Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

Revalidatie voor volwassenen


Auteur(s)    J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman en G.G. VanderStraeten
Jaar    2014
Druk    1
Aantal pagina's    712
ISBN    9789023250791
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €118,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk een deel van deze uitgave

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk blijkt, verminderen van gevolgen van ziekten en aandoeningen. Een Nederlandstalig standaardwerk over kinderrevalidatie is er al jaren, maar met deze uitgave is het standaardwerk voor revalidatie voor volwassenen ook een feit.

In Revalidatie voor volwassenen worden diagnostiek, prognostiek, behandeling en evaluatie behandeld aan de hand van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). In dit model wordt menselijk functioneren en de daarop van invloed zijnde factoren benaderd vanuit de wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand, de externe en de persoonlijke factoren. In Deel 1 staat het ICF-model centraal, en wordt ingegaan op de sturing van houding en beweging. Deel 2 behandelt de relevante diagnosegroepen met daarin algemene, medische en revalidatieaspecten. In de meeste hoofdstukken is er daarbij aandacht voor de zaken als functional outcome, prognostiek, relevante klinimetrie en maatschappelijke, psychologische en seksuele aspecten. In Deel 3 worden overstijgende themaís behandeld als instrumentele ganganalyse, sport, seksualiteit, spasticiteit en evalidatiehulpmiddelen.
De diverse bijdragen zijn geschreven door Nederlandse en Vlaamse auteurs, waardoor er sprake is van synergie tussen de beide expertisegebieden.

Revalidatie voor volwassenen biedt de Ďstate of the artí van de Revalidatiegeneeskunde aan alle professionals uit het vakgebied, aan hen die daarvoor in opleiding zijn en aan de specialismen en beroepen die aan Revalidatiegeneeskunde verwant zijn. Een standaardwerk dus dat dankzij de modulaire opbouw ook zeer geschikt is voor onderwijsdoeleinden.

Prof. dr. J.H.B. Geertzen is als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde verbonden aan de
Afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Prof. dr. J.S. Rietman is als hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Technologie verbonden aan Roessingh Research and Development, van de Universiteit Twente in Enschede.
Prof. dr. G.G. Vanderstraeten is decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Universitair Ziekenhuis Gent.Revalidatie voor volwassenen

Ten geleide

Deel 1 Algemeen

1 Inleiding

2 De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

2.1 Inleiding
2.2 WHO Family of International Classifications (WHO-FIC)
2.3 Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps (ICIDH)
2.4 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
2.5 Gebruik van de ICF

3 Sturing van houding en beweging
3.1 Algemene beschouwing
3.2 Arm-handmotoriek
3.3 Houdingsregulatie en mobiliteit
3.4 Motorisch leren en herstel
3.5 Conclusie

Deel 2 Diagnosegroepen

4 Inleiding

5a Cerebrovasculaire aandoening

5a.1 Epidemiologie
5a.2 Organisatie van de CVA -zorg in Nederland en BelgiŽ
5a.3 Fasering van de zorg
5a.4 Gevolgen na een beroerte
5a.5 E lementen van CVA -revalidatie
5a.6 CVA -behandeling Ė voorbeelden
5a.7 Conclusie

5b Traumatisch hersenletsel
5b.1 Inleiding: het geval Phineas Gage
5b.2 Klinimetrie
5b.3 Organisatie van zorg: de (sub)acute opvang
5b.4 Gevolgen van traumatisch hersenletsel
5b.5 Prognosestelling
5b.6 Gedragsfarmacologie
5b.7 Conclusie

6 Dwarslaesie
6.1 Inleiding
6.2 Algemene aspecten
6.3 Medische aspecten
6.4 Revalidatieaspecten
6.5 Tot slot, een blik op de toekomst: is herstel van ruggenmergletsel mogelijk?

7 Neurodegeneratieve aandoeningen
7.1 Inleiding
7.2 Amyotrofe laterale sclerose en andere motorneuronziekten
7.3 Multipele sclerose
7.4 Ziekte van Parkinson
7.5 Tot slot

8 Neuromusculaire aandoeningen
8.1 Inleiding
8.2 Indeling van neuromusculaire aandoeningen
8.3 Algemene aspecten
8.4 Medische aspecten: functie en structuur
8.5 Revalidatieaspecten
8.6 Klinimetrie
8.7 Maatschappelijke aspecten
8.8 Psychologische aspecten
8.9 Seksualiteit
8.10 Conclusie

9 Traumatisch zenuw- en plexus-brachialisletsel
9.1 Inleiding
9.2 Medische aspecten
9.3 Diagnostiek
9.4 Zenuwchirurgie
9.5 Het zenuwletsel in de arm en het been
9.6 Het plexus-brachialisletsel

10 Traumatologie

10a Traumarevalidatie


10a.1 Inleiding
10a.2 Epidemiologie
10a.3 Definities en ongevalscoresystemen
10a.4 De revalidatiearts en traumarevalidatie, de traumaketen
10a.5 Traumarevalidatie: letsels en complicaties
10a.6 Klinimetrie
10a.7 Uitkomsten

