Sociaal Domein > Psychiatrie

Forensische psychiatrie
Fundamenten en Praktijk

Auteur(s)    H.J.C. van Marle (red.)
Jaar    2015
Druk    1
Aantal pagina's    320
ISBN    9789023251354
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €61,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Nieuwsgierig? Download een preview van dit boek!

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.

Het boek 'Forensische psychiatrie' richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de verschillende interventies die in de forensische psychiatrie gebruikt worden. Het slaat een brug tussen enerzijds de theoretische modellen en anderzijds de praktijk zoals die tegenwoordig wordt uitgevoerd. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald onderwerp en inventariseert aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek de empirische achtergronden daarvan. Zo worden de biopsychologische achtergronden van de persoonlijkheidsstoornissen besproken, maar ook de vele theoretische visies op seksueel gewelddadig gedrag. Risicotaxatie en transculturele psychiatrie, begrippen die al jaren in het centrum van de belangstelling staan, worden met hun recente ontwikkelingen opnieuw uit de doeken gedaan. Centraal staat dat ‘the state of the art’ van elk onderwerp telkens wordt vastgesteld door auteurs die op dat gebied van de forensische psychiatrie deskundig zijn.

Deze prachtige, hardcover uitgave – onder redactie van Hjalmar van Marle – is bedoeld voor psychologen, psychiaters en andere gedragskundigen die in de forensische psychiatrie werken en voor hen die daarvoor in opleiding zijn. De fundamentele benadering maakt het eveneens een naslagwerk voor allen die in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn en die te maken krijgen met moeilijke, gedragsgestoorde patiënten doordat het handvatten biedt voor een praktische aanpak die een academische toets kunnen weerstaan.Forensische psychiatrie

Voorwoord

Deel I Fundamenten

1 Van psychiatrie naar forensische psychiatrie: sociale psychiatrie in juridische context
Hjalmar van Marle

2 Geweld als stoornis in de forensische psychiatrie
Hjalmar van Marle

3 De praktijk van het forensisch gedragskundig onderzoek 41
Erik Mol
4 Biopsychologie van het geweld: geweld bij persoonlijkheidsstoornissen
Youri Berends en Hjalmar van Marle

5 Farmacotherapie van agressie, agitatie en seksueel delictgedrag
Robbert-Jan Verkes

6 Psychose en geweld
Josanne van Dongen en Hjalmar van Marle

7 Seksueel misbruik
Inge Hempel

8 Verantwoordelijkheid, stoornissen en geweld: reflecties op toerekeningsvatbaarheid
Gerben Meynen

9 Risicotaxatie in de forensische psychiatrie: fundamenten en praktijk
Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé en Ellen van den Broek

Deel II Praktijk

10 Transculturele psychiatrie: interculturele verschillen
Mario Braakman

11 De rol van hechting en persoonlijkheidsproblematiek bij partnergeweld
Nicole Buck

12 De behandeling van geweld: het belang van een therapeutische omgeving
Sanne Verwaaijen en Teun Bus

13 Forensische verslavingszorg
Hendrik Roozen, Irene Dijkman en Eric Blaauw

14 De predictieve validiteit van de HKT-R voor gewelddadige recidive: onderzoek op het WODC tbs-uitstroomcohort 2004-2008
Stefan Bogaerts, Marinus Spreen, Paul Ter Horst en Machiel Polak

15 Organisatie van de zorg aan seksuele delinquenten in Vlaanderen
Kris Goethals

16 Pathologisch bepaald geweld in strafrechtelijke context
Michiel van der Wolf

Over de auteurs

Trefwoordenregister
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Forensisch, Justitie, Psychiatrie, PsychologieAanraders


A. Maras, S. Kapiteijn, L.J. Vreeke, W.E.N. Geilleit : PowerCoaching

J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, J. Zevalkink : Mentaliseren in de kindertherapie

F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts (redactie) : Kinder- en Jeugdpsychiatrie

A. Dosen : Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking