Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Human Resource Management

Beter belonen in organisaties


Auteur(s)    Prof. dr. Henk Thierry
Jaar    2011
Druk    4e herziene
Aantal pagina's    164
ISBN    9789023244745
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €29,95
Leverbaar: direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Volgens welke uitgangspunten en met behulp van welke systemen belonen bedrijven hun managers en personeelsleden? En wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek, waarbij het accent telkens wordt gelegd op hoe de beloning beter zou kunnen worden vormgegeven. Beter zowel voor ‘de’ onderneming of instelling als voor ‘de’ medewerkers. Zulke vragen komen natuurlijk niet zomaar naar voren. Eén perspectief wordt gevormd door veranderingen die zich deze jaren voordoen in de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van Human Resource Management. Een tweede perspectief ligt in de uitgangspunten voor de beloning, zoals die in veel landen worden gehanteerd, o.a. inzake de opbouw ervan. Zo blijft Functiewaardering ook in ons land de klassieke basis vormen voor het ‘vaste’ deel van de beloning, terwijl resultaatafhankelijke beloning daarnaast op een steeds grotere schaal wordt toegepast. Maar onder welke voorwaarden leidt resultaatafhankelijk belonen ook tot betere resultaten? In dat verband wordt eveneens ingegaan op het verbinden van een bonus aan het resultaat van de periodieke beoordeling van het functioneren of pres-teren van individuele personeelsleden. Omdat zich daarbij telkens weer dezelfde karakteristieke problemen voordoen wordt uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden en resultaten van ‘performance management’. Ook à la carte beloning en de levensloopregeling komen ter sprake. Het derde perspectief betreft het streven van veel bedrijven naar strategische beloning, waardoor de ‘total compensation’ beter kan aansluiten op de kernthema’s van het bedrijfsbeleid.
De ideeën en voorstellen waarmee de auteur in dit boek komt, zijn mede gebaseerd op een breed reservoir aan onderzoeksresultaten, ervaringen uit de praktijk en theoretische invalshoeken inzake de beloning.

Henk Thierry werd in 1976 hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij benoemd tot hoogleraar Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en medio 2000 werd hij hoogleraar in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de UvT. Sinds zijn emeritaat is hij betrokken bij de invoering en de evaluatie van ‘performance management’ (o.a. op de Nederlandse Antillen), onderzoek naar bedrijfskenmerken die de inzet van oudere personeelsleden bevorderen dan wel belemmeren, en advies op het gebied van beloningsbeleid en HRM.   (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

Uit de inhoud

1 Waarom beloning belangrijk is
Wat speelt er?
Het belang van beloning
Doelstellingen van belonen
Motiveren via beloning?
Het kan beter

2 Functiewaardering en beloning
Welke basis voor belonen?
De kern van functiewaardering
Methoden voor het waarderen van functies
De werkwijze bij functiewaardering
Belonen van ervaring?
Werken met functiewaardering
Werkt functiewaardering wel?
‘Doelen’ (functies) van functiewaardering
Skill- of competentiebeloning
Kan het beter met functiewaardering?
Kortom

3 Prestatiebeoordeling en 'performance Management'
Een kernthema
Doelen van beoordeling
Wat beoordelen?
Kwetsbare kanten van beoordeling
Belangen van beoordelaars
Enkele theoretische noties
De kern van Performance Management
PM-cyclus: intern deel
PM-cyclus: extern deel
Enkele aanbevelingen
Beoordeling: kan het beter?
kortom

4 Resultaatafhankelijke beloning
De naam
Merit rating
Onderzoek naar merit rating
Competentiebeloning
Afhankelijk van wat voor resultaten?
Een korte terugblik
Belangrijke kenmerken van resultaatafhankelijke beloning
Theoretische perspectieven
Systemen en vormen
Niet alleen systemen
Doelen van resultaatafhankelijke beloning
Kan het beter?
Kortom

5 Arbeidsvoorwaarden ter keuze
Uitgangspunt
Werkwijze
Doelen
Schaars onderzoek
Levensloopregeling
Kan het beter?
kortom

6 Strategische beloning
Alleen maar woorden?
Wat is een strategie?
Typologie en verandering
Kwesties van strategische beloning
Strategisch: de hoogte en de opbouw van beloning
Een Nederlandse studie
Slotsom: wat is strategisch belonen
Strategisch