en de betrokkenheid van stakeholders in de private sector. Later was hij nog bijzonder hoogleraar Governance in de semipublieke sector bij TiasNimbas van Tilburg University.
Hij probeert als bedrijfskundige afgestudeerd aan de Universiteit van Twente wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden en stimuleert de multidisciplinaire benadering van het thema governance.
De laatste jaren richten zijn onderzoek en advisering zich vooral op de kwaliteit van bestuur en intern toezicht binnen (semi)publieke organisaties. Met name de onderlinge relatie tussen bestuur en toezicht heeft daarbij zijn aandacht.
Als academic director is hij mede verantwoordelijk voor opleidingsactiviteiten voor bestuurders en toezichthouders.
Goodijk is een veelgevraagd spreker op congressen en studiebijeenkomsten en heeft inmiddels een tiental boeken en vele publicaties op zijn naam staan, onder andere over de herwaardering van Rijnlandse principes, de oorzaken en patronen van falend toezicht en nieuwe inzichten op het gebied van governance. Ook is hij lid van diverse advies- en toezichthoudende organen.Voorwoord

Introductie door Jaap Winter

1 Inleiding: een nieuw perspectief op governance?
1.1 Weer op zoek naar vertrouwen
1.2 Het belang van strategisch partnerschap
1.3 Toegevoegde waarde leveren

Deel 1 Ontwikkelingen en leerpunten tot nu toe

2 Allereerst de ervaringen in de private sector
2.1 Toenemend aandeelhoudersactivisme
2.2 Gaandeweg meer tegengeluiden
2.3 Rol van onafhankelijke toezichthouders
2.4 Herwaardering van Rijnlandse principes?

3 De ontwikkeling van governance in de (semi)publieke sector
3.1 Ontwikkelingen en discussies
3.2 Veranderende rol van intern toezicht
3.3 Wat hebben we inmiddels geleerd?
3.4 Belangrijke leerpunten
3.5 Serieuze vragen, herbezinning nodig

4 Op zoek naar vernieuwingen in de governance
4.1 Transitieperiode: fase van (her)bezinning
4.2 Bepalende factoren: wat doet er precies toe?
4.3 Leren van de betere practices

Deel 2 Mogelijkheden tot vernieuwing

5 Het belang van visie en inhoudelijk debat
5.1 Visie, rolverdeling en onderlinge omgang
5.2 Een toezichtvisie en beoordelingskader
5.3 Strategisch debat tussen bestuur en intern toezicht
5.4 Gestalte geven aan verantwoordelijkheid

6 Tot nieuwe vormen van verbinding komen
6.1 Weer aansluiten bij de bedoeling van de organisatie
6.2 Waardecreatie via dialoog met stakeholders
6.3 Corporate en internal governance
6.4 Op zoek naar nieuwe verbindingen
7 Daadwerkelijk invulling geven aan de verantwoording
7.1 Eigenaarschap en belangen
7.2 Vormen van verantwoording
7.3 Structuuroplossing of procesbenadering?
7.4 Aanspreekbaar zijn en moreel leiderschap tonen

Deel 3 Strategisch partnerschap

8 Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht
8.1 Een nieuw concept van governance
8.2 Via inclusief strategisch partnerschap naar innovaties
8.3 Wat is wijsheid?

9 Worden bestuur en intern toezicht daarmee overvraagd?

Literatuur

Over de auteur
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home