Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verantwoord ondernemen | Ethiek

Psychologie voor een betere wereld (E-book)
Strategieën voor duurzame actie

Auteur(s)    Niki Harré & Lars Moratis (vertaling)
Jaar    2013
Druk    1
Aantal pagina's    262
ISBN    9789023251347
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €7,99
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Dit boek is bedoeld voor mensen die het de moeite waard vinden om een wereld te creëren waarin zowel wij als de ecosystemen waar we onderdeel van uitmaken kunnen floreren – en die willen weten hoe ze daar op een eigen manier aan kunnen bijdragen.

De inhoud van dit boek is gebaseerd op divers recent onderzoek uit de psychologie en staat boordevol suggesties voor actie. Het biedt nieuwe manieren om na te denken over hoe mensen interacteren in sociale omgevingen en hoe zij elkaar (kunnen) beïnvloeden. Het geeft antwoord op de vraag waarom we de neiging hebben om vast te houden aan wat we weten en hoe dezelfde zaken die ons momenteel gevangen houden in niet-duurzaam gedrag ons kunnen helpen vooruitgang te boeken.

Achtereenvolgens gaat het boek in op de volgende onderwerpen positieve emoties, flow, kopiëren, storytelling, identiteit, moraliteit en samenwerking. Het laatste hoofdstuk van het boek is een gids die je helpt analyseren wat je zelf doet om bij te dragen aan een betere wereld, hoe je daarin effectiever kunt zijn en hoe je tegelijkertijd je persoonlijke welzijn kunt vergroten.

Kijk ook eens op de website die bij dit boek hoort: www.psychologievoorduurzaamheid.nl

“Ik hoop dat dit boek een impuls is om de psychologie als sleutelgebied voor een duurzame toekomst nadrukkelijker te agenderen. Duurzaamheid en psychologie hebben elkaar veel te bieden, zowel in termen van intellectuele uitdaging en verrijking als in termen van praktische oplossingen en maatschappelijk nut. Bovenal hoop ik dat het boek iedereen die het leest zal uitdagen en inspireren om het verschil te blijven maken en dat waar mogelijk, met de inzichten uit dit boek, nog effectiever te doen.”
Herman Wijffels

“We zijn maar beperkt, zeker in ons gedrag – en als er iets lastig te veranderen is, dan is het wel datzelfde gedrag. (…) Dit boek biedt oplossingen: er zitten oplossingen in de kracht van de groep, er zitten oplossingen in de kracht van de positieve emotie. Het laat je ook nadenken over ‘hoe wil ik eigenlijk leven?’ en geeft daarbij ook wel een soort steun: kunnen we de wereld redden en tegelijkertijd doorgaan met leven?”
Jan van Betten

Een deel van de opbrengsten van dit boek komt ten goede aan Bas en Esther Holten, ouders van Tijmen. Tijmen lijdt aan CDG, een zeldzame, chronische en ernstige stofwisselingsziekte die erfelijk is. Over deze ziekte is nog veel onbekend, zowel in maatschappelijke als in wetenschappelijke zin. Bas en Esther zetten zich al jaren in om dit te veranderen.Psychologie voor een betere wereld

Voorwoord

Ten geleide

Dankzegging

Hoofdstuk 1 Introductie

Hoofdstuk 2 Positieve emoties en flow: het stimuleren van creativiteit en
commitment

Deel 1 – Het geheim van positieve emoties
- Hebben positieve emoties een keerzijde?
- De juiste balans
- Positieve emoties inzetten voor duurzaamheid

Deel 2 – Flow: de sleutel tot commitment
- Een woord over wilskracht – het tegenovergestelde van flow
- Flow inzetten voor duurzaamheid
- Concluderende opmerkingen

Hoofdstuk 3 Kopiëren: de kracht van doen en vertellen
Deel 1 – Modelleren
- Imitatie en gedachtelezen
- Sociale normen
- Stereotypen als modellen
- Modelleren inzetten voor duurzaamheid

Deel 2 – Verhalen
- Verhalen inzetten voor duurzaamheid

Deel 3 – Zelfmodellering
- Zelfmodellering inzetten voor duurzaamheid
- Concluderende opmerkingen

Hoofdstuk 4 Identiteit: de rol van wie we zijn en waar we bij horen
Deel 1 – Het interne mechanisme van identiteit
- Identiteiten zijn actie
- Identiteiten zijn sociaal
- Identiteiten zijn sterk gerelateerd aan eigenwaarde
- Identiteiten worden op hun plek gehouden door andere compatibele identiteiten
- Identiteiten zijn niet slechts wat we zijn – ze zijn ook wat we niet zijn
- Eenmaal op hun plek worden identiteiten een manier om naar de wereld kijken
- Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van identiteiten

Deel 2 – Identiteit inzetten voor duurzaamheid
- Mary in de minderheid
- Concluderende opmerkingen

Hoofdstuk 5 Moraliteit en samenwerking: het beste halen uit ons verlangen om goed te zijn
Deel 1 – Hoe moraliteit in de kern werkt
- Een moreel domein
- Het belang van intentie, informatie en overtuiging
- De grenzen van moreel redeneren: intuïtie in beeld brengen
- Een moreel instinct?
- Over de morele emoties
- Empathie
- Emoties die anderen veroordelen: woede en verontwaardiging
- Bewondering
- Moraliteit is niet absoluut – balanceren en individuele verschillen
- Moraliteit in gemeenschappen
- Belangrijke inzichten in moraliteit en samenwerking

Deel 2 – Moraliteit en samenwerking inzetten voor duurzaamheid
- Pro-duurzame acties in het morele domein trekken
- De natuur in het morele domein plaatsen
- Moreel leiderschap
- Het creëren van waardegedreven gemeenschappen en onderwijs
- De noodzaak van regels
- Concluderende opmerkingen

Hoofdstuk 6 Een zelfhulpgids voor voorvechters van duurzaamheid
- Niveaus van actie
- Het persoonlijke niveau
- Waarom het persoonlijke niveau belangrijk is
- De uitdagingen van dit niveau en hoe ze te lijf te gaan
- Het groepsniveau
- Waarom het groepsniveau belangrijk is
- De uitdagingen van het werken op dit niveau en hoe ze te lijf te gaan
- Het burgerniveau
- Waarom het burgerniveau belangrijk is
- De uitdagingen van het werken op dit niveau en hoe ze te lijf te gaan
- Hoe doe ik dit allemaal en zorg ik voor mijzelf en de mensen om mij heen?

Bijlage 1 – De storytellingworkshop

Bijlage 2 – Worksheets

Bibliografie

Nawoord

Over de auteurs

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home