Sociaal Domein > Logopedie

Methodisch handelen in de logopedie


Auteur(s)    HenriŽtte Kuiper
Jaar    2017
Druk    4e herziene
Aantal pagina's    168
ISBN    9789023255277
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €26,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Logopedisten behandelen cliŽnten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cliŽnten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de eerstelijns en tweedelijns zorg en
in de intramurale gezondheidszorg.

Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie. Het is een praktisch boek, overzichtelijk opgebouwd met duidelijke voorbeelden en oefenopdrachten.

Deze vierde druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder Evidence Based Logopedie, Directe Toegankelijkheid, de nieuwe Richtlijn logopedische dossiervorming en het beroepsprofiel. Eenheid
van taal en denken is nodig bij interdisciplinaire samenwerking en komt bovendien ten goede aan de cliŽnt. Daarom is er speciale aandacht voor het handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
en ook voor ICF-CY (for Children and Youth).

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten Logopedie. Docenten aan de opleiding Logopedie en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. In Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casuÔstiek.

Over de auteur
HenriŽtte Kuiper werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collegaís het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog houdt zij zich bezig met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs.

Op vangorcumstudie.nl kunt u enkele schema's en bijlagen uit het boek downloaden.Inleiding
Hoofdstuk 1 Beroep en opleiding Logopedie
1.1 Het beroep
1.2 Het werkveld
1.3 Evidence-based logopedie
1.4 Competentieprofiel
1.5 De opleiding
1.6 Doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig handelen

Hoofdstuk 2 Fasering van het methodisch handelen
2.1 Verwijzing en aanmelding in het kader van directe
toegankelijkheid (DTL)
2.2 Intakegesprek en anamnese
2.3 Onderzoek
2.4 Analyse en diagnose
2.5 Behandelplan
2.6 Logopedische behandeling
2.7 Evaluatie van de behandeling
2.8 Afsluiting

Hoofdstuk 3 Onderzoek en diagnose
3.1 Het SORKC-schema uit de gedragstherapie
3.2 Beginsituatiebepaling met behulp van SORKC
3.3 Functionele analyse en diagnose
3.4 ICF
3.5 ICF‑CY
3.6 Positieve gezondheid

Hoofdstuk 4 Doelen en behandelplan
4.1 Aansluiten bij de hulpvraag
4.2 Al of niet behandelen
4.3 Het behandelplan
4.4 Doelen formuleren

Hoofdstuk 5 Logopedische behandeling
5.1 Professioneel handelen
5.2 Logopedisch handelen per werkveld
5.3 Begeleiding en feedback
5.4 Nieuw gedrag aanleren
5.5 Transfer
5.6 Interprofessioneel samenwerken en leren

Hoofdstuk 6 Kwaliteitszorg
6.1 Relevante wetgeving
6.2 Kwaliteitsbeleid NVLF
6.3 Kwaliteitskringen
6.4 Collegiale consultatie
6.5 Evidence-based vraagstellingen
6.6 CliŽnttevredenheid
6.7 Werkvormen in kwaliteitskringen
6.8 Kwaliteitsborging met EFQM
6.9 Audit
Samenvatting

BIJLAGEN
Bijlage 1 Klassieke en operante conditionering
Bijlage 2 Specifieke SORKC‑schemaís
Bijlage 3 ICF en ICIDH
Bijlage 4 Formats voor verslagen
Bijlage 5 Voorbeeldverslag Casus Hetty MorenaAnalyse met SORKC
Geraadpleegde literatuur
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Aanraders


Irma Smegen : Speel je Wijs - Woordenschat: set (boek + map)

Irma Smegen : Speel je Wijs - Woordenschat: boek

Irma Smegen : Speel je Wijs - Woordenschat: map

Lenie van den Engel-Hoek : Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen