Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Communicatie | Marketing

Draagvlak en draagkracht
Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement

Auteur(s)    Gert van der Kolk, Marie-Josée Dries
Jaar    2015
Druk    1
Aantal pagina's    216
ISBN    9789023253891
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk alvast hoofdstuk 7 en de inhoudsopgave van deze uitgave.

Meer informatie over Draagvlak en draagkracht vindt u op http://www.draagvlakendraagkracht.nl/.

Voor een groeiend aantal professionals is het vormgeven en begeleiden van processen een belangrijk onderdeel van hun werk. Het gaat dan om veranderingsprocessen en het oplossen van complexe problemen. Veelal is de meeste energie gericht op draagvlak en een gezamenlijk besluit. Want in onze netwerkmaatschappij ligt de sleutel voor verandering of oplossing van problemen vooral in samenwerking. Na het besluit komt het aan op uitvoering. Daarvoor moet er ook voldoende draagkracht zijn bij alle betrokkenen. Veel processen stranden daarop. In Draagvlak en draagkracht introduceren Gert van der Kolk en Marie-Joseé Dries daarom ACE, een systematische aanpak van procesmanagement. ACE staat voor arrangeren, combineren en effectueren. Stap voor stap nemen de auteurs de lezer mee van planfase tot en met uitvoering.

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel laten de auteurs zien in welke situaties procesmanagement kan bijdragen aan het terugdringen van instabiliteit en onzekerheid. Het tweede deel richt zich met name op het ontwerp van het proces. De auteurs schetsen de ACE aanpak met helder omschreven stappen. Alle fasen van processen komen daarbij uitgebreid aan bod. Het sturen van het proces komt in het deel hierna aan de orde. Met behulp van zes stuurvariabelen houd je als professional greep op de gang van zaken. Ook komen samenwerken en het omgaan met macht aan de orde. Het laatste deel behandelt procesmanagement als professie. Het gaat dan onder andere om competenties, rollen en verantwoordelijkheden.

Interviews met procesmanagers vanuit overheid en bedrijfsleven vormen een rode draad in het boek. Hun ervaringen uit de dagelijkse praktijk maken procesmanagement herkenbaar en concreet.

Draagvlak en draagkracht is bedoeld voor managers en adviseurs die werken aan complexe problemen en veranderingstrajecten. De ACE aanpak is uitstekend toepasbaar in diverse situaties. Of het nu gaat om sociale of fysieke vraagstukken, dienstverlening of productie, overheid of bedrijfsleven. Overal waar professionals draagvlak en draagkracht willen realiseren voor doelen en resultaten is de ACE aanpak inzetbaar.

Gert van der Kolk studeerde sociologie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij onderzoekt, traint, adviseert en schrijft over samenwerking en procesmanagement. Dat doet hij vanuit een langjarige ervaring bij overheid en bedrijfsleven.

Marie-Josée Dries is opgeleid als (muziek)docent en studeerde aan de Erasmus Universiteit Beleid en Management. Als adviseur, coach en trainer concentreert ze zich op vraagstukken van samenwerking. De menselijke factor en complexe omgevingen zijn daarbij leidende thema’s.

Marie-Josée Dries en Gert van der Kolk hebben sinds 1999 een samenwerking in OiO, bureau voor Organisaties in Ontwikkeling www.oio.nl.Voorwoord

DEEL 1 OPMAAT

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Wat is procesmanagement?
1.2 Positionering
1.3 Vormen van procesmanagement
1.4 Wat biedt ACE?
1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 De context van procesmanagement
2.1 Het belang van de context
2.2 Samenwerking als waagstuk
2.3 Rolonduidelijkheid
2.4 Politiek, overheid en participatie
2.5 Gemeenschap en netwerk
2.6 Snijverliezen
2.7 De betekenis van de context voor procesmanagement

Hoofdstuk 3 Aangrijpingspunten en diagnose
3.1 Perspectief
3.2 Ideeontwikkeling
3.3 Obstakelvrij maken
3.4 Het organiseren van besluiten als niet duidelijk is wie de doorslag geeft
3.5 Diagnose

DEEL 2 ONTWERPEN

Hoofdstuk 4 De procesopdracht
4.1 De aard van een procesopdracht
4.2 Optimaliseren van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
4.3 Verhelderen van de essentie van de procesaanpak

Hoofdstuk 5 Arrangeren
5.1 Speelveld
5.2 Spelers
5.3 Spelregels

Hoofdstuk 6 Combineren
6.1 Divergeren
6.2 Exploreren
6.3 Convergeren Criteria

Hoofdstuk 7 Effectueren
7.1 Besluit of nieuw begin
7.2 Vastleggen
7.3 Besluitvorming
7.4 Opvolgen
7.5 Ontwerpkwaliteit

DEEL 3 STUREN

Hoofdstuk 8 Stuurvariabelen
8.1 Begrenzing
8.2 Beheersen en sturen
8.3 Stuurvariabelen: P R O C E S

Hoofdstuk 9 Binding
9.1 Het proces als leeromgeving
9.2 Vertrouwen
9.3 Meervoudig kijken
9.4 Meervoudig handelen
9.5 Meervoudig zijn

Hoofdstuk 10 Macht
10.1 Polderen en win-win
10.2 Een definitie van macht
10.3 Netwerken
10.4 Macht en het procesnetwerk
10.5 Macht en ACE

DEEL 4 PROCESMANAGEMENT ALS PROFESSIONELE OPGAVE

Hoofdstuk 11 Procesmanagement als vak
11.1 Rol en zelf
11.2 Kenmerken van een professional
11.3 Community
11.4 Competenties

Hoofdstuk 12 Tussen het een en het ander
12.1 Het zoeken naar de gulden middenweg
12.2 Dilemma’s
12.3 Tot besluit: de contouren van ACE in de praktijk

Noten
Geraadpleegde literatuur
Geraadpleegde Internetbronnen
Overzicht van geïnterviewden
Over de auteurs
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Bedrijfskunde, Communicatie, ManagementAanraders


C.K.W. de Dreu : Creativiteit krijg je niet voor niks

Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen : Basiscursus SPSS