Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Communicatie | Marketing

Strategische communicatie
Principes en toepassingen

Auteur(s)    Noelle Aarts, Chantal Steuten, Cees van Woerkum
Jaar    2014
Druk    3e geheel herziene
Aantal pagina's    320
ISBN    9789023253013
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €34,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk een deel van deze uitgave

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag.

Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het betreft een derde, sterk gewijzigde druk waaraan nieuwe, actuele thema's zijn toegevoegd zoals onbewuste beÔnvloeding, social media en de rol van communicatie bij innovatieprocessen. Het uitgangspunt van het boek is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en een gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie, ook in professionele settings.

De schrijvers richten zich op studenten die communicatie studeren aan de universiteit of het HBO. Tegelijkertijd is het boek van nut voor communicatiespecialisten bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die verantwoordelijk zijn voor een optimale positionering in een voortdurende veranderende omgeving. Ook voor beleidsmakers, artsen en andere professionals, voor wie strategische communicatie een belangrijk aspect vormt van het dagelijkse werk is dit boek van grote waarde. Een belangrijk deel van hun functioneren hangt af van hun inzicht in de principes van communicatie en de vaardigheid daarmee om te gaan.

Het boek is doorspekt met historische en actuele voorbeelden waarmee abstracte theorieŽn en modellen niet alleen worden verduidelijkt, maar ook hun praktische toepassing en relevantie zichtbaar worden gemaakt.

Noelle Aarts is universitair hoofddocent Strategische Communicatie aan Wageningen Universiteit en bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (De Logeion-leerstoel).
Chantal Steuten is onderzoeker en communicatiedeskundige op het gebied van de groene ruimte, en eigenaar van bureau Anda!
Cees van Woerkum is emeritus hoogleraar Strategische Communicatie aan Wageningen Universiteit.Strategische communicatie

Voorwoord

1 Terreinverkenning
Inleiding
Communicatie
Communicatie bij verandering en vernieuwing
Besluit

2 Gedrag en gedragsverandering
Inleiding
Gedrag
Theorie van gepland gedrag
Persuasieve communicatie: het Elabortion Likelyhood Model
Het verwerken van argumenten
Overtuigingen en hun waardering
Cognitieve dissonatietheorie
Besluit

3 Onbewuste processen van gedragsbeÔnvloeding
Inleiding
Selectieprocessen
Frames en framing
Zelfreferentialiteit en autopoiese
Luisteren en kijken, zintuigen en emoties
Hoe het onbewuste een rol speelt
Besluit

4 Het gesprek
Inleiding
Dagelijkse gesprekken
Gesprekken en sociale relaties
Gespreksanalyse
Gesprekken en probleemoplossing
Verhalen en storytelling
Besluit

5 Netwerken, communicatie en zelforganisatie
Inleiding
De netwerksamenleving
Netwerken en gemeenschapsvorming
Gemeenschappen in tijden van globalisering en individualisering
Zelforganisatie: enkele basisprincipes
Sociale bewegingen
Besluit

6 Nieuwe media en communicatie
Inleiding
Massamedia
Social media
Risico's van social-mediagebruik voor intermenselijke relaties
De inbedding van social media in de dynamiek van dagelijkse ontwikkelingen
Besluit

7 Interculturele communicatie
Inleiding
Wat maakt mensen 'anders'?
Cultuur
Cultuurverschillen
Non-verbale communicatie
Omgaan met verschil
Vijf uitgangspunten voor interculturele communicatie
Besluit

8 Communicatie, kennis en ethiek
Inleiding
Wat is kennis?
CategorieŽn van kennis
Wetenschap en communicatie
Ethiek van communicatie
Kennis en leren
Besluit

9 Communicatie, beleid en planning
Inleiding
Communicatie al sluitstuk van de beleidsvorming
Interactieve beleidsvorming: opmars en dilemma's
Anders denken over verandering en planning
Kennen en kiezen
Planning op het eerste niveau
Planning op het tweede niveau

10 Communicatie en innovatie
Inleiding
Wat is innovatie?
Verspreiding van innovaties
De communicatieprofessional als innovatiemakelaar
Besluit

11 Conflicthantering en onderhandeling
Inleiding
Conflicten
Onderhandelen
Reframing en onzekerheid
Besluit

12 Communicatie en organisaties
Inleiding
Geschiedenis van het denken over organisaties
Organisaties en hun omgeving
Strategische communicatie: het totale plaatje
Naar een verbrede opvatting over accountability in de communicatiepraktijk
Imago en imagoproblematiek
Besluit

Literatuur
Index

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home