Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verandermanagement

Deugdethiek en integriteit
Achtergronden en aanbevelingen

Auteur(s)    Marcel Becker, Paul van Tongeren, Alain Hoekstra, Edgar Karssing en Ron Niessen
Jaar    2010
Druk    1
Aantal pagina's    120
ISBN    9789023246732
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €25,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Reeks Management in de Samenleving

De deugdethiek biedt een nieuw perspectief op het omgaan met integriteitsdilemma’s. Lange tijd werden zulke dilemma’s sterk benaderd vanuit codes, regelgeving en strikte procedures. Het afgelopen decennium is er steeds meer aandacht gekomen voor de attitude van waaruit de ambtenaar zijn werk doet en de invloed van de organisatiecultuur hierop. De centrale vraag is niet zozeer ‘mag deze handeling?’, maar eerder een vraag als ‘draagt de handeling voor de persoon bij aan invulling van beroepseer, beroepstrots en een goed en zinvol leven?’

Hierdoor agendeert de deugdethiek inhoudelijke kwaliteiten waarop mensen gericht behoren te zijn. Zij biedt zo een tegenwicht tegen de overheersende kwantitatieve taal in organisaties.

De deugdethiek is ook kritisch in die zin dat ze voortdurend aanzet tot ‘excellentie’ en ‘virtuositeit’. Zij daagt mensen uit steeds beter te worden. Integriteit wordt nog steeds primair negatief ingevuld: een integer persoon is met name non-corrupt en non-frauduleus.
De deugdethiek is er daarentegen niet primair op uit het slechte op te sporen en te bestraffen, maar wil vooral het goede benadrukken.

Het boek opent met een korte uitleg van de hedendaagse integriteitsdiscussie en lacunes die haar kenmerken. Vervolgens wordt de deugdethiek uitgelegd en gaan we in op haar mogelijkheden in deze lacunes te voorzien. Daarna wordt integriteit als deugd geschetst. Verder komt de relevantie van de vier kardinale deugden (rechtvaardigheid, moed, maat en verstandigheid) voor ambtelijk handelen aan bod. Het boek sluit af met praktische richtlijnen.

De auteurs zijn verbonden aan diverse instituten en gerenommeerd op het gebied van integriteitsdilemma’s en de oplossingen daarvoor. Zij publiceren regelmatig over integriteit, ethiek en bestuurlijk recht.Deugdethiek en integriteit

Voorwoord
Boek - dvd - website

Deel I Introductie
1 De integriteitsdiscussie in het openbaar bestuur en deugdethiek
2 De deugdethiek
3 Integriteit en deugdethiek

Deel II Kardinale deugden
4 Moed
5 Verstandigheid
6 Maat
7 Rechtvaardigheid

Deel III Deugdethische tips
8 Aan de slag

Over de auteurs
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home