Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Human Resource Management

Leiders in cultuurverandering - geheel herziene editie
Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties

Auteur(s)    Jaap Boonstra
Jaar    2014
Druk    3e geheel herziene
Aantal pagina's    320
ISBN    9789023252337
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €25,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Uitgave in samenwerking met Stichting Management Studies

De volledige verhalen over cultuurverandering in de onderzochte bedrijven zijn te vinden op www.jaapboonstra.nl.

Bekijk een deel van deze uitgave

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


De volledig herziene editie van het succesvolle boek Leiders in cultuurverandering is gebaseerd op negentien diepgaande studies in organisaties die werken aan hun organisatiecultuur om strategische vernieuwing te realiseren. De ervaringen van mensen in deze organisaties vormen hierbij de leidraad. Met deze herziening sluit het boek aan bij de actualiteit en de sterk veranderende context waarin organisaties actief zijn.

"Dit boek biedt voorbeelden, inzichten en inspiraties om succesvol te werken aan strategische en culturele veranderingen in organisaties."

Cultuurverandering is een van de meest genoemde en ook een van de moeilijkste wegen om strategische en organisatorische veranderingen in organisaties te bewerkstelligen. Een oorzaak voor de moeizame verandering ligt deels in de weerbarstigheid van de heersende waarden en normen in organisaties. Leidinggevenden hebben vaak moeite met cultuurveranderingen omdat ze zelf de cultuur mede hebben vormgegeven. Andere oorzaken voor het falen en slagen van cultuurveranderingen zijn te vinden in de rol van leiders, de veranderaanpak en de gebruikte interventies.

Een overzicht van veranderstrategieŽn biedt praktische inzichten voor het kiezen van een passende aanpak in de eigen organisatie. Het boek bevat een rijkdom aan interventies die concrete handvatten bieden. De kritische succesfactoren en randvoorwaarden die in het boek zijn opgenomen, dragen bij aan het succesvol handelen van leiders in cultuurverandering.
Leiders in cultuurverandering zijn niet alleen topmanagers en bestuurders. Het initiatief voor verandering kan ook liggen bij leidinggevenden, professionals en medewerkers. Juist het samenspel tussen deze spelers is een van de succesfactoren voor strategische en culturele vernieuwing.

Prof. Dr. Jaap Boonstra is hoogleraar organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam en bij Esade Business School in Barcelona. Jaap Boonstra is betrokken bij vernieuwingsprocessen in organisatorische netwerken en begeleidt bedrijven en overheidsinstellingen in complexe veranderingen.Ten geleide
Voorwoord
Executive summary

Deel 1 Cultuurverandering in organisaties
Essentie van dit deel
Opbouw van dit deel
Hoofdstuk 1 Perspectieven op organisatiecultuur
Ontwikkelingen in het denken over organisatiecultuur
Cultuur als de identiteit van de organisatie
Cultuur als bron van conflict en vernieuwing
Cultuur als leerproces
Cultuur als waardencreatie voor klanten
Cultuur en zijnswaarde

Hoofdstuk 2 Redenen voor strategische en culturele verandering
Overleven in crisistijd
Versterken van legitimiteit
Internationaal expanderen
Kwalificeren voor de toekomst
Vernieuwen van bedrijfsprocessen
Benutten van variŽteit
Innovatiekracht versterken
Maximaliseren van klantwaarde
Aanleidingen voor cultuurverandering: een overzicht

Hoofdstuk 3 Conclusies cultuurverandering in organisaties
Noem het geen cultuurverandering
Weten waarvoor je staat en gaat
Spelen met urgentie en ambitie
Samenwerken in baanbrekende innovaties
Diepgaand veranderen van strategie en cultuur
Vernieuwen van bedrijfsprocessen
Balanceren tussen identiteit en vernieuwing
Veranderen begint met stilstaan
Het onbespreekbare bespreekbaar maken
Spelen met verschil
Routes voor strategische en culturele verandering

Deel 2 Veranderen van organisatiecultuur
Essentie van dit deel
Opbouw van dit deel

Hoofdstuk 4 Energie voor een verandering genereren
Druk van buiten aangrijpen Problemen benoemen
Krenking en schaamte gebruiken

Hoofdstuk 5 Visie formuleren
Visie verbeelden
Ambities articuleren
Missie formuleren
Veranderniveau inschatten

Hoofdstuk 6 Verbondenheid creŽren
Erin gaan staan
Verkleinen van afstand
Leidende coalitie bouwen
Betrokkenheid organiseren

Hoofdstuk 7 Klant centraal stellen
Klantproces centraal stellen
Bedrijfsprocessen vereenvoudigen
Horizontale synergie realiseren

Hoofdstuk 8 Vernieuwen van onderaf en bovenaf
Vernieuwen van onderaf
Vernieuwen van bovenaf
Spelers wisselen

Hoofdstuk 9 Spelen met ritme en ruimte
Spelen met tijd en ritme
Reflecteren en leren
CreŽren van rust en ruimte
Richting geven en ruimte bieden

