Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > (Ortho-)Pedagogiek

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw


Auteur(s)    Frea Janssen-Vos, Levineke van der Meer
Jaar    2017
Druk    2
Aantal pagina's    240
ISBN    9789023255079
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,50
Leverbaar: direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Met 'Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw' komt de wereld de klas binnen. Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als context voor leren en ontwikkelen wordt in inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt.

Dit vraagt leraren en pedagogisch medewerkers met oog voor het spel van jonge kinderen en met vaardigheden om daarin een rol te spelen. De ontwikkelingsgerichte pedagogiek-didactiek geeft deze (aankomende) professionals handvatten om dit te doen. De rol die pedagogisch medewerkers en leraren vervullen begint bij het opbouwen van contact en interactie met alle kinderen, en zoeken naar wat kinderen betekenisvol vinden. Ook andere vaardigheden zoals bouwen aan een rijke speelleeromgeving en begeleiden van spel, waarbij het spel van de kinderen blijft, komen aan bod.

Reflecteren op het eigen handelen blijkt de motor voor ontwikkeling van zowel professionals als kinderen. Een boek dat je raakt, inspireert en een leidraad vormt om aan het werk te gaan met spel in het hart en in het handelen.

'Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw' is geschreven door Frea Janssen-Vos, één van de grondleggers van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Deze geheel herziene editie is geschreven door drs. Levineke van der Meer. Zij is specialist Jonge kind en nascholer bij De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Dit is een volledig herziene editie van Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
In het voorwerk van Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw ontbreekt in het colofon de credits voor de foto's van Hanneke Verkleij: download het erratum van Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw.Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw

Voorwoord
Inleiding

Hoofdstuk 1 Bouwstenen van Basisontwikkeling
Inleiding
1.1 Betekenisvolle activiteiten
1.2 Bemiddelende rol van de volwassene
1.3 Brede ontwikkeling
Samenvatting

Hoofdstuk 2 Thematiseren: spelverhalen verbinden
Inleiding
2.1 Thematiseren: spelverhalen verbinden
2.2 In samenhang: spel, taal en verhaal
2.3 Van manipulerend spel naar rollenspel
2.4 Van manipulerend spel naar constructiespel
2.5 Gesprekken
2.6 Lees-schrijfactiviteiten
2.7 Reken-wiskundeactiviteiten
2.8 Onderzoeksgerichte spelactiviteiten

Hoofdstuk 3 De volwassene is de spil
Inleiding
3.1 Uitgangspunten voor de rol van de volwassene
3.2 Pedagogisch-didactisch handelen
3.3 Ontwerpen en plannen maken
3.4 Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren

Hoofdstuk 4 Organisatie en het omgaan met verschillen
Inleiding
4.1 Vanzelfsprekend mee kunnen doen

Hoofdstuk 5 Basisontwikkeling, daar kun je nooit genoeg van krijgen!
Inleiding
5.1 Basisontwikkeling: de start
5.2 Basisontwikkeling: van deze tijd
5.3 Basisontwikkeling: toekomstgericht

Bijlage A De doelen van Basisontwikkeling
Bijlage B De instrumenten van HOREB
Bronverwijzingen en literatuur
Trefwoordenregister
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home