Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verantwoord ondernemen | Ethiek

Duurzaam ondernemen waarmaken
Het bedrijfskundig perspectief

Auteur(s)    Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Francken en Andrea da Rosa
Jaar    2012
Druk    1
Aantal pagina's    376
ISBN    9789023250319
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €39,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Dit boek was genomineerd voor het Managementboek van het Jaar 2013!

Uitgave in samenwerking met Stichting Management Studies

Duurzaam ondernemen biedt grote kansen. En het wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. Grote uitdagingen als grondstoffenschaarste, minder biodiversiteit, armoede en vergrijzing hebben steeds meer invloed op het succes en de continuïteit van ondernemingen. Zij moeten duurzaamheid daarom daadwerkelijk inbedden in hun organisatie.

Dat is geen eenvoudige opgave. De zee van verandering waar ondernemingen op varen is grillig en de wind verandert regelmatig van richting. De voortdurende uitwisseling van informatie via sociale media versnelt die veranderingen. Consumenten worden mondiger, maar zijn lang niet altijd duidelijk in hun voorkeuren. Investeerders herkennen de risico’s en kansen van duurzaamheid en maatschappelijke organisaties volgen bedrijven kritisch, maar hebben ook moeite om dit op een constructieve manier te doen.

Hoe koers te houden in deze voortdurend veranderende ondernemingscontext? Hoe kan duurzaamheid beklijven? Hoe komt een onderneming voorbij kritische kantelpunten?

Duurzaam ondernemen waarmaken analyseert en illustreert hoe twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven omgaan met deze strategische uitdaging. Het schetst de verschillende fasen van duurzaam ondernemen die ze hebben doorlopen. Soms gestaag en planmatig, soms snel en schoksgewijs. Soms alleen, steeds meer in samenspraak met stakeholders. Daarmee biedt het vanuit bedrijfskundig perspectief inzicht in welke interventies blijken te werken om duurzaamheid meer waard te laten zijn voor de organisatie.

De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kunnen helpen om koers te zetten naar volledige duurzaamheid.Duurzaam ondernemen waarmaken

Voorwoord door Pieter Winsemius

Ten geleide

Samenvatting

1 Inleiding

Introductie
Benaderingswijze
Opbouw van dit boek

2 Duiding van duurzaam ondernemen
Definiëring van duurzaam ondernemen: waar praten we over?
Weg van de vrijblijvendheid: de urgentie
Betekenis voor ondernemingen
Issues
En dus

3 Argumentatie voor duurzaam ondernemen en de stand van de wetenschap
Introductie
Vier typen ‘businesscases’ voor duurzaamheid
Rol van verdienmodellen
De zoektocht naar kantelpunten
De waarde van duurzaamheid vanuit financieel management
De waarde van duurzaamheid vanuit marketing en verkoop
Waarde voor personeelsbeleid (hrm)
Waarde voor inkoopbeleid en ketenmanagement
Waarde voor operationsmanagement
Waarde voor reputatiemanagement en het imago
Waarde voor innovatie (r&d)
Waarde voor general management en strategisch management
Conclusie: de stand van zaken

4 Ontwikkelingsmodel duurzaam ondernemen
Inleiding
Ontwikkelingsmodel duurzaam ondernemen
De vier archetypen
Faseovergangen en kantelpunten
Belangrijkste transitie-uitdagingen
Het model samengevat

5 Duurzaam ondernemen in samenspraak: het toenemende belang van stakeholders
Inleiding: twee scholen
Categorieën stakeholders
Redenen om te ondernemen met geëngageerde stakeholders
Het bepalen en prioriteren van issues
Vormen en middelen van dialoog
Een steeds complexer speelveld
Conclusie: timing en afstemming 163

6 In beweging, vertrek uit de inactieve fase
De status quo
Naar een reactieve houding: de wake-upcall
De schoksgewijze verandering
- Casus: Koninklijke BAM
- Casus: Unica
- Casus: Achmea
- Casus: Eneco
- Casus: Desso
- Geleidelijke verandering
- Casus: KLM
- Casus: KPN
- Casus: Van Gansewinkel
- Casus: de internationale dimensie PGGM, Tata Steel en Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
- Casus: Rabobank
Uit de inactieve fase: condities en interventies

7 Van reactief richting actief
Actie en reactie
Doorgroei in de reactieve fase
Verlaten van de reactieve fase
- Casus: FrieslandCampina
- Casus: Philips
- Casus: NS
Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de actieve fase

8 Ontwikkelen naar de proactieve fase
Bewegen door de actieve fase
- Casus: Bavaria en Albron – doorgroei met ISO 26000 en de mvo-prestatieladder
- Rol van strategisch motto en duurzaamheid in de missie
- Innovaties en verdienmodellen
- Keteninitiatieven in gezamenlijkheid
- Casus: HEMA – ketensamenwerking
- Klaar voor een proactieve houding
Doorgroei naar de proactieve fase
- Casus: Siemens – strategisch portfoliomanagement
- Casus: Rabobank – opinievorming op nationale en mondiale vraagstukken
- Casus: Unilever
Samenvattende condities en interventies voor doorgroei naar de proactieve fase

9 Terug naar de toekomst

Dankwoord

Bijlage 1
- Gouden tips
Bijlage 2 - In welke fase zit uw bedrijf
Bijlage 3 - Gesprekspartners onderzochte bedrijven

Over de auteurs

Geraadpleegde literatuur

Register

Stichting Management Studies (SMS)

Eerder verschenen uitgaven SMS

 

Recensie toevoegen
| Mr. CCMM
28 november 2012 | door: Rene Dijkstra
Het boek is een rijk handvat voor organisaties om daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De combinatie van theorie en praktijk maakt het krachtig. De vele voorbeelden gerelateerd aan de betreffende fase waarin de organisatie zich bevindt dragen bij aan een aanpak, die niet alleen doelgericht is, maar ook doelmatig en doelbewust. Zinvol veranderen, daar gaat het om.
| professioneel toezichthouder/bestuurder
12 oktober 2012 | door: Jacqueline Rijsdijk
Een praktisch boek voor bestuurders en managers die duurzaam werken werkelijk willen doorvoeren tot in de haarvaten van de organisatie. Wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de ervaring in 20 toonaangevende bedrijven in Nederland. Makkelijk leesbaar, goede voorbeelden en praktische tips, een must voor iedereen die duurzaam ondernemen serieus neemt.
| Duurzaam Ondernemen waarmaken
9 oktober 2012 | door: Ab van der Touw
Dit verrassend complete boek is misschien het eerste boek dat duurzaam ondernemen vanuit een echt bedrijfskundige invalshoek belicht. Zeer toegankelijk wordt de maatschappelijke én bedrijfskundige strategische noodzaak tot een omslag geschetst. Niet inhoud van duurzame oplossingen staat centraal maar hóe ondernemingen dit proces aansturen.

Ervaringen van 20 ondernemingen treffend gekaderd. De lezer wordt prima in staat gesteld diens bedrijf daarin te herkennen en eigen route af te leiden. Het verbindt benaderingen: van een evolutionaire groeibenadering (managementsystemen, verslaggeving), tot een radicalere omslag (zoalsCradle2Cradle). Het benoemt bedrijfskundige condities waaronder benaderingen werkbaar blijken en reikt een zeer bruikbaar wetenschappelijk model aan, waarin de ervaringen van de bedrijven zijn verweven.

Zeer leesbaar boek.Van harte aan te bevelen aan managers die voor de opgave staan hun duurzaamheidroute uit te stippelen.

Ab van der Touw, bestuursvoorzitter Siemens Nederland
Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home