Sociaal Domein > Gehandicaptenzorg

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking
Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen

Auteur(s)    A. Dosen
Jaar    2014
Druk    5e herziene
Aantal pagina's    528
ISBN    9789023252498
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €80,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Bekijk een deel van deze uitgave

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij mensen zonder beperking, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan. Er is veel kennis beschikbaar rondom dit thema, maar toepassing van deze kennis in de praktijk is vaak een hele uitdaging, ook gezien de complexiteit van het onderwerp. Professor Došen vertaalt op basis van uitvoerig literatuuronderzoek en ruime klinisch-psychiatrische praktijkervaringen de verschillende theoretische en wetenschappelijke inzichten naar praktisch handelen in de hulpverlening.

In de 5e herziene druk zijn hoofdstukken geheel of gedeeltelijk herschreven, worden nieuwe onderwerpen besproken en is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over stoornissen van de ontwikkeling van ‘Self’ (hechtingsstoornis, mentalisatiestoornis en “Theory of Mind” stoornis; hoofdstuk 16). De psychiatrische diagnoses worden uiteraard benoemd conform de nieuwe terminologie van de DSM-V en definities en begrippen zijn aangepast aan de nieuwste opvattingen. Vanzelfsprekend is er volop aandacht voor de noodzaak van paradigmaverandering in de zorg: de overgang van de bestrijding van psychische stoornissen naar bevordering van psychische gezondheid en preventie.

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking is geschreven voor hulpverleners uit verschillende disciplines die in teamverband met elkaar samenwerken –orthopedagogen, psychologen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, psychiaters en andere professionele hulpverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking – om hen te ondersteunen in hun werk en zo de kwaliteit van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk te optimaliseren. Kortom: de nieuwe geschreven ‘masterclass’ is er.

Prof. dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater, emeritus bijzonder hoogleraar met opdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke handicap’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (De Wendel) te Oostrum.Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

De volledige inhoudsopgave met alle (sub)paragrafen is te bekijken bij Bekijk een deel van deze uitgave


Voorwoord bij de herziene vijfde druk
Ten geleide
Voorwoord
Inleiding


Deel I Algemene aspecten
1 Overzicht van de huidige stand van zaken
2 Verduidelijking van begrippen
3 Perspectieven
4 Multidimensioneel model van persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele ontwikkeling – betekenis voor de diagnostiek

Deel II Praktische benadering
5 Diagnostisch onderzoek
6 Diagnostiek
7 Behandeling

Deel III Psychische stoornissen in verband met disfunctioneren van bepaalde gebieden van het centraal zenuwstelsel
8 Functiestoornissen als basis voor psychische stoornissen en
probleemgedrag
9 Regulatiestoornissen 183
10 Epilepsie en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
11 Psychische stoornissen en probleemgedrag bij mensen met autistische spectrum stoornis (ASS) en andere ontwikkelingsstoornissen

Deel IV Psychische stoornissen en probleemgedrag op verschillende ontwikkelingsniveaus
12 Psychische stoornissen en probleemgedrag bij kinderen en volwassenen met een zeer ernstige verstandelijke beperking
13 Psychische stoornissen en probleemgedrag bij kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking
14 Psychische stoornissen en probleemgedrag bij personen met een matig verstandelijke beperking
15 Psychische stoornissen en probleemgedrag bij kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking

Deel V Specifieke stoornissen en syndromen
16 Stoornissen van ontwikkeling van 'Self'
17 Agressief (en auto-agressief ) gedrag en impuls-controlestoornis bij mensen met een verstandelijke beperking
18 Psychotische toestanden bij mensen met een verstandelijke beperking
19 Stemmingsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
20 Angststoornissen, posttraumatische stressstoornis en obsessief-compulsieve stoornis bij mensen met een verstandelijke beperking
21 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij mensen met een verstandelijke beperking
22 Persoonlijkheidsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
23 Genetische syndromen en psychische stoornissen
24 Psychiatrische stoornissen en probleemgedrag bij oudere mensen met een verstandelijke beperking

Deel VI Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking
25 Zorg voor geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Literatuur
Register
Bijlagen
Over de auteur

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home