10b Een armamputatie of een transversaal congenitaal reductiedefect
10b.1 Inleiding
10b.2 Preoperatieve behandelaspecten
10b.3 Chirurgische aspecten
10b.4 R evalidatiebehandeling in de postoperatieve fase
10b.5 Prothesekeuze
10b.6 Nieuwe ontwikkelingen

10c Handrevalidatie
10c.1 Inleiding
10c.2 Anamnese en lichamelijk onderzoek
10c.3 Behandelplan
10c.4 Traumatisch handletsel
10c.5 Handrevalidatie bij inflammatoire aandoeningen: reumatoÔde artritis
10c.6 Handrevalidatie bij degeneratieve en overige aandoeningen
10c.7 Primaire en secundaire artrosis deformans
10c.8 Polsproblematiek
10c.9 Klinimetrie

11 Acute revalidatie bij brandwonden
11.1 Inleiding
11.2 Oorzaken
11.3 Anatomie van de normale huid
11.4 Classificatie van brandwonden
11.5 Bepaling van brandwondendiepte
11.6 Uitgebreidheid van brandwonden
11.7 Mortaliteit
11.8 Wondverzorging bij brandwonden
11.9 Kinesitherapie/fysiotherapie bij brandwonden
11.10 Conclusie

12 Pijn
12.1 Inleiding
12.2 Definitie en algemene aspecten omtrent pijn
12.3 Pathofysiologie van pijn en pijntherapie
12.4 Monodisciplinaire pijnbehandeling in de volwassenenrevalidatie
12.5 Multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak van pijn in de revalidatiesetting
12.6 Conclusie

13 Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit
13.1 Inleiding
13.2 Amputatieniveaus, algemeen
13.3 Preoperatieve indicatoren
13.4 Postoperatieve behandeling
13.5 Prothesevoorziening
13.6 Klinimetrie
13.7 Vroege en late gevolgen
13.8 Psychosociale aspecten
13.9 Arbeidsre-integratie
13.10 Seksualiteit
13.11 Conclusie

14 Gewrichtsaandoeningen
14.1 Inleiding
14.2 ReumatoÔde artritis
14.3 Artrose
14.4 Spondyloartritis
14.5 Para- en perimedische behandeling bij inflammatoire gewrichtsaandoeningen
14.6 Maatschappelijk werk en psychologie
14.7 Handproblematiek bij reumatische aandoeningen
14.8 Voetproblematiek bij reumatische aandoeningen
14.9 Chirurgische behandelmogelijkheden bij inflammatoire gewrichtsaandoeningen (exclusief bij hand- en voetproblematiek)
14.10 Conclusie

15a Hartrevalidatie
15a.1 Inleiding
15a.2 Het revalidatieteam, de aandachtspunten, het revalidatiecentrum en de algemene inhoud van de revalidatie
15a.3 Indicaties voor een hartrevalidatieprogramma
15a.4 Trainingsmodaliteiten voor hartpatiŽnten
15a.5 Specifieke problemen kenmerkend voor bepaalde doelgroepen
15a.6 Uitbreiding naar aangrenzende populaties
15a.7 Toekomstige ontwikkelingen: telerevalidatie
15a.8 Conclusie

15b Oncologische revalidatie
15b.1 Inleiding
15b.2 Ontwikkeling oncologische revalidatie in Nederland en BelgiŽ
15b.3 Evidentie vertaald naar richtlijn
15b.4 Oncologische revalidatie volgens de richtlijn
15b.5 Conclusie

15c Respiratoire revalidatie
15c.1 Inleiding
15c.2 Bij welke aandoeningen kan respiratoire revalidatie overwogen worden?
15c.3 Wat is respiratoire revalidatie?
15c.4 Additionele voorwaarden voor een succesvol respiratoir revalidatieprogramma
15c.5 COPD 
15c.6 Effecten van een respiratoir revalidatieprogramma bij COPD
15c.7 Inspanningstraining bij COPD: algemene principes
15c.8 Andere componenten van een respiratoir revalidatieprogramma
15c.9 Praktische organisatie
15c.10 Respiratoire revalidatie bij andere respiratoire aandoeningen
15c.11 Conclusie

15d Diabetesrevalidatie
15d.1 Inleiding
15d.2 Diabetes mellitus
15d.3 Revalidatie van diabetespatiŽnten
15d.4 De diabetische voet
15d.5 Risicoclassificatie

15e Geriatrische revalidatie
15e.1 Inleiding
15e.2 Invloed van verouderen op verschillende orgaansystemen
15e.3 Frailty
15e.4 Revalidatiepotentieel
15e.5 Revalidatie van de geriatrische patiŽnt
15e.6 Didactische richtlijnen

Deel 3 Capita Selecta

16 Inleiding

17 Klinische gangbeeldanalyse bij de volwassen patiŽnt

17.1 Inleiding
17.2 Geschiedenis van de gangbeeldanalyse
17.3 De loopsnelheid
17.4 Klinische gangbeeldanalyse
17.5 Fasen van het gaan
17.6 De voetafwikkeling
17.7 Beoordeling kinematica
17.8 Probleemanalyse en differentiaaldiagnose
17.9 Klinische testen
17.10 Kinetica
17.11 Elektromyografie (EMG)
17.12 Verklaring, synthese en therapie
17.13 Welke patiŽnten komen in aanmerking voor gangbeeldanalyse?