Hoofdstuk 10 Conclusies veranderen van organisatiecultuur
Zes principes voor succesvolle verandering
Geen beste manier van veranderen
Niet elke veranderingsstrategie is effectief
Weloverwogen kiezen van veranderingsstrategie
Vitale coalities vormen
Veranderen op eigen kracht

Deel 3 Leiding nemen in verandering
Essentie van dit deel97
Opbouw van dit deel

Hoofdstuk 11 Authentiek leiderschap
Bewust van omgeving
Weten wat er speelt
Bewust van anderen en zichzelf
Voorbeeld geven

Hoofdstuk 12 Transformationeel leiderschap
Visie op de toekomst formuleren
Kernwaarden expliciteren
Vitale coalities vormen
Buitenwereld binnenhalen
Samenspel organiseren
Tegenspel regelen

Hoofdstuk 13 Betekenisvol leiderschap
Leidende rol nemen en betekenis geven
Doorpakken om verschil te maken
Richting en ruimte geven
Verhalen vertellen

Hoofdstuk 14 Waarderend Leiderschap
Kracht benutten
Waarderen van verschil
Bouwen aan vertrouwen
Fair proces

Hoofdstuk 15 Lerend leiderschap Experimenteren en leren
Resultaten zichtbaar maken
Leren van fouten
Ervaringen delen

Hoofdstuk 16 Conclusies leiding nemen in verandering
Leiders en initiatiefnemers Richting en ruimte geven Effectieve leiderschapsstijlen voor verandering
Transformationeel leiderschap
Betekenisvol leiderschap
Authentiek leiderschap
Cultuurverandering en cultuurontwikkeling
Strategische en culturele verandering

Deel 4 Interventies voor diepgaande verandering
Essentie van dit deel
Opbouw van dit deel

Hoofdstuk 17 Machtsinterventies
Zeggen waar het op staat
Grenzen benoemen
Spelers wisselen Nieuwe mensen aantrekken
Belonen van gedrag

Hoofdstuk 18 Structurele en instrumentele interventies
Ingrijpen in structuur en technologie
Inrichten van nieuwe werkprocessen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Kweekvijver voor jong talent opbouwen
Risicokapitaal verstrekken
Beloningssystemen wijzigen
Monitorsystemen inrichten
Onbetwistbare feiten presenteren
Gedragsregels formuleren
Gedragsverandering programmeren

Hoofdstuk 19 Betekenisvolle interventies
Kernwaarden verbeelden
Symbolen gebruiken
Artefacten benutten
Toekomst verbeelden
Verhalen vertellen
Veelzijdig communiceren
Casus adopteren
Vakkennis waarderen
Nieuwe taal introduceren

Hoofdstuk 20 Conflictinterventies
Verschillen waarderen
Belemmeringen bespreekbaar maken
Beeldenstorm initiŽren
Conflicten reguleren
Conflicten mediŽren
Heilige huisjes afbreken
Prikkelende humor inzetten

Hoofdstuk 21 Interactieve interventies
Elkaar leren kennen als gelijken
Aandacht voor actie en emotie
Teams ontwikkelen en innovatiekracht benutten
Cultuurverschillen overbruggen
Management mobiliseren
Toekomstconferenties initiŽren
Zoekconferenties organiseren
Investeren in medezeggenschap
Waarderend verkennen Waarderen en leren Monitorsystemen inrichten
Netwerken mobiliseren

Hoofdstuk 22 Leerinterventies Leerprocessen inrichten
Leiderschap ontwikkelen
Werkateliers aanbieden
Kennisgemeenschappen vormen
Leerkringen activeren
Twinning aangaan
Leerervaringen verzilveren
Successen delen

Hoofdstuk 23 Conclusies interventies voor diepgaande verandering
Interventies bij succesvolle verandering
Interactieve interventies om diepgaand te veranderen
Betekenisvolle interventies om richting te geven
Structurele interventies om werkpraktijken te wijzigen
Leerinterventies voor doorlopende verandering
Conflictinterventies om spanning te benutten
Machtsinterventies om ruimte te maken
Combineren van interventies
Interventies en veranderaanpak
Effectiviteit van interventies
Kiezen van een interventiemix

Deel 5 Succesvol werken aan verandering
Essentie van dit deel
Opbouw van dit

Hoofdstuk 24 Routes voor verandering
Routes voor strategische en culturele veranderingen
Overleven in crisistijd Legitimiteit versterken Internationaal expanderen
Kwalificeren voor de toekomst
Bedrijfsprocessen vernieuwen
VariŽteit benutten
Innovatiekracht versterken
Klantwaarde maximaliseren
Inspireren tot verandering

Hoofdstuk 25 Essenties voor succesvolle verandering
Cultuurverandering en strategische vernieuwing
Succesfactoren voor diepgaande verandering
Leiding nemen in verandering
Interactie en betekenisgeving
Succesvol werken aan strategische en culturele vernieuwing

Literatuur
Register
Stichting Management
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home