Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > Rekenen

(digitaal) Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO (huren via Yindo)


Auteur(s)    Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken, Dolf Janson
Jaar    2012
Druk    1
Aantal pagina's    160
ISBN    9789023253525
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €2,75
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

De digitale editie van dit boek huurt u rechtstreeks via Yindo.
Huurprijzen: 1 maand € 2,75 - 3 maanden € 4,50 - 6 maanden € 7,95 - 1 jaar € 12,25 - permanent € 21,95
U kunt ook de gedrukte versie van dit boek kopen.


De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. In 2011 verscheen het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (Protocol ERWD1). Dit richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Het ministerie van OCW heeft in 2010 NVORWO de opdracht verstrekt het Protocol voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te ontwikkelen (Protocol ERWD2). Dit protocol is van groot belang nu centrale rekentoetsen 2F en 3F in het vo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke leerling en de leerling met ernstige rekenproblemen tot het gewenste referentieniveau te brengen.

Het doel van rekenonderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Dat reikt verder dan het behalen van een rekentoets. Het gaat daarbij om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel te bereiken, met name wanneer de rekenontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

Het Protocol ERWD2 beoogt een leidraad te zijn voor het ontwikkelen van rekenbeleid en het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van leraren en leidt tot begeleiding van leerlingen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Dit protocol is geschreven voor allen die zich, direct of indirect, bezighouden met het rekenonderwijs in en om de scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor bevat het Protocol ook nuttige informatie voor ouders.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs is een eigen protocol verschenen, het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO van dit boek kopen.(digitaal) Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie VO

Voorwoord
De kern van de zaak
Leeswijzer
Samenvatting

Deel 1 Visie en organisatie

Hoofdstuk 1 Aandacht voor leren rekenen

1.1 Waarom aandacht voor rekenen in het vo?
1.2 Waarom is er een Protocol ERWD2?
1.3 Wie gaan werken met dit protocol?

Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten
2.1 Visie op leren rekenen en rekenproblemen
2.2 Functionele gecijferdheid
2.3 Uitgangspunten van dit protocol

Hoofdstuk 3 Rekenbeleid
3.1 Omgaan met onvoldoende rekenprestaties
3.2 Configuraties van rekenonderwijs
3.3 Organisatie
3.4 Deskundigheid
3.5 Samenwerking
3.6 Informatievoorziening
3.7 Ten slotte

Hoofdstuk 4 Checklist rekenen
4.1 Rekenbeleid
4.2 Inhoud van het rekenonderwijs
4.3 Inrichting van het rekenonderwijs
4.4 Bekwaamheid rekenen en rekendidactiek
4.5 Documentaire informatievoorziening over rekenen
4.6 Communicatie bij (ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie
4.7 Plaatsing van leerlingen bij binnenkomst in het eerste leerjaar
4.8 Signalering van (ernstige) rekenproblemen
4.9 Begeleiding bij (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie
4.10 Begeleiding in categorie 1
4.11 Begeleiding in categorie 2
4.12 Begeleiding in categorie 3
4.13 Traject ‘psychodiagnostisch onderzoek’
4.14 Vaststellen van dyscalculie en het verlenen van een dyscalculieverklaring

Deel 2 Rekenen

Hoofdstuk 5 Rekenen in het vo

5.1 Vier Hoofdlijnen bij leren rekenen
5.2 Hoofdlijn 1: verder ontwikkelen van begripsvorming
5.3 Hoofdlijn 2: verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures
5.4 Hoofdlijn 3: vlot rekenen en onderhouden
5.5 Hoofdlijn 4: flexibel toepassen en verdiepen
5.6 De vier Hoofdlijnen bij rekenen in het vo
5.7 Inzet van IT bij het rekenonderwijs

Hoofdstuk 6 Hoofdlijn 1: verder ontwikkelen van begripsvorming
6.1 Begripsvorming
6.2 Verlenen van betekenis aan rekenhandelingen
6.3 Ontwikkelen van rekenconcepten
6.4 Ontwikkelen van rekentaal
6.5 Samenhang bij begripsvorming als geheel
6.6 Signalering bij begripsvorming
6.7 Begeleiding bij begripsvorming

Hoofdstuk 7 Hoofdlijn 2: verder ontwikkelen en consolideren van oplossingsprocedures
7.1 Oplossingsprocedures
7.2 Basisbewerkingen
7.3 Complexere bewerkingen
7.4 Hoofdrekenen en rekenen op papier
7.5 Schatten en precies rekenen
7.6 Werken met de rekenmachine
7.7 Signalering bij oplossingsprocedures
7.8 Begeleiding bij het verder ontwikkelen van oplossingsprocedures

Hoofdstuk 8 Hoofdlijn 3: vlot rekenen en onderhouden
8.1 Oefenen
8.2 Automatiseren en memoriseren
8.3 Vlot rekenen: onderhouden en consolideren
8.4 Signalering bij vlot (leren) rekenen
8.5 Begeleiding bij vlot (leren) rekenen

