Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > Vakken

Natuur en techniek geven
Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

Auteur(s)    Herman de Jongh, Frans van Bussel, Mart Ottenheim
Jaar    2015
Druk    2
Aantal pagina's    296
ISBN    9789023252177
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €42,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Begin april verschijnt de derde herziene druk van deze uitgave. Klik op de hiernavolgende link voor meer informatie: Natuur en techniek geven 3e herziene druk

Het schoolvak natuur en techniek biedt ongekend veel mogelijkheden om je lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kun je die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. Er zijn veel thema's, werkvormen en materialen mogelijk die je helpen om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen.

De kunst is om ervoor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt. Daarvoor moet je de juiste didactische keuzes maken in uiteenlopende situaties. Natuur en techniek geven combineert daarom vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die je helpen om uitdagende lessen te geven.

De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten. Ze verweven vakdidactiek en kennis met elkaar aan de hand van 10 thema’s. Het openingshoofdstuk biedt didactische achtergronden van natuur- en techniekonderwijs. Op www.natuurentechniekgeven.vangorcum.nl vind je meer informatie over de digitale verrijking bij Natuur en techniek geven.

Natuur en techniek geven daagt je uit om leerlingen op een creatieve, uitdagende manier bewust te laten worden van de natuur om hen heen en de verschillende (technische) verschijnselen die ze tegenkomen.

Nieuw in de 2e druk
In deze 2e druk zijn de pluspunten van de eerste druk gehandhaafd en de kritieken zoveel mogelijk verwerkt. Uitgangspunten zijn:
• één boek voor didactiek en inhoud voor natuur- en techniekonderwijs op de basisschool
• feedback vanuit de sectie natuuronderwijs van twee pabo’s
• basisinhoud met leesbare teksten
• longitudinale opbouw didactiek
• uitbreiding thema’s techniek
• aansluiting bij toelatingstoets 2015
• aandacht voor vakoverstijgend leren
• digitale component voor verrijkingsstof en toetsvragen met antwoordenNatuur en techniek geven

Wat is Natuur en techniek geven?

De 2e druk
Toelatingstoets
Werken met Natuur en techniek geven
Hoofdstukindeling
Doorkijkje in de praktijk
Didactiek en vakinhoud
Praktijk
Lessuggestie
Werkvormen
Afsluiting
Digitale component
Lessen uit Natuur aan de Basis
Het vakgebied natuur en techniek op de basisschool

1 Didactische achtergronden van natuur- en techniekonderwijs
1.1 Waarover gaat natuur- en techniekonderwijs?
1.2 Leren door doen
1.3 Didactiek van natuur- en techniekonderwijs
1.4 Natuur- en techniekonderwijs voor kleuters
1.5 Natuurbeleving
1.7 Methodes voor natuur- en techniekonderwijs
1.8 Natuur-nabij
1.9 Leermiddelen voor natuur- en techniekonderwijs

2 Ontstaan van leven
2.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
2.2 Doorkijkje: Fossiel in de klas
2.3 Vakdidactiek
2.4 Vakinhoud
2.5 Praktijk
2.6 Afsluiting

3 Planten
3.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
3.2 Doorkijkje: Bladeren zoeken
3.3 Vakdidactiek
3.4 Vakinhoud
3.5 Praktijk
3.6 Afsluiting

4 Dieren
4.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
4.2 Doorkijkje: Een gast in de klas
4.3 Vakdidactiek
4.4 Vakinhoud
4.5 Praktijk
4.6 Afsluiting

5 Kringlopen/ecologie
5.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
5.2 Doorkijkje: Schimmels zijn overal
5.3 Vakdidactiek
5.4 Vakinhoud
5.5 Praktijk
5.6 Afsluiting

6 De mens
6.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
6.2 Doorkijkje: Spierenspel
6.3 Vakdidactiek
6.4 Vakinhoud
6.5 Praktijk
6.6 Afsluiting

7 Materialen en verschijnselen
7.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
7.2 Doorkijkje: Jarko heeft een bril
7.3 Vakdidactiek
7.4 Vakinhoud
7.5 Praktijk
7.6 Afsluiting

8 Techniek 1: Constructies en transport
8.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
8.2 Doorkijkje: Kleuters bouwen een toren
8.3 Vakdidactiek
8.4 Vakinhoud
8.5 Praktijk
8.6 Afsluiting

9 Techniek 2: Energie, productie en communicatie
9.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
9.2 Doorkijkje: Kaarsen maken
9.3 Vakdidactiek
9.4 Vakinhoud
9.5 Praktijk
9.6 Afsluiting

10 Heelal, weer en seizoenen
10.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
10.2 Doorkijkje: Het weerpad/weerpraatje maken
10.3 Vakdidactiek
10.4 Vakinhoud
10.5 Praktijk
10.6 Afsluiting

11 Mens en milieu
11.1 Waarover gaat dit hoofdstuk?
11.2 Doorkijkje: Rommelkonten
11.3 Vakdidactiek
11.4 Vakinhoud
11.5 Praktijk
11.6 Afsluiting

Bronnen

Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde websites

Index

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home