Sociaal Domein > Hulpverlening

Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen
Handleiding voor opvoeders

Auteur(s)    Marleen Oosterhof-van der Poel
Jaar    2013
Druk    3e herziene
Aantal pagina's    168
ISBN    9789023251255
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Een kind wordt zich gaandeweg de basisschoolperiode bewust van zichzelf. Het identificeert zich met zijn opvoeders en leeftijdsgenootjes, wil erbij horen, maar bovenal niet afwijken. Het gevaar bestaat in dat geval dat kinderen zich te veel aanpassen voordat ze hun eigenheid voldoende hebben leren waarderen, en dan kan het soms lang duren voordat ze weer zichzelf durven te zijn. Voor de opvoedingspraktijk van nu is het een grote uitdaging om de authenticiteit van ieder kind al vanaf de basisschoolleeftijd te stimuleren en te ontwikkelen.

Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen gaat over alledaagse problemen bij de opvoeding van 4 tot 12 jarige kinderen, en wil de opvoeder bewust maken van de psychologische wetmatigheden die in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en in opvoedingsproblemen een rol spelen.

Het boek is geschreven voor allen die beroepsmatig te maken hebben met opvoedingsadvisering: artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en kinderartsen, leerkrachten, (school)maatschappelijk werkers, opvoedingsondersteuners in Centra voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpverlening en kinderpsychiatrie, pleegouders, sportleiders en pedagogisch medewerkers
in de kinderopvang.
Doordat ouders/opvoeders direct worden aangesproken is de uitgave daarnaast ook geschikt voor ouders die hun kinderen willen opvoeden tot zelfbewuste authentieke persoonlijkheden, al dan niet met behulp van professionele begeleiding. De uitgave sluit overigens naadloos aan op Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen. Handleiding voor opvoeders van dezelfde auteur.

Drs. Marleen Oosterhof-van der Poel (1950) is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij heeft een pioniersfunctie gehad in de methodiekontwikkeling (ortho)pedagogische thuisbegeleiding 0-12 jarigen in de jeugdgezondheidszorg in Friesland (1980-2009). Momenteel werkt zij op freelance basis binnen de jeugdgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.Opvoedingsproblemen 4-12 jarigen

Voorwoord

1 Sociaal-emotionele ontwikkeling 4-12-jarigen
1.1 Het belang van de sociaal-emotionele ontwikkeling
1.2 Opvoedingsproblemen

2 Omgaan met gezag
2.1 Gezag versus macht
2.2 Leefregelstructuur
2.3 Mediaopvoeding

3 (On)aangepast gedrag
3.1 Authentiek gedrag of (on)aangepast gedrag?
3.2 Ongewenst gedrag of verschil in werkelijkheidsbeleving?
3.3 Straffen en belonen?

4 Boosheid, agressie en extreme stressreacties
4.1 Primaire boosheid
4.2 Agressie
4.3 Stressreacties

5 Relatieproblemen kind en opvoeders
5.1 De ouder-kindrelatie
5.2 Relatie opvoeder-kind in bredere zin

6 Jaloezie en afgunst
6.1 Jaloers op de aandacht en genegenheid die een ander krijgt
6.2 Afgunst over karaktereigenschappen of prestaties van de ander

7 Pesten
7.1 Preventie van pestgedrag: een gezonde eigendunk
7.2 Pestcultuur, een complex groepsproces

8 Druk, ongeconcentreerd en impulsief gedrag
8.1 Aanleg en ontwikkelingsfactoren
8.2 Balans onrust/rust
8.3 Periodiek druk gedrag
8.4 Impulsiviteit
8.5 Prikkelgevoeligheid t.g.v. een (te) hoge opmerkzaamheid en/of gevoeligheid

9 Kinderangsten
9.1 Angsten voor bepaalde concrete situaties en dingen
9.2 Oerangsten
9.3 Faalangst
9.4 Irrationele angsten

10 Teruggetrokken gedrag en sombere gevoelens
10.1 Teruggetrokken gedrag
10.2 Sombere gevoelens
10.3 Verliesverwerking

Literatuur

Geraadpleegde literatuur

Aanvullende literatuur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home