Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Human Resource Management

Een goed besluit is het halve werk
van politieke spelletjes tot excellente besluitvorming

Auteur(s)    Martin Hetebrij
Jaar    2011
Druk    1
Aantal pagina's    254
ISBN    9789023247203
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €39,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wat maakt van samenwerkende mensen een organisatie? Het antwoord is: besluitvorming. Organisaties zijn doordrenkt met besluitvorming. Besluitvorming bepaalt of mensen zich gewaardeerd voelen, of ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan hun dagelijkse werk. De kwaliteit van besluitvorming bepaalt de slagvaardigheid van organisaties en hun vermogen in te spelen op grote en kleine veranderingen. Besluitvorming is dan ook een zeer complex proces waarin veel mis kan gaan. In dit boek komen veel van die situaties aan de orde. Hoe zorg je ervoor dat individuen hun bijdrage leveren, zonder elkaar te overstemmen? Hoe stemmen medewerkers in met besluiten die niet hun voorkeur hebben? Wat kan leiderschap betekenen voor besluitvorming? Wanneer is een organisatie in staat om het niveau van besluitvorming te verhogen?

In Een goed besluit is het halve werk past Martin Hetebrij zijn theorie van communicatief management toe op besluitvormingsprocessen in organisaties. Centraal staat de manier waarop mensen in organisaties omgaan met macht en communicatie in besluitvorming. Stap voor stap analyseert hij het besluitvormingsproces. Aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden toont hij de valkuilen en mogelijkheden om besluitvorming naar een hoger niveau te tillen. Op gestructureerde wijze laat hij zien hoe mensen door hun politieke handelen invloed kunnen uitoefenen. Daarbij wordt duidelijk dat kwaliteit niet vanzelfsprekend is: er ligt een wereld van verschil tussen politieke spelletjes en excellente besluitvorming.

De auteur
Martin Hetebrij werkt vanaf 1990 aan de ontwikkeling van communicatief management, zijn theorie over de werking van macht en communicatie in organisaties. Dat resulteerde in twee boeken waarin hij zijn analytische beschouwing en zijn praktijkervaring als trainer en bedrijfsadviseur samenbracht. In 2000 verscheen Communicatief Management, tussen macht en communicatie, waarin hij de grondbeginselen van communicatief management beschrijft. In 2006 verscheen Macht en politiek handelen in organisaties, waarin hij zijn theorie toespitst op individuele spelers in organisaties. Martin Hetebrij is mede grondlegger van trainings- en adviesbureau De Politieke Dimensie.

Blog van Martin Hetebrij:
depolitiekedimensie.nl/blog

Van dezelfde auteur verscheen bij uitgeverij van Gorcum:
Macht en politiek handelen in organisaties - Iedereen speelt meeEen goed besluit is het halve werk

Voorwoord IX

Inleiding: van mensen en besluiten 1

1 De aard en kwaliteit van besluitvorming 7
1.1 Formele en informele besluitvorming 8
1.2 Kwaliteit van besluitvorming: besluitkracht 11
1.3 Kwaliteit van besluitvorming: inhoudskwaliteit 13
1.4 Tot slot 17

2 Het sturen van besluitvorming 21
2.1 Ongestuurde besluitvorming 22
2.2 Gestuurde besluitvorming 25

3 Communicatie in besluitvorming 31
3.1 Omgaan met communicatie 32
3.2 Communicatie bij besluitvorming 36
3.3 Geschillen 38
3.4 Discussies over geschillen 41
3.5 De noodzakelijke combinatie van discussie en macht 46

4 De kwaliteit en stuurbaarheid van communicatie 49
4.1 De stuurbaarheid van discussies 50
4.2 Van inhoudelijke discussie naar psychologische strijd 58
4.3 Niveaus van stuurbaarheid 66

5 Macht bij besluitvorming 69
5.1 Omgaan met macht 70
5.2 Macht mobiliseren als individuele activiteit 76
5.3 Wederzijdse machtsmobilisering 78
5.4 Machtshantering: het sturen van besluitvorming 83
5.5 De rol en bijdrage van macht bij besluitvorming 90

6 De kwaliteit en stuurbaarheid van macht 93
6.1 Machtsstrijd 94
6.2 Criteria voor het inzetten van macht 101
6.3 Onstuurbare en stuurbare macht 105
6.4 Ten slotte 108

7 Niveaus van besluitvorming 111
7.1 Een indeling in vijf niveaus 112
7.2 Psychologische machtsstrijd 115
7.3 Ongestuurd politiek spel 116
7.4 Autocratische besluitvorming 122
7.5 Meritocratisch gestuurde strijd 125
7.6 Excellente besluitvorming 127
7.7 Besluitvorming in de praktijk: een voorbeeld 129
7.8 Op weg naar betere besluitvorming 134

8 Het meritocratisch organiseren van besluitvorming 137
8.1 Organiserende activiteiten 138
8.2 Taken en positie van de sturende partij 139
8.3 Het selecteren van deelnemende spelers 146
8.4 Het organiseren van de machtsverhoudingen 150
8.5 Een communicatieve basis 157
8.6 Ten slotte 160

9 Een evenwichtige visie op communicatie en macht 163
9.1 Twee ideologieŽn 164
9.2 De machtsideologie 164
9.3 De communicatie-ideologie 171
9.4 Naar een gedeelde visie op macht en communicatie 180

10 Politieke vaardigheid 185
10.1 De politieke taak als onderdeel van een functie 186
10.2 Politieke vaardigheid 193
10.3 Tot besluit 200

11 Politieke competentie 203
11.1 Kunnen en willen 204
11.2 Het ideaal van besluitvorming 205
11.3 De praktijk van besluitvorming 211
11.4 Ten slotte 216

12 Leiderschap en besluitvorming 219
12.1 Een organisatiebrede aanpak 220
12.2 Leiderschap, macht en communicatie 222
12.3 Drie leiderschapstaken 224
12.4 Direct leiderschap 228
12.5 Strategisch leiderschap 230
12.6 Organiserend leiderschap 234
12.7 Ten slotte 240

Nawoord: van mensen en maakbaarheid 241
Over de Auteur 244
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home