Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

NTZ
Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

Auteur(s)   
Jaar    2018
Druk    1
Aantal pagina's    72
ISBN    0923-2370
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €75,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Met eigen website: www.ntzonline.nl
Verschijnt 4x per jaar

Abonnementsprijzen
Particulier abonnement 75,00
Instellingsabonnement 125,00
Studentenabonnement 47,50
Buitenland abonnement 140,00

Los nummer 18,00 (een los nummer aanvragen)Het enige wetenschappelijke tijdschrift in Nederland dat breed informeert over de resultaten van belangrijke onderzoeken op het gebied van de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over de resultaten van belangrijke en interessante onderzoeken op het terrein van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en over ontwikkelingen op het gebied van theorie en paradigma's. NTZ verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december en heeft een eigen website: www.ntzonline.nl

Naast professionals uit het werkveld bereikt NTZ een groot aantal instellingen op het gebied van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en leden van het NGBZ, de vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, onderzoekers en beleidsmedewerkers van instellingen.

In ieder nummer


  • multidisciplinaire en veldgerichte wetenschappelijke artikelen

  • berichten over afgesloten onderzoek

  • besprekingen van belangrijke, recent verschenen publicaties

  • informatie over binnen- en buitenlandse congressen, symposia, studiedagen en cursussen

  • praktijkgerichte samenvattingen voor evidence-based beleid en management

Regelmatig verschijnt er een themanummer. Alle rubrieken zijn dan aan het betreffende onderwerp gewijd.
Ds. Visscherprijs


Op 22 maart 2018 vond de tweede NTZ-Kennismiddag plaats. Een middag voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze middag werd de uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg.

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 is voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt. Dr. Joanneke van der Nagel won de eerste prijs voor haar proefschrift Is it just the tip of the iceberg?.
Lees meer over de winnaar en de uitreiking van de Ds.Visscherpijs 2018.
De prijs bedraagt 10.000 en wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie over mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Naast de winnaar krijgen de twee andere genomineerden ieder een kleinere prijs van 3.000.
De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met het tijdschrift NTZ en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Op de www.ntzonline.nl vindt u meer informatie over de Ds. Visscherprijs.


Redactie NTZ


dr. W.H.E. Buntinx (hoofdredacteur)
dr. M. Herps (redactiesecretaris)
prof. dr. P.J.C.M. Embregts
mr. dr. B.J.M. Frederiks
dr. J.C. de Schipper
dr. S. Mergler
prof.dr. G.A.M. Widdershoven
dr. L. Wijnroks
dr. W.M.W.J. van Oorsouw
Dr. S. De Pauw
Dr. J. Maljaars

Redactiesecretariaat:
dr. M. Herps
e-mail ntzredactiesecretariaat@gmail.com


Adverteren


Belangstelling? Bel de afdeling Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum: 0592 - 379 556 of mail klantenservice@vangorcum.nl

Informatie over adverteren in NTZ

Wijziging abonnement doorgeven?


Heeft u een abonnement en wilt u een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met de abonnementenadministratie.Kijk voor meer informatie op www.ntzonline.nl. Hoofdredacteur dr. Wil H.E. Buntinx geeft een inhoudelijke toelichting op het laatst verschenen nummer van het NTZ Magazine.
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


GehandicaptenzorgAanraders


Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz : Ethische dilemmas in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes : Handboek Dwarslaesierevalidatie

Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.) : Sociaal onhandig

A. Dosen : Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Jenny Palm : Omgaan met hersenletsel