Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > (Ortho-)Pedagogiek

Misdiagnose van hoogbegaafden
Handreikingen voor passende hulp

Auteur(s)    James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss
Jaar    2013
Druk    1
Aantal pagina's    252
ISBN    9789023250333
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €39,50
Leverbaar: direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk hier een filmpje van James Webb (University of Wisconsin) over accurate diagnose

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnosen en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

Deze vertaling van 'Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children' and Adults bevat een introductie voor de Nederlandstalige lezer door dr. Els Schrover, expertisecentrum hoogbegaafdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, en medewerker aan het tijdschrift Talent.

Dit boek is ook in het Nederlands taalgebied een gezaghebbend en veel gehanteerd boek. De oorspronkelijke editie ontving in de Verenigde staten meerdere prijzen.Inhoud

Voorwoord
Dankbetuiging
Inleiding
Wat wordt bedoeld met de term ‘hoogbegaafdheid’?
Hebben hoogbegaafde kinderen en volwassenen vaker problemen?
Waarom krijgen zoveel hoogbegaafde kinderen zoveel diagnoses?
De rol van professionele hulpverleners in de gezondheidszorg

1 Kenmerken van hoogbegaafde kinderen en volwassenen
Gedragskenmerken
Regelmatig voorkomende problemen waarvoor hoogbegaafde kinderen worden doorverwezen
Regelmatig voorkomende problemen waarvoor volwassenen worden doorverwezen
Intensiteit/gevoeligheid/overprikkelbaarheid
Overprikkelbaarheid en misdiagnoses
Manieren van denken en leren
Idealisme
Relaties met leeftijdgenoten of gelijkgestemden
Asynchrone ontwikkeling
Interessepatronen
Vooruitstrevende interesses die ongewoon zijn of nogal veel en divers, of waar
overdreven op wordt gefocust
Creativiteit
Problemen door opvoedkundige misplaatstheid of gebrek aan begrip
binnen de familie
Diagnoses en hoogbegaafde kinderen en volwassenen

2 ADD/ADHD-stoornissen
ADD/ADHD, hoogbegaafd of beide?
Traditionele pogingen om ADD/ADHD te diagnosticeren
Onderscheid maken tussen ADD/ADHD-gedrag en hoogbegaafd gedrag
Samenvatting

3 Woedediagnoses
Hoogbegaafde kinderen en woede
De woedediagnoses
Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis – ODD (Oppositional Defiant
Disorder)
Gedragsstoornis
Periodieke opvliegendheidstoornis
Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Samenvatting

4 Ideatie- (dwangvoorstelling) en angsstoornissen
Dwangneurose
Obsessief-dwangmatige persoonlijkheidsstoornis − OCPD (Obsessive-
Compulsive Personality Disorder)
Syndroom van Asperger
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

5 Stemmingsstoornissen
Bipolaire stoornissen (vroeger ‘manisch-depressief’ genoemd)
Cyclothymische stoornis
Depressieve stoornis
Dysthymische stoornis
Existentiële depressie

6 Leerbelemmeringen
Diagnosticeren van leerbelemmeringen
Dyslexie en andere op taal gebaseerde leerstoornissen
Non-verbale leerbelemmeringen
Zintuiglijk-motorische integratiestoornissen
Auditieve verwerkingsproblemen
Cognitieve rehabilitatie
Samenvatting

7 Slaapstoornissen
Kortslapers en langslapers
Slapeloosheid
Hypersomnie – overmatige behoefte aan slaap
Slaaponderbrekingen
Samenvatting

8 Allergieën, astma en reactieve hyperglycemie
Allergieën en astma
Reactieve hypoglycemie

9 Relationele kwesties bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen
Diagnosticeren van relationele problemen
Ouder-kindrelaties
Relaties met leeftijdgenoten
Volwassen relaties
Diagnose en behandeling

10 Hoogbegaafd gedrag onderscheiden van pathologisch gedrag
Het diagnostiseringsproces
Communiceren met verhoogde intellectuele aandacht

11 Hoe kies je een professionele hulpverlener of begeleider voor een
hoogbegaafd kind of een hoogbegaafde volwassene


12 Bronnen
Verenigingen en organisaties
Internet

Over de auteurs

Literatuur
Aanbevolen literatuur
Geraadpleegde literatuur

Register

Ook verkrijgbaar bij Van Gorcum
 

Recensie toevoegen
| Misdiagnose van hoogbegaafden
17 december 2015 | door: Arja Kerpel
"Misdiagnose van hoogbegaafden is een gezaghebbend en veel gehanteerd boek. Het geeft een duidelijk overzicht van misdiagnosen en maakt de verschillen met hoogbegaafdheid goed duidelijk." Bron: wij-leren.nl Lees de hele recensie hier!
Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Hoogbegaafdheid, PedagogiekAanraders


Els Schrover : Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

Janssen-Vos F., Pompert B. : Startblokken van Basisontwikkeling

Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven : Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Janssen-Vos F. : Spel en ontwikkeling

Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.) : Sociaal onhandig