Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verandermanagement

Levende Agrifood Ketens
Praktijkervaring gebundeld voor de toekomst

Auteur(s)    Henk Folkerts, Woody Maijers
Jaar    2014
Druk    1
Aantal pagina's    256
ISBN    9789023251071
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

“Een sterke marktpositie staat of valt met een goede ketenstrategie. Dit boek bevat talrijke aanpakken en succesfactoren om ketensamenwerking in de praktijk succesvol in te richten. Vlot geschreven en helder opgebouwd. Een zeer nuttig en lezenswaardig boek.”
Jan Zegwaard, commercieel directeur Greenco

“Er is al veel geschreven over ketensamenwerking. Het unieke van dit boek is dat het op een boeiende wijze een integraal beeld schetst van twintig jaar ketensamenwerking in de praktijk en een doorkijkje geeft naar de toekomst. Het is daarmee een krachtige bron van informatie voor ketenbouwers.”
Jack van der Vorst, Hoogleraar Logistiek en Operations Research, Wageningen Universiteit

“Bij ketensamenwerking ligt het accent vaak op de inhoud en de techniek. De kracht van dit boek is dat het vooral ingaat op het proces van ketensamenwerking. Zeer belangrijk, want ook in de vers sector gaat het om mensenwerk. Een aanrader voor iedere manager en student.”
Adriaan Vis, COO A Ware Food Group


Samenwerking in de productieketen is een absolute voorwaarde om te kunnen blijven concurreren op de markt, maar creëert ook een dilemma. Enerzijds wordt de druk uit de markt gevoeld om meer samen te werken en anderzijds worstelen eigenaren en managers met de vraag hoe het vrije ondernemerschap past in het aangaan van samenwerkingsverbanden in de keten.

Levende Agrifood Ketens maakt de balans op van twintig jaar samenwerking in de productieketen van voedingsmiddelen, bloemen en planten. Wat zijn de drijvende krachten voor ketensamenwerking en welke aanpakken zijn gevolgd? Op welke wijze worden ketens gebouwd en wat maakt nu dat bedrijven succesvol zijn in die samenwerking of juist niet?
Door de ogen van de ondernemer wordt in dit boek vooral gekeken naar het proces: het ontwikkelen van ketens en het vormgeven van de ketensamenwerking in de praktijk. De focus ligt hierbij op de veranderkundige en organisatorische aspecten. Aan de basis van het boek staan de zes kenmerken van succesvolle samenwerking in de keten: een sterke externe oriëntatie, gevoel voor ordening, krachtig ondernemerschap, open innovatie, actiegerichtheid en een lange termijn focus.

Levende Agrifood Ketens biedt een waardevol overzicht voor ondernemers, medewerkers en managers van agrifood bedrijven uit alle schakels in de keten. Daarnaast biedt het studenten een unieke inkijk in ketensamenwerking en in de agrifoodsector.


Henk Folkerts (1954) is sinds 1995 organisatieadviseur en momenteel als partner verbonden aan Rijnconsult. Henk adviseert bedrijven en overheden in de agrifoodsector op het gebied van visie- en strategieontwikkeling, keten- en netwerksamenwerking, organisatieontwikkeling en besturing. Hij heeft de afgelopen twintig jaar vele tientallen ketenprojecten mee ontwikkeld en begeleid in binnen- en buitenland.

Woody Maijers (1963) is sinds 1989 werkzaam als organisatieadviseur en momenteel ook als lector Integrale voedsel- en productieketens verbonden aan hogeschool Inholland en directeur eigenaar van Maijers Ketens & Innovaties B.V. Woody ontwerpt keteninterventiestrategieën aan de hand van praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt en verzorgt onderwijs.Voorwoord

Hoofdstuk 1 Levende agrifoodketens samengevat
1.1 Drijvende krachten
1.2 Kenmerken van succesvolle ketens
1.3 Actueler als nooit tevoren
Tot slot

Hoofdstuk 2 Externe oriëntatie: Historie en context
2.1 De markt gemist?
2.2 Rol van de supermarkten
2.3 Ketens en kennis
2.4 De maatschappij als aanjager
2.5 Consument aan het roer
2.6 Eigen dynamiek agrifoodketens
Samengevat

Hoofdstuk 3 Gevoel voor ordening: De keten als denk- en werkmodel
3.1 Definitie van een keten
3.2 Operatie, organisatie en ontwikkeling
3.3 Intensiteit van de ketensamenwerking
3.4 Enkele ketenbegrippen toegelicht
Samengevat

Hoofdstuk 4 Krachtig ondernemerschap: Ketenpioniers aan het woord
4.1 Ketenomkering in de sierteelt
4.2 Ketendifferentiatie in de zuivel
4.3 Ketenintegratie in de akkerbouw
4.4 Keteninnovatie in pluimvee
4.5 Ketenverkorting in de groenten en fruit
4.6 Ketensamenwerking in de vis
4.7 Het speelveld verandert
Samengevat

Hoofdstuk 5 Open innovatie: Praktijkervaring met ketensamenwerking
5.1 De context
5.2 Ketenvorming
5.3 Ketenstrategie
5.4 Keteninrichting
5.5 Ketenmanagement
5.6 Het proces
5.7 De relatie
5.8 Ketenresultaat
5.9 Toekomst
Samengevat

Hoofdstuk 6 Actiegerichtheid: Het bouwen van ketens
6.1 Het bouwen van ketens
6.2 Projectmanagement bij ketensamenwerking
6.3 Zelf aan de slag
Samengevat

Hoofdstuk 7 Lange termijn focus: De toekomst van ketens
7.1 Ontwikkelingen en gevolgen
7.1.1 Kijkrichting Markt
7.1.2 Kijkrichting Maatschappij
7.1.3 Kijkrichting Mens
7.1.4 Kijkrichting Mobiliteit
7.1.5 Kijkrichting Milieu
7.2 Vijf uitdagingen
7.3 Ontwikkelingsfasen: Ketens 3.0
7.4 Vandaag kiezen voor morgen
Samengevat

Epiloog
Dankwoord
Literatuur
Over de auteurs

Bijlage 1 Deelnemende bedrijven aan diepte-interviews en/of enquête
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home