Sociaal Domein > (Sociale) Vaardigheden

Casemanagement
De methodiek van interdisciplinair samenwerken

Auteur(s)    Nora van Riet & Jaap Bruijn
Jaar    2016
Druk    8e herziene
Aantal pagina's    300
ISBN    9789023254089
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Nieuwsgierig? Download een preview van dit boek!

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.Op www.casemanagement.vangorcum.nl vind je updates over de laatste stand van zaken in regelgeving en handige schema's!

Casemanagement is een methodiek voor integrale en interdisciplinaire hulpverlening, waarin de samenwerking tussen vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen centraal staat. Dit sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in het beroep van Sociaal Werker, die steeds meer moet samenwerken met andere disciplines in bijvoorbeeld Sociale Wijkteams. De ontwikkeling van 1 brede opleiding Social Work met verschillende uitstroomprofielen vloeit hieruit voort.

Casemanagement is geschreven door Nora van Riet en haar nieuwe coauteur Jaap Bruijn. Tot en met de zevende druk was Harry Wouters coauteur en zijn gedachtegoed neemt ook in de 8e druk een prominente plaats in.
Nora van Riet was opleider-adviseur bij de afdeling InterAct BV (Methodiekontwikkeling en Deskundigheidsbevordering) en docente aan de Voortgezette Opleiding, beide aan de Hogeschool van Amsterdam. Samen met Harry Wouters stond zij aan de wieg van Casemanagement.
Jaap Bruijn is als hogeschooldocent van de Master Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen bekend met de noodzakelijke veranderingen in het hbo en masteronderwijs in het sociaal werk. Als trainer-coach en begeleider van sociale teams en instellingen in transitie wordt hij heel direct geconfronteerd met de sterk veranderende beroepspraktijk van de sociaal werker.


Casemanagement kan bijdragen aan de empowerment van de aankomende sociaal werker. De methode focust op complexe, kwetsbare persoon-omgevingssituaties. De casemanager begrijpt die kwetsbare relatie tussen persoon en omgeving. Hij heeft kaders, inzichten en hulpmiddelen om samen te ontdekken wat mogelijkheden kunnen zijn en betekenen. De gebruikte sociaal ecologische benadering is goed ingekaderd in actuele wetgeving en beleid. Het boek biedt veel basisvaardigheden voor sociale professionals. Onderhandelen (met professionals), aansluiten bij de persoon-in-context, samen onderzoek doen naar de complexe relatie en samen kansen ontwikkelen en systematisch uitwerken. Het boek is ook al geschikt voor lagerejaars studenten door taalkundige toegankelijkheid, aansprekende casuïstiek, verdiepende opdrachten en enige humor.
Laura Koeter-Kemmerling, opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Het sociaal werk is op weg gegaan. Gevestigde posities worden verlaten en de zich nieuw profilerende professional probeert een erkende plaats te krijgen in de wereld van integrale benaderingen en sociale wijkteams. Casemanagement is een mooie vorm van niet bang zijn voor het nieuwe maar wel met de bagage uit het verleden. Deel I praat de student en docent bij over wat er gaande is in het sociale domein, deel II behandelt wat erbij komt kijken als je samen met andere professionals en burgers probeert antwoord te geven op vaak complexe en hardnekkige kwetsbaarheid. Een zeer degelijk en zorgvuldig samengesteld boek.
Hans van Ewijk, emeritus hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

Toen ik in 1992 bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW ging werken was casemanagement in het agogische domein in opkomst. Ondertussen zijn we ruim 20 jaar verder en Casemanagement heeft nog niets aan actualiteit ingebed. Deze gewijzigde herdruk van de klassieker van Van Riet en Wouters, zal – zo schat ik in – dan ook op vruchtbare bodem vallen en nieuwe generaties sociaal werkers helpen om hun cliënten zo goed mogelijk bij te staan in de complexiteit van (samen)leven.
Margot Scholte, voormalig lector Maatschappelijk Werk

Bijna 25 jaar geleden begonnen we te experimenteren met casemanagement in de ambulante psychiatrie. Van Riet schreef als een van de eersten een methodiekboek. Vol met tips en trucs voor de aankomende sociaal werkers. En nu is er een herziene, uitgave van Casemanagement met nieuwe hoofdstukken over ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Beleid en organisatie zijn immers van grote invloed op het methodisch werken. Op speelse wijze met praktijkvoorbeelden en opdrachten wordt de stof behandeld. Goed bruikbaar in het onderwijs. Maar het verdient ook een plek in de boekenkast van elk sociaal team.
Louis Polstra, Lector Arbeidsparticipatie

Casemanagement draagt zondermeer bij aan de empowerment van elke sociaal werker.
Jaap Buitink, adviseur, auteur & trainer beroepsethiek en professionaliteit

Eigenlijk geeft de uitgever met Casemanagement twee boeken voor de prijs van één, want het tweede deel is het eigenlijke boek – en krijgt ook de titel van het boek mee -, terwijl het eerste deel als een uitvoerige inleiding een totaal overzicht biedt van de stand van zaken in de Nederlandse samenleving en bijbehorende wetgeving en ontwikkelingen in de sociale sector. Voor wie pretendeert zijn vak bij te willen houden, biedt dit boek de (aankomend) professional in het sociaal domein de uitgelezen kans om up to date te zijn.
Jaap Buitink, adviseur, auteur & trainer beroepsethiek en professionaliteit

Verplichte stof voor alle (aankomend) sociaal werkers, die daarmee niet alleen zelf aan meer empowerment toekomen, maar ook beter toegerust zijn om hulpvragers en burgers – hoe beperkt soms dan ook - beter te empoweren.
Jaap Buitink, adviseur, auteur & trainer beroepsethiek en professionaliteitRecensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Hulpverlening, Sociale vaardighedenAanraders


Nora van Riet & Jaap Bruijn : Casemanagement

Els van Rijn, Sanna Vermeyden (red.) : Behandelend trainen

Dreu C.K.W. de : Bang voor conflict?

Erik de Haan : Leren met collegas