Sociaal Domein > Kinder- en jeugdpsychiatrie

Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie


Auteur(s)    Frank C. Verhulst
Jaar    2015
Druk    4, geheel herzien
Aantal pagina's    296
ISBN    9789023252450
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €46,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk de inhoudsopgave, het woord vooraf, hoofdstuk 1, een deel van hoofdstuk 2 en het register hier!

Negen jaar na de eerste druk is het duidelijk dat het Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie in een leemte voorziet. Beknopt en overzichtelijk worden de belangrijkste psychische stoornissen beschreven die in de eerste achttien levensjaren kunnen voorkomen. De introductie van de DSM-5 en de enorme toename van wetenschappelijke kennis binnen het vakgebied waren echter belangrijke redenen om het leerboek grondig te herzien.

Deze nieuwe druk is zeer toegankelijk gehouden, terwijl de wetenschappelijke onderbouwing up-to-date is en de vertaling naar de praktijk voorrang krijgt. Daarbij is zoveel mogelijk franje achterwege gelaten en wordt alleen kennis besproken die noodzakelijk is voor het begrijpen van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen en hoe hiermee om te gaan. Opleidingen geneeskunde, psychologie, pedagogiek, gezondheidswetenschappen en hbo-opleidingen waarin aandacht besteed wordt aan psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen vinden in dit boek een overzichtelijke bespreking van de belangrijkste kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen zoals autismespectrumstoornis, ADHD, gedragsstoornissen, angststoornissen, depressie en su´cide, andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische stoornissen met lichamelijke problemen zoals anorexia nervosa, maar ook minder vaak voorkomende stoornissen zoals conversiestoornis, tics en selectief mutisme. Ook wordt aandacht besteed aan het diagnostisch psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen en staat er een aantal handige overzichten in het boek met vragen die aan het kind of de jeugdige en de ouders gesteld kunnen worden, evenals het gedrag dat geobserveerd kan worden.

Frank C. Verhulst is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en afdelingshoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het ErasmusMC-Sophia te Rotterdam.Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Woord vooraf

Deel I Inleiding

1 Het vakgebied kinder- en jeugdpsychiatrie

2 Diagnostiek

Inleiding
Meerdere informatiebronnen
Hoe wordt diagnostische informatie verkregen?
Onderdelen van het diagnostisch onderzoek
Het hulpverleningsproces
De aanmelding
Diagnostisch onderzoek
Diagnostische formulering
Behandeling en evaluatie

Deel II Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

3 Leerstoornissen

Inleiding
Specifieke lees- en spellingsstoornis (dyslexie)
Rekenstoornis (dyscalculie)

4 Spraak- en taalstoornissen
Inleiding
Taalstoornis
Spraakstoornissen

5 Autismespectrumstoornis
Inleiding
Diagnostische kenmerken
DSM-5-kenmerken van ASS
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Diagnostisch onderzoek
Behandeling en beleid
Beloop en prognose

Deel III Externaliserende stoornissen

6 AandachtsdeficiŰntie-/hyperactiviteitsstoornis

Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling en beleid
Beloop en prognose

7 Gedragsstoornissen
Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling
Beloop en prognose

Deel IV Internaliserende stoornissen

8 Angststoornissen

Inleiding
Separatieangststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, sociale angststoornis en paniekstoornis
Schoolweigering
Selectief mutisme

9 Posttraumatische-stressstoornis (PTSS)
Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling
Beloop en prognose

10 Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)
Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling
Beloop en prognose

11 Depressieve-stemmingsstoornissen
Inleiding
Depressieve stoornis
Disruptieve-stemmingsdisregulatiestoornis

Deel V Psychiatrische stoornissen met lichamelijk lijden

12 Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling
Beloop en prognose

13 Eetstoornissen
Inleiding
Anorexia nervosa
Boulimia nervosa

Deel VI Overige stoornissen

14 Ticstoornissen

Inleiding
Diagnostische kenmerken
Comorbiditeit
Voorkomen
Etiologie
Differentiaaldiagnose
Behandeling en beleid
Beloop en prognose

15 Psychiatrische stoornissen bij jonge kinderen
Inleiding
Invloeden op de ontwikkeling van het jonge kind
Neurobiologie
Effecten van stress tijdens de zwangerschap
Effecten van stress in de eerste levensjaren
Gehechtheid
Hechtingsstoornissen
Voedingsstoornissen
Slaapstoornissen

Literatuur

Register

Over de auteur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Kinder- & JeugdpsychiatrieAanraders


Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx : Handboek Infant Mental Health

ZERO TO THREE: National Center for Infants, Toddlers and Families, vertaling: J.C. Visser : DC: 0-3R

J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, J. Zevalkink : Mentaliseren in de kindertherapie

F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts (redactie) : Kinder- en Jeugdpsychiatrie

P.C.M. Bakker : Kwetsbare kinderen