Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > Rekenen

Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt.
De modellen uit het protocol ERWD in de praktijk.

Auteur(s)    Cathe Notten, Bronja Versteeg, Lisanne Martens
Jaar    2014
Druk    1
Aantal pagina's    128
ISBN    9789023253006
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €25,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

In april verschijnt de tweede herziene druk van deze uitgave. Klik op de hiernavolgende link voor meer informatie: Leren rekenen, 2e herziene druk

Met dit boek willen we leraren (in opleiding) laten lezen, zien en ervaren hoe zij drie belangrijke modellen uit het protocol ERWD kunnen gebruiken om goede rekenlessen te verzorgen. Met de modellen krijgen leraren greep op de opbouw van leerlijnen, de bijpassende rekendidactiek en de wijze waarop je de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart kan brengen.

Door af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, wordt voorkomen dat leerlingen rekenproblemen ontwikkelen. Het model hoofdfasen in de leerlijn, het handelingsmodel en het drieslagmodel worden in drie aparte hoofdstukken uitgewerkt. Met opdrachten, vragen en casussen wordt steeds de link naar de beroepspraktijk van de leraar gelegd.

Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt. De modellen uit het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) in de praktijk biedt handvatten om je rekenwiskundelessen af te stemmen op de rekenvaardigheid en de ontwikkeling van je leerlingen en verstandig om te gaan met de methode.

Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via Lerarencampus.
Om het materiaal te kunnen bekijken en gebruiken dient u een (gratis) account op Lerarencampus.nl te hebben of aan te maken.


Een klankbord van pabo-docenten beoordeelde de inhoud. Een van hen schreef: ‘Ik word blij van dit boek. De studenten kunnen zo aan het werk achter het bureau en daarna naar de praktijk om het zelf nog eens in het echt doen.’

Cathe Notten is zelfstandig onderwijsadviseur. Zij is hoofdredacteur van het tijdschrift voor rekenwiskunde-onderwijs Volgens Bartjens en verzorgt begeleiding en nascholing van leraren in het basisonderwijs op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs.

Bronja Versteeg is zelfstandig onderwijsadviseur. Ze begeleid (s)bo en so scholen bij de versterking van hun rekenonderwijs, verzorgt trainingen rond het protocol ERWD en is rekenexpert voor School aan Zet.

Lisanne Martens is zelfstandig onderwijsadviseur, auteur en docent. Ze adviseert basisscholen en doet auteurswerkzaamheden op het gebied van rekenen. Ook is ze werkzaam als docent rekenen in het MBO.Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt.

Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten

1.1 Visie op reken-wiskundeonderwijs
1.2 Functionele gecijferdheid
1.3 Professionele gecijferdheid: de eigen vaardigheid van de leraar
1.4 Professionele gecijferdheid: de vakdidactische kennis van de leraar
1.5 De referentieniveaus

Hoofdstuk 2 Hoofdfasen in de leerlijn
2.0 De vier hoofdfasen binnen een leerlijn
2.1 Hoofdfase 1: begripsvorming
2.2 Hoofdfase 2: het ontwikkelen van procedures en strategieën
2.3 Hoofdfase 3: vlot rekenen en automatiseren
2.4 Hoofdfase 4: flexibel toepassen van rekenwiskundige kennis en vaardigheden
2.5 Leerdoelen behaald?

Hoofdstuk 3 Het handelingsmodel
3.1 Het handelingsmodel
3.2 De verschillende handelingsniveaus
3.3 Het handelingsmodel als model voor observatie
3.4 Het handelingsmodel als model voor afstemming van de didactiek – schakelen tussen de handelingsniveaus
3.5 Leerdoelen behaald?

Hoofdstuk 4 Het drieslagmodel
4.1 Het drieslagmodel als model voor probleemoplossend handelen
4.2 Het drieslagmodel als didactisch model
4.3 Het drieslagmodel als didactisch model voor de leraar
4.4 Het drieslagmodel als model voor observatie en interventie
4.5 Samenhang en afstemming tussen het handelingsmodel en het drieslagmodel
4.6 Leerdoelen behaald?

Hoofdstuk 5 Diagnosticerend onderwijzen. Twaalf casussen ter verdieping van de modellen
5.0 Diagnosticerend onderwijzen
5.1 Casus 1: Observeren aan de hand van de modellen
5.2 Casus 2: Voorbereiden van de rekenlessen
5.3 Casus 3: Vertaalcirkel
5.4 Casus 4: Rekenmuur
5.5 Casus 5: Vragen stellen
5.6 Casus 6: Rekengesprek
5.7 Casus 7: Differentiatie in subgroepen
5.8 Casus 8: Verrijken van de rekenles
5.9 Casus 9: Als de rekenles te moeilijk wordt
5.10 Casus 10: De kracht van feedback
5.11 Casus 11: Groepsoverzicht als uitgangspunt
5.12 Casus 12: Groepsplan als uitgangspunt

Lijst van gebruikte opgaven uit rekenwiskunde-methodes

Verklarende woordenlijst

Gebruikte literatuur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home