Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > Taal

Thema's en Taal
Ontwikkelingsgerichte activiteiten in de midden- en bovenbouw

Auteur(s)    Bea Pompert, Gerri Koster
Jaar    2017
Druk    3e herziene
Aantal pagina's    168
ISBN    9789023247708
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €26,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

In dit boek staat het verbinden van wereldoriënterende thema's en taalonderwijs in de groepen 5 t/m 8 centraal. Thema's en Taal geeft hiervoor niet alleen de theoretische onderbouwing, maar ook praktische handvatten. Het biedt (toekomstige) leerkrachten in de midden- en bovenbouw concrete voorbeelden voor inhoudsrijk en breed taalonderwijs.

Het thematiseren en onderzoekend leren zorgt voor betekenisvolle lees-, schrijf- en gespreksactiviteiten. Uitgangspunt hierbij is leerlingen een stem geven en actief laten meebepalen wat er geleerd wordt. De thema's en onderwerpen worden als het ware van hen, waardoor de betrokkenheid toeneemt.
Door goed aan te sluiten bij de verhalen van leerlingen en daar een 'schepje bovenop te doen' vanuit relevante taaldoelen, brengt de leerkracht plezier, motivatie en resultaat bij elkaar.

In deze herziene uitgave staan recente praktijksituaties beschreven waarbij de verbindingen tussen thema's in de klas, vakinhoud en taalonderwijs goed uit de verf komen. Ook is er meer aandacht voor de verschillende schrijfgenres bij het schrijven om te leren.

Thema's en Taal is een inspiratiebron en handboek voor leerkrachten, interne en externe begeleiders, bovenbouwcoördinatoren en schooldirecties die verbetering van het onderwijs aan oudere leerlingen belangrijk vinden.
Het boek is ook geschikt voor pabo-studenten en goed bruikbaar in hun stage in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.

Over de auteurs
Bea Pompert is als auteur van o.a. ‘Naar Lezen, schrijven en rekenen’ en ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’ een bekende naam in de wereld van de onderwijspedagogiek.
Gerri Koster is werkzaam geweest in het basisonderwijs en het Speciaal Basisonderwijs. Beide auteurs werken als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit: het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs te Alkmaar.
In het voorwerk van Thema's en Taal ontbreekt in het colofon de credits voor de foto's van Hanneke Verkleij: download het erratum van Thema's en Taal.Inleiding: Kansen voor Thema’s en Taal

Hoofdstuk 1 Basis en bouwstenen
1.1 Betekenisvolle activiteiten
1.2 Werken met het vierveldenmodel
1.3 Eén activiteit: drie fasen
1.4 Een rijke leeromgeving
1.5 Taal ‘doe’ je samen
1.6 Instructie voor iedereen
1.7 Leertrajecten opbouwen
1.8 Handelingsgericht observeren en registreren
1.9 Evalueren en portfolio

Hoofdstuk 2 Gespreksactiviteiten
2.1 Hardop denken met elkaar
2.2 Gespreksactiviteiten en woordenschat
2.3 Verschillende gespreksactiviteiten
2.3.1 Eigen ervaringen
2.3.2 Gesprekken over boeken, teksten en verhalen
2.3.3 Gesprekken met een gast in de klas
2.3.4 Gesprekken bij onderzoeksactiviteiten
2.3.5 Actuakring
2.4 Gesprekken en samenwerkend leren
2.5 Drie velden, één ontwikkeling
2.6 Rol van de leerkracht

Hoofdstuk 3 Leesactiviteiten
3.1 Met jou wil ik lezen
3.2 Goed leesonderwijs
3.3 Leesdoelen
3.4 Leesactiviteiten in beeld
3.4.1 Leesomgeving
3.4.2 Welke boeken en teksten
3.4.3 Aanbod van leesactiviteiten
3.5 Rol van de leerkracht

Hoofdstuk 4 Schrijfactiviteiten
4.1 Met jou wil ik schrijven
4.2 Goed schrijfonderwijs
4.3 Schrijfdoelen
4.4 Schrijfactiviteiten in beeld
4.4.1 Leeromgeving voor teksten schrijven
4.4.2 Aanbod van schrijfactiviteiten
4.5 Rol van de leerkracht

Hoofdstuk 5 Organisatie en invoering

Geraadpleegde literatuur
Trefwoordenregister

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home