Lerarenopleidingen | Primair onderwijs > (Ortho-)Pedagogiek

Spel en ontwikkeling
Spelen en leren in de onderbouw

Auteur(s)    Janssen-Vos F.
Jaar    2009
Druk    3
Aantal pagina's    200
ISBN    9789023240037
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €33,75
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag voor een half jaar of jaar digitaal aanschaffen? Dit kan via Yindo.

'Spel en ontwikkeling' is bestemd voor (aanstaande) leidsters en leerkrachten die ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten voor jonge kinderen willen ontwerpen en begeleiden. De praktijkervaringen en de theorievorming uit de afgelopen jaren maken duidelijker dan ooit hoe belangrijk het spel is voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben niet alleen een rijke speelomgeving en uitdagende activiteiten nodig om te kunnen genieten van het spel en om (weer) te leren spelen. Omdat we weten hoeveel leermogelijkheden in het spel besloten liggen, zijn er vooral ook volwassenen nodig die inzicht hebben in spelontwikkeling. Volwassenen - leidsters en leerkrachten - die het spel van jonge kinderen waarderen, begeleiden en stimuleren. Aan deze pedagogische uitdaging wil dit boek een bijdrage leveren.

In het boek zijn drie grote lijnen aan elkaar verbonden.
Eťn daarvan is de uitwerking van de spelactiviteiten die voor kinderen van drie tot ongeveer zeven jaar noodzakelijk zijn: manipulerend spel en bewegingsspel, rollenspel, constructiespel en thematisch spel. Niet alleen het aanbod aan ontwikkelingsgerichte activiteiten en inhouden komt aan de orde, ook en vooral de ontwikkeling van deze spelvormen: vanuit het manipulerend spel naar rollenspel en constructiespel, en vandaar naar de bewuste leeractiviteit.
De tweede wordt gevormd door de leerprocessen die binnen deze spelactiviteiten aangesproken worden: sociale vaardigheden, taalontwikkeling, woordenschat en NT2, symboolvorming en schematiseren, en lees-schrijfontwikkeling en reken-wiskundeontwikkeling. Het spel aan de verteltafel en het maken van teksten en werktekeningen zijn voorbeelden van activiteiten die deze leerprocessen beÔnvloeden.
In de derde lijn krijgen het didactisch handelen en de vaardigheden een plaats die leidsters en leerkrachten inzetten om het spel goed te kunnen ontwerpen, te begeleiden, te observeren en te plannen. Deze kwaliteiten worden in de loop van het boek, gekoppeld aan de verschillende spelvormen, meegenomen en opgebouwd.

In dit boek staat het begeleide spel centraal. De overwegingen achter deze keus zijn in het slothoofdstuk verwoord. Op die plaats komen ook andere meer theoretische beschouwingen aan bod, onder meer over het spel als leidende activiteit in de ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van volwassenen. Daar ook gaat de aandacht uit naar de essentie van een ĎspelgeoriŽnteerd curriculumí als Startblokken en Basisontwikkeling en naar de opbrengsten daarvan.
De afgelopen jaren hebben veel leidsters, leerkrachten, begeleiders en nascholers - in het kader van Startblokken en Basisontwikkeling - gewerkt aan spel en ontwikkeling van jonge kinderen. Hun ervaringen zijn in de vorm van inspirerende beelden en beschrijvingen uit de dagelijkse praktijk opgenomen. Deze praktijken laten niet alleen zien hoe rijk het aanbod is en hoe veel kinderen in de context van het spel willen en kunnen. Ze maken ook duidelijk over hoeveel inlevingsvermogen, gezond verstand, creativiteit, pedagogische en vakdidactische kwaliteiten leidsters en leerkrachten beschikken!

Extra digitaal materiaal bij dit boek is gratis beschikbaar via Lerarencampus.
Om het materiaal te kunnen bekijken en gebruiken dien je een (gratis) account op Lerarencampus.nl te hebben of aan te maken.   (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

Spel en Ontwikkeling

Ter inleiding: laten spelen, helpen spelen en leren spelen

1 Spel in de praktijk
1.1 Spelen en leren. Uit de praktijk van een groep 2-3
1.2 Leren spelen. Uit de praktijk van een peutergroep

2 Spelactiviteiten en spelontwikkeling
2.1 Spelen en spelactiviteiten
2.2 Spelontwikkeling
2.3 Spelontwikkeling stimuleren

3 Manipulerend spel en bewegingsspel
3.1 Spel en ontwikkeling
3.2 Ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten
3.3 Het aandeel van de leerkracht
3.4 Observeren

4 Rollenspel
4.1 Rollenspel en ontwikkeling
4.2 Ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten
4.3 Het aandeel van de leerkracht
4.4 Observeren, registreren en plannen maken

5 Constructiespel
5.1. Constructiespel en ontwikkeling
5.2. Ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten
5.3 Het aandeel van de leerkracht
5.4 Observeren en registreren

6 Thematisch spel
6.1 Thematisch ontwerpen
6.2 Fotograferen in groep 1-2
6.3 Raceautoís in groep 1-2
6.4 Alle hens aan dek in groep 2-3
6.5 De Surinaamse winkel in groep 2-3
6.6 Vogels in groep 3
6.7 Ter afronding

7 Spelen en leren in de onderbouw
7.1 Basisontwikkeling: een spelgeoriŽnteerd curriculum
7.2 Eerherstel van spel
7.3 Ontwikkeling en leren door spel
7.4 Inbreng van volwassenen
7.5 Verschillen tussen kinderen
7.6 Begeleide spelactiviteiten
7.7 Leerkrachtvaardigheden
7.8 Opbrengsten


Ga naar de website van het Landelijk centrum voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home