Hoofdstuk 9 Hoofdlijn 4: flexibel toepassen en verdiepen
9.1 Flexibel toepassen
9.2 Flexibiliseren en verdiepen van rekenkennis en rekenvaardigheden
9.3 Strategisch denken en handelen
9.4 Signalering bij flexibel toepassen
9.5 Begeleiding bij flexibel toepassen en verdiepen

Deel 3 Afstemmen

Hoofdstuk 10 Het Handelingsmodel

10.1 De handelingstheorie
10.2 Het Handelingsmodel
10.3 Schakelen tussen handelingsniveaus
10.4 Verwoorden/communiceren en mentaal handelen
10.5 De betekenis van het Handelingsmodel voor rekenen
10.6 Het Handelingsmodel als model voor observatie (in de groep)
10.7 Het Handelingsmodel als model voor afstemming van de didactiek
10.8 Het Handelingsmodel als model voor begeleiding

Hoofdstuk 11 Het Drieslagmodel
11.1 Het Drieslagmodel als model voor probleemoplossend handelen
11.2 Het Drieslagmodel als didactisch model
11.3 Het Drieslagmodel als model voor observatie en interventie
11.4 Wat betekent het Drieslagmodel voor rekenproblemen?

Hoofdstuk 12 Samenhang en afstemming tussen beide modellen
12.1 Samenhang
12.2 Leerlingkenmerken en de samenhang met beide modellen
12.3 De samenhang in beeld
12.4 Reflectie en onthouden

Hoofdstuk 13 Aandachtspunten voor het signaleren van rekenproblemen
13.1 Signaleringspunten bij de vier Hoofdlijnen
13.2 Aandachtspunten ten aanzien van het leerproces van de leerling
13.3 Aandachtspunten voor reflectie door de leraar

Deel 4 Begeleiding

Hoofdstuk 14 Begeleiding en ondersteuning bij rekenonderwijs

14.1 Rekengeschiedenis van de leerling bij overgang po-vo
14.2 Continuďteit in begeleiding van po naar vo
14.3 Begeleiding in het vo
14.4 Rollen, taken en deskundigheden
14.5 De leerling
14.6 Vastleggen van vorderingen en evaluatie

Hoofdstuk 15 Begeleidingscategorie 1
15.1 Verschillen binnen het vo
15.2 De leerlingen in begeleidingscategorie 1
15.3 Hanteren van doelen
15.4 Opzet van een rekenles
15.5 Instructievormen
15.6 Oefenen
15.7 Reflectie
15.8 Evaluatie

Hoofdstuk 16 Begeleidingscategorie 2
16.1 De leerlingen in begeleidingscategorie 2
16.2 Afstemming
16.3 Resultaat van een diagnostisch rekenonderzoek
16.4 Doelen op lange en op korte termijn
16.5 Leerstofinhoud
16.6 Leeractiviteiten
16.7 Uitvoering (planning en organisatie)
16.8 Evaluatie van het individuele handelingsplan
16.9 Vervolgstappen na de begeleiding in categorie 2

Hoofdstuk 17 Begeleidingscategorie 3
17.1 De leerlingen in begeleidingscategorie 3
17.2 Het belang van psychodiagnostisch onderzoek
17.3 Adviezen vanuit het psychodiagnostisch onderzoek
17.4 Het individuele handelingsplan
17.5 Evaluatie van begeleidingscategorie 3
17.6 Vervolgactiviteiten

Deel 5 Onderzoek

Hoofdstuk 18 Diagnostiek in begeleidingscategorie 2 (diagnostisch rekenonderzoek)

18.1 Welke leerling komt in aanmerking?
18.2 Een rekenonderzoek
18.3 Kenmerken van de diagnostiek bij het rekenonderzoek
18.4 Doel van het rekenonderzoek en de onderzoeksvraag
18.5 Inhoud van het rekenonderzoek
18.6 Pedagogische aspecten van een diagnostisch gesprek
18.7 Didactische aspecten van een diagnostisch gesprek
18.8 Opbrengst van het rekenonderzoek
18.9 Vervolgactiviteiten

Hoofdstuk 19 Diagnostiek in begeleidingscategorie 3 (psychodiagnostisch onderzoek)
19.1 Welke leerling komt in aanmerking?
19.2 Aanvraag en intakegesprek
19.3 Een psychodiagnostisch onderzoek
19.4 Opbrengsten van het psychodiagnostisch onderzoek
19.5 Vervolgactiviteiten
19.6 Dyscalculieverklaring

Bijlagen
Bijlage A Achtergronden van leren rekenen en rekenproblemen
Bijlage B De leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Literatuur
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Rekenen, Voortgezet Onderwijs, WiskundeAanraders


Cathe Notten, Bronja Versteeg, Lisanne Martens : Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt.

Mieke van Groenestijn, Ceciel Borghouts, Christien Janssen : Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Wolf Brinkman, Elsje Miedema, Catrien Schreuder : Kunst = Taal en Rekenen

Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken, Dolf Janson : Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie MBO