Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

NTZ
Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

Auteur(s)   
Jaar    2017
Druk    1
Aantal pagina's    72
ISBN    0923-2370
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €70,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
RecensiesDe tweede NTZ-Kennismiddag is op 22 maart 2018. Een middag voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers zijn prof. dr. Xavier Moonen, prof. dr. Petri Embregts en Diederik Samsom. Tevens wordt de Ds. Visscherprijs 2018 uitgereikt.

Met eigen website:
www.ntzonline.nl
Verschijnt 4x per jaar

Abonnementsprijzen
Particulier abonnement 70,00
Instellingsabonnement 120,00
Studentenabonnement 45,00
Buitenland abonnement 135,00

Los nummer 17,50 (een los nummer aanvragen)Het enige wetenschappelijke tijdschrift in Nederland dat breed informeert over de resultaten van belangrijke onderzoeken op het gebied van de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over de resultaten van belangrijke en interessante onderzoeken op het terrein van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en over ontwikkelingen op het gebied van theorie en paradigma's. NTZ verschijnt viermaal per jaar, in maart, juni, september en december en heeft een eigen website: www.ntzonline.nl

Naast professionals uit het werkveld bereikt NTZ een groot aantal instellingen op het gebied van de zorg aan verstandelijk gehandicapten en leden van het NGBZ, de vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, onderzoekers en beleidsmedewerkers van instellingen.

In ieder nummer


  • multidisciplinaire en veldgerichte wetenschappelijke artikelen

  • berichten over afgesloten onderzoek

  • besprekingen van belangrijke, recent verschenen publicaties

  • informatie over binnen- en buitenlandse congressen, symposia, studiedagen en cursussen

  • praktijkgerichte samenvattingenvoor evidence-based beleid en management

Regelmatig verschijnt er een themanummer. Alle rubrieken zijn dan aan het betreffende onderwerp gewijd.
Ds. Visscherprijs


Op 22 maart 2018 vindt de tweede NTZ-Kennismiddag plaats. Een middag voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers zijn Diederik Samsom, prof. dr. Xavier Moonen en prof. dr. Petri Embregts. Tijdens deze middag wordt ook de Ds. Visscherprijs 2018 uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift op het terrein van de gehandicaptenzorg. Inzenden kan nog tot 15 november 2017.

Op donderdagmiddag 17 maart 2016 is voor de elfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt. Dr. Kirsten van den Bosch (Groningen) won de eerste prijs met haar dissertatie Safe and Sound - Soundscape research in special needs care. Lees hier de samenvatting van haar dissertatie.
De prijs bedraagt 10.000 en wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie over mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Naast de winnaar krijgen de twee andere genomineerden ieder een kleinere prijs van 3.000.
De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met het tijdschrift NTZ en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Op de www.ntzonline.nl vindt u meer informatie over de Ds. Visscherprijs.

Redactie NTZ


dr. W.H.E. Buntinx (hoofdredacteur)
drs. R.F.B. Geus (redactiesecretaris)
prof. dr. R. Didden
prof. dr. P.J.C.M. Embregts
mr. dr. B.J.M. Frederiks
drs. P.A.M. Leemans
dr. J.C. de Schipper
prof. dr. G.A.M. Widdershoven

Redactie adres:
drs. R.F.B. (Ruud) Geus,
Korte bergweg 33
3712 AE Huis ter Heide (Utr.)
e-mail ruud.geus@planet.nl


Adverteren


Belangstelling? Bel de afdeling Tijdschriften van Koninklijke Van Gorcum: 0592 - 379 571 of mail tijdschrift@vangorcum.nl

Informatie over adverteren in NTZ

Wijziging abonnement doorgeven?


Heeft u een abonnement en wilt u een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met de abonnementen administratie.Kijk voor meer informatie op www.ntzonline.nl. Hoofdredacteur dr. Wil H.E. Buntinx geeft een inhoudelijke toelichting op het laatst verschenen nummer van het NTZ Magazine.
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


GehandicaptenzorgAanraders


Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz : Ethische dilemmas in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes : Handboek Dwarslaesierevalidatie

Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.) : Sociaal onhandig

A. Dosen : Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Jenny Palm : Omgaan met hersenletsel