Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Human Resource Management

Strategisch HRM in de publieke sector


Auteur(s)    Bram Steijn en Sandra Groeneveld (red.)
Jaar    2013
Druk    2e herziene
Aantal pagina's    296
ISBN    9789023251132
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €41,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Ondanks de grote belangstelling voor Human Resource Management (HRM) bestaan er nauwelijks boeken in het Nederlands taalgebied die specifiek aandacht besteden aan HRM in een publieke context. Deze volledig herziene editie van Strategisch HRM in de publieke sector voorziet vanuit een strategische invalshoek in deze lacune.

In het Strategic Human Performance model wordt een relatie gelegd tussen de omgeving waarin publieke organisaties verkeren, de gekozen HRM-strategie en het daarbij behorende HRM-instrumentarium. Tevens wordt ingegaan op de effecten daarvan op houding en gedrag van werknemers en op de prestaties van de organisatie en er wordt expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen HRM en verandermanagement. De bruikbaarheid van het model wordt onderbouwd met recente wetenschappelijke theorieŽn en wetenschappelijk onderzoek.

Afsluitend worden enkele fundamentele dilemmaís geschetst waarmee publieke organisaties te maken hebben als zij hun strategisch HRM-beleid willen vormgeven. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de uitdagingen waarvoor publieke organisaties zich de komende jaren geplaatst zullen zien.

Door de verbinding met wetenschappelijke inzichten beoogt het boek fundamentele keuzes ten aanzien van HRM-vraagstukken voor de lezer gemakkelijker te maken. Daarmee richt het boek zich uitdrukkelijk op degenen die op academisch werk- en denkniveau in de publieke sector werkzaam zijn en in hun werk met HRM-vragen geconfronteerd worden. Daarnaast richt het boek zich op studenten in het wetenschappelijk onderwijs en in latere jaren van het HBO.Strategisch HRM in de publieke sector

Voorwoord

Hoofdstuk 1 Human resource management in een publieke context
Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte
1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over?
1.2 Human Resource Management: een korte introductie
1.3 Het Strategic Human Performance Model: SHP-model
1.4 HRM: van staf naar lijn?
1.5 HRM in de publieke sector
1.6 Conclusie en leeswijzer

Hoofdstuk 2 Veranderingen in de publieke sector in verleden en heden
Bram Steijn en Peter van der Parre
2.1 Inleiding
2.2 Historische wortels van het huidige openbaar bestuur
2.3 Recente relevante ontwikkelingen voor het HRM-beleid
2.4 Conclusie

Hoofdstuk 3 Inrichting van publieke organisaties
Ben Kuipers en Brenda Vermeeren
3.1 Inleiding
3.2 Verschillen in de mate van Ďpubliek karakterí van organisaties
3.3 De vraag naar arbeid
3.4 Klassieke inrichting van publieke organisaties
3.5 De contingentiebenadering en organisatievormen in de publieke sector
3.6 Mengvormen, hybride organisatievormen en netwerken
3.7 Nieuwe organisatieconcepten
3.8 Veranderingen in de vraag naar arbeid: nieuwe eisen aan werknemers
3.9 Uitdagingen als gevolg van veranderingen in de vraag naar arbeid
3.10 Conclusie

Hoofdstuk 4 Strategische personeelsplanning, werving en selectie
Sandra Groeneveld en Bram Steijn
4.1 Inleiding
4.2 Economische en demografische ontwikkelingen
4.3 Strategische personeelsplanning
4.4 Een theoretisch model voor werving en selectie
4.5 WervingsstrategieŽn van organisaties
4.6 Waarom mensen voor een publieke organisatie willen werken
4.7 Diversiteitsbeleid
4.8 Jongeren: ambtenaren van de toekomst
4.9 Conclusie: dilemmaís tussen korte en lange termijn

Hoofdstuk 5 Loopbanen en employability
Sandra Groeneveld, Bram Steijn en Joris van der Voet
5.1 Inleiding
5.2 Interne en externe mobiliteit
5.3 Veranderende loopbanen
5.4 Veranderende relaties tussen werkgever en werknemer
5.5 Opleiding en ontwikkeling
5.6 Conclusie

Hoofdstuk 6 Externe mobiliteit en binding
Sandra Groeneveld, Joris van der Voet en Laura den Dulk
6.1 Inleiding
6.2 Externe mobiliteit
6.3 Hoe moeten we uitstroom waarderen?
6.4 Waarom willen werknemers vertrekken?
6.5 Levensfasebewust personeelsbeleid
6.6 Conclusie

Hoofdstuk 7 Verandermanagement in publieke organisaties
Ben Kuipers, Marco de Witte en Joris van der Voet
7.1 Inleiding
7.2 De aspecten van verandermanagement
7.3 De publieke context van de verandering
7.4 De inhoud van de verandering
7.5 Betekenisgeving bij de verandering
7.6 Het veranderproces
7.7 Leidinggeven aan verandering
7.8 Uitkomsten van organisatieverandering
7.9 Conclusie: verandermanagement en de rol van HRM

Hoofdstuk 8 Arbeidstevredenheid, arbeidsmotivatie en HRM
Bram Steijn
8.1 Inleiding
8.2 De arbeidstevredenheid in de publieke sector(en)
8.3 Aspecten van arbeidssatisfactie nader beschouwd
8.4 Het belang van de arbeidsmotivatie: het AMO-model
8.5 TheorieŽn over arbeidsmotivatie
8.6 Het belang van context en persoon-omgeving-fit
8.7 Empirische beschouwingen
8.8 Conclusie: lessen voor de HRM-praktijk

Hoofdstuk 9 HRM en prestaties van publieke organisaties
Brenda Vermeeren, Ben Kuipers en Tessa Janssen
9.1 Inleiding
9.2 Prestaties van de publieke sector: een kritische blik
9.3 De relatie tussen HRM en prestaties
9.4 HRM en prestaties: hoe werkt het?
9.5 Conclusie

Hoofdstuk 10 Strategisch HRM in de publieke sector: dilemmaís en uitdagingen
Bram Steijn en Sandra Groeneveld
10.1 Inleiding
10.2 Een korte terugblik
10.3 Dilemmaís bij strategische keuzes in een publieke context
10.4 Uitdagingen voor strategisch HRM in de publieke sector

Bijlage 1 Gebruikte databestanden
1 Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO)
2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek gemeenteambtenaren

Bijlage 2 Relevante wetenschappelijke tijdschriften
Internationaal
Nederlandstalig

Bijlage 3 Relevante websites

Literatuur

Register

Over de auteurs

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home