Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking


Auteur(s)    Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz
Jaar    2016
Druk    1
Aantal pagina's    168
ISBN    9789023254126
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

De crisisdienst komt na een oproep in een ernstig vervuild huis, waar zij een jong echtpaar aantreffen samen met vier katten en vier cavia's. De vrouw heeft een zodanig overgewicht dat zij zich met moeite voortbeweegt. De hulpverleners kunnen slechts enkele minuten in het huis blijven, omdat zij onwel worden van de geur. Het echtpaar weigert hulp.

Een man, wonend in een zorginstelling, verwondt zichzelf regelmatig zodanig dat hij blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Sinds jaar en dag draagt hij ’s nachts een Zweedse band. Het gaat nu goed met hem. Afbouwen van deze vrijheidsbeperkende maatregelen is instellingsbeleid, maar leidt bij hem tot een toename van zijn ernstige zelfverwondende gedrag.


Deze voorbeelden gaan over mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die in onze samenleving kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. Professionals die bij hen betrokken zijn worden geconfronteerd met ethische vragen en dilemma’s als: wat is goede zorg, hoe ver reikt het recht op autonomie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat mag en wat mag niet? Vragen waar geen kant en klare antwoorden voor bestaan.

In dit unieke boek over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staan 22 casussen. Elke casus is voorzien van drie commentaren uit verschillende invalshoeken. Een ethicus, een arts en een gedragswetenschapper, jurist of bestuurder gaan in op de casus en beargumenteren hoe zij zouden handelen. Zo is een rijk palet met ethische overwegingen en argumenten ontstaan.
Dit boek is geschikt voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG), huisartsen, verpleegkundigen, gedragsdeskundigen, begeleiders, teamleiders, moreel beraad groepen en ethische commissies en voor mensen die voor deze functies in opleiding zijn. Het geeft hen inzicht in actuele morele vragen die een veranderende samenleving oproept en beschrijft zowel enkele ethische modellen als een praktisch stappenplan waarmee zij deze vragen kunnen benaderen. De diversiteit van de argumentaties bij de casussen biedt veel aanknopingspunten voor wie in de beroepspraktijk afwegingen moet maken in ethische dilemma’s.

---

20 mei 2016: Geslaagd symposium!
Op 20 mei 2016 vond het symposium 'Ethische dilemma’s bij de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking' plaats. Tijdens het symposium vormden inhoudelijke bijdragen de basis voor verder gesprek. Ervaringen werden gedeeld met vakgenoten, er werd samen doorgepraat over de ethische dilemma's die je in de praktijk bijna dagelijks tegenkomt en vooral: hoe hiermee om te gaan.

Kijk op www.ethieksymposium.nl voor meer informatie!

---Recensie toevoegen
| Mevrouw
8 maart 2016 | door: Griet Sman
Heldere casussen waarin dillema's in al hun facetten naar voren komen. Mooi boekje waarin de voorbeelden staan waar je als ondersteuner in deze zorg mee te maken kan krijgen. 'Must have' voor elke WMO-ambtenaar of SWT
Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home