Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

Omgaan met hersenletsel
Hulp bij een Veranderd Leven

Auteur(s)    Jenny Palm
Jaar    2012
Druk    2e herziene
Aantal pagina's    244
ISBN    9789023249597
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Omgaan met hersenletsel - 9789023249597    € 41,50   
 Bestel 

Leverbaar  Direct
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn vanaf het moment dat zij zijn uitbehandeld in meerdere of mindere mate aangewezen op de hulpverlening. Hulpverleners zoeken vaak jarenlang elke dag opnieuw naar de juiste manier van omgaan met hun individuele cliënt. De autonomie van die individu dient daarbij voorop te staan, uiteraard met inachtneming van de aanwezige beperkingen. Dat is een buitengewoon ingewikkeld proces, waarvoor dit boek een belangrijke bron van inspiratie vormt.

Omgaan met hersenletsel biedt een overzicht van het gehele spectrum van nietaangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op revalidatiefase en vooral de chronische fase. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de praktijk van alledag; het biopsychosociale denken staat daarbij centraal. De uitgave telt twee nieuwe hoofdstukken: ‘Herstel en plasticiteit’ en ‘Seksualiteit en intimiteit na hersenletsel’. Eerstgenoemd hoofdstuk biedt antwoord op veelgestelde patiëntenvragen: Ons brein is toch maakbaar? Hersenschade kan toch beter worden? Heb ik eigenlijk wel genoeg mijn best gedaan? Het onderwerp seksualiteit en intimiteit na hersenletsel is nog altijd zeer beladen. Het betreffende hoofdstuk biedt de lezer een kader waarbinnen ‘ingewikkeldheden’ verhelderd en mogelijkheden bespreekbaar worden.

Dit boek is in eerste instantie geschreven voor professionele hulpverleners, waaronder psychologen, orthopedagogen, huisartsen, paramedici, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. Door het heldere en concrete taalgebruik is het boek echter zeker ook toegankelijk voor niet-professionals: gezins- en familieleden en (andere) mantelzorgers.

Over de auteur
Jenny Palm is orthopedagoog/GZ-psycholoog. Zij werkt in haar eigen praktijk Hulp bij Hersenletsel in Maarn. Samen met een collega vormt zij de drijvende kracht achter De Maatschap, een instelling die zich richt op deskundigheidsbevordering en beleidsadvisering met betrekking tot de professionele omgang met hersenletsel. Jenny Palm heeft inmiddels diverse publicaties over hersenletsel op haar naam staan.

Luister hier naar een interview met de auteur, Jenny Palm. Zij was op 5 mei 2012, van 6.00 uur tot 7.00 uur te gast bij Radio 1 in het programma 'Nachtvluchten'Omgaan met hersenletsel
Voorwoord

1 Leven na hersenletsel
1.1 Over wie gaat het?
1.2 Enkele voorbeelden
1.3 Hoeveel mensen hebben hersenletsel opgelopen?
1.4 Opvang

2 Bouw en werking van de hersenen
2.1 Van lichaamsvochten en ‘bultologen’ tot aan moderne beeldvorming
2.2 Medische beeldvorming van de hersenen (neuro-imaging)
2.3 Bouw en werking van de hersenen
2.3.1 De grote hersenen (cerebrum)
2.3.2 De kleine hersenen (cerebellum)
2.3.3 De hersenstam
2.4 Zenuwcellen (neuronen)

3 Plasticiteit en herstel na hersenletsel
3.1 Herstel en plasticiteit
3.2 Herstel en hersenletsel
3.3 Kinderbrein-volwassenbrein
3.4 Anatomisch herstel en functieherstel

4 Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
4.1 Niet-aangeboren hersenletsel uitgelegd binnen het ICF model
4.2 Relatie hersenen en gedrag
4.3 Vaak gemelde gevolgen van hersenletsel
4.3.1 Vaak voorkomende veranderingen in neurologisch functioneren
4.3.2 Vaak voorkomende veranderingen in neuropsychologisch functioneren
4.3.3 Algemene vaak voorkomende veranderingen in psychologisch functioneren
4.4 Specifieke gevolgen van hersenletsel
4.4.1 Linkerhemisfeer problematiek
4.4.2 Rechterhemisfeer problematiek
4.4.3 Frontaal problematiek
4.5 Schematisch overzicht