18 Beginselen van het neurofysiologisch onderzoek in de revalidatie
18.1 Basisprincipes van het EMG-onderzoek
18.2 Perifere zenuwletsels
18.3 Cervicale en lumbosacrale radiculopathieŽn

19 Actief bewegen, sport en revalidatie
19.1 Inleiding
19.2 Het belang en het inpassen van actief bewegen en sportdeelname tijdens en na de revalidatie
19.3 Bewegen en sport: keuzemogelijkheden
19.4 Sportletsels bij gehandicapte sporters
19.5 Classificatie
19.6 Trainen en testen in de revalidatie
19.7 Topsport als exponent van sport bewegen en handicap
19.8 Topsporters met een handicap: indeling in categorieŽn
19.9 Doping
19.10 Conclusie

20 Seksualiteit
20.1 Inleiding
20.2 De relatie tussen ziekte en seksualiteit: een generiek conceptueel model
20.3 Begeleiding en hulpverlening
20.4 Aspecten van voortplanting
20.5 Conclusie

21 Spasticiteit
21.1 Inleiding
21.2 Definitie van spasticiteit
21.3 Normale en verhoogde spierspanning
21.4 Klinisch beeld en gevolgen van spasticiteit voor functioneren
21.5 Meten van spasticiteit
21.6 Behandeling van spasticiteit
21.7 Conclusie

22 Revalidatiehulpmiddelen

22a Rolstoelen

22a.1 Inleiding
22a.2 Belasting en belastbaarheid
22a.3 Ontwikkelingen rond de handbewogen rolstoel
22a.4 ĎHet rolstoellabí, optimalisatie in de revalidatie
22a.5 Elektrische rolstoelen
22a.6 Toegankelijkheid
22a.7 Verstrekkingproces

22b Hulpmiddelen op maat voor mensen met een functionele beperking
22b.1 Inleiding
22b.2 Hulpmiddelen voor mensen met een functionele beperking
22b.3 Individuele aanpassingen
22b.4 Armfunctiealternatieven
22b.5 Vergoedingssystemen
22b.6 Conclusie

22c Ondersteunende communicatietechnologie
22c.1 Inleiding
22c.2 Vanzelfsprekend, maar ook weer niet
22c.3 De best passende ondersteuning
22c.4 Verstrekkingen van communicatiehulpmiddelen
22c.5 De functie van communicatieondersteuning
22c.6 De valkuil
22c.7 Technische kenmerken
22c.8 Communicatiehulpmiddelen
22c.9 Wetten binnen ondersteunende technologie
22c.10 Vereisten bij hulpmiddelselectie
22c.11 Conclusie

22d Orthesen
22d.1 Inleiding
22d.2 Regelgeving en vergoeding
22d.3 Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg
22d.4 Van probleem tot zorgplan
22d.5 Ontwerp en vervaardiging van orthesen
22d.6 Materiaalkeuze
22d.7 Vervaardiging van orthesen
22d.8 Biomechanica van orthesen
22d.9 Beschrijving van orthesen volgens anatomische indeling
22d.10 Biomechanica van beenorthesen
22d.11 Enkel-voetorthesen

22e Orthopedisch schoeisel
22e.1 Inleiding
22e.2 Nieuwe ontwikkelingen
22e.3 Typen orthopedisch schoeisel
22e.4 Biomechanica
22e.5 Klinisch onderzoek van enkel en voet
22e.6 Onderzoek van schoen en supplement
22e.7 Het vastleggen van de gegevens middels een schoenrecept
22e.8 Receptuur
22e.9 Tips voor het uitvoeren van het gecombineerde spreekuur met de orthopedisch schoentechnicus (het schoenenspreekuur)

23 Nieuwe ontwikkelingen binnen de revalidatie

23a Robotica

23a.1 Inleiding
23a.2 Revalidatierobotica

23b Serious gaming
23b.1 Inleiding
23b.2 De voordelen van serious gaming binnen de revalidatie
23b.3 Games en technische hulpmiddelen
23b.4 Doelgroepen
23b.5 De toekomst van serious games voor revalidatie

23c Zorg op afstand dichterbij! Telemedicine binnen de revalidatiezorg
23c.1 Inleiding
23c.2 Telemedicine
23c.3 Design
23c.4 Outcome
23c.5 Een voorbeeld: ambulante myofeedbackbehandeling voor nek- en schouderklachten
23c.6 Een blik in de toekomst
23c.7 Conclusie

Auteurs
Redactie
Register

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home