5 Rouw en rouwverwerking na hersenletsel
5.1 Rouwtaken bij een verlieservaring
5.2 Rouwen bij niet-aangeboren hersenletsel
5.3 Specifieke rouwproblematiek voor de getroffene
5.4 Specifieke rouwproblematiek voor de partner
5.5 Specifieke rouwproblematiek voor de kinderen
5.6 Specifieke rouwproblematiek voor de ouders
5.7 Specifieke rouwproblematiek voor de broers en zussen
5.8 Begeleiding bij de rouwverwerking van getroffene
5.9 Familiebegeleiding

6 Traumatisch hersenletsel (contusio cerebri)
6.1 Traumatisch schedel-hersenletsel
6.2 Enkele voorbeelden
6.3 Traumatisch hersenletsel
6.4 Stoornissen in het bewustzijn: coma en PTA
6.5 Gevolgen van traumatisch hersenletsel
6.5.1 Neurologische gevolgen
6.5.2 Neuropsychologische gevolgen
6.5.3 Emotionele gevolgen
6.5.4 Sociale gevolgen
6.6 Schematisch overzicht gevolgen traumatisch hersenletsel

7 CVA/beroerte
7.1 Wat is een CVA?
7.1.1 Onbloedig CVA: herseninfarct
7.1.2 Bloedig CVA: hersenbloeding
7.2 Gevolgen van een CVA
7.2.1 Neurologische gevolgen
7.2.2 Neuropsychologische stoornissen
7.2.3 Psychologische stoornissen

8 Hersentumoren
8.1 Wat is een hersentumor?
8.1.1 Primaire hersentumor
8.1.2 Secundaire hersentumor
8.1.3 Pseudotumor cerebri (PTC)
8.2 Enkele voorbeelden
8.3 Ziekteverschijnselen
8.4 Behandeling van een hersentumor
8.5 Gevolgen van een hersentumor

9 Hersenschade als gevolg van hartstilstand of ademhalingsstilstand: hypoxie/anoxie
9.1 Het belang van zuurstof voor de hersenen
9.2 Oorzaken van hypoxie en anoxie
9.3 Gevolgen van deze hersenbeschadiging
9.3.1 Neurologische gevolgen
9.3.2 Neuropsychologische gevolgen
9.3.3 Psychologische gevolgen

10 Cerebrale infecties: encefalitis en meningitis
10.1 Encefalitis
10.1.1 Herpes simplex encefalitis
10.1.2 Hersenabces
10.1.3 Neuroborreliose of ziekte van Lyme
10.2 Meningitis
10.2.1 Acute fase
10.2.2 Chronische fase/gevolgen op lange termijn

11 Epilepsie
11.1 Wat is epilepsie?
11.2 Welke vormen van symptomatische epilepsie zijn er?
11.2.1 Internationale indeling van epileptische aanvallen
11.3 Gedragsstoornissen
11.3.1 Depressie
11.3.2 IDD
11.3.3 Chronische psychose
11.3.4 Persoonlijkheidsveranderingen
11.3.5 Agressie
11.4 Cognitieve problemen
11.5 Behandeling

12 Niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren
12.1 Enkele voorbeelden
12.2 Ziektebeelden
12.2.1 Traumatische hersenletsels
12.2.2 Niet-traumatische hersenletsels
12.3 Herstelmogelijkheden
12.4 Schema ICF bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel
12.5 Functies en anatomische eigenschappen
12.5.1 Neurologische stoornissen
12.5.2 Neuropsychologische stoornissen
12.5.3 Psychologische stoornissen
12.6 Persoonlijke factoren
12.7 Externe factoren
12.7.1 Opvoeding
12.7.2 Onderwijs
12.8 Ten slotte

13 Seksualiteit en intimiteit na hersenletsel
13.1 Taboe op seksualiteit
13.2 Intimiteit en seksualiteit
13.3 Seksualiteit en hersenletsel
13.4 Tevredenheid over intimiteit en seksualiteit na hersenletsel
13.5 Specifieke problemen
13.6 Adviezen

14 Omgaan met mensen met hersenletsel
14.1 Visie op behandeling en zorg
14.2 Gedragsproblemen
14.3 Kernbegrippen in de omgang met mensen met hersenletsel: accepterend, directief en bekrachtigend
14.3.1 Accepterend
14.3.2 Directief
14.3.3 Bekrachtigend
14.4 Valkuilen voor de hulpverlener
14.5 Belangrijke omgangsadviezen
14.6 Richtlijnen voor de sociale omgeving van de getroffene

Bijlagen
Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Bijlage 2 Adressen

Literatuur
Register

 

Recensie toevoegen
| Omgaan met hersenletsel
30 november 2012 | door: A. Smit
er is een wereld voor me opengegaan! mijn rare dingen ZIJN niet raar na een hersenkneuzing! het is mijn nieuwe bijbel geworden! aanrader!
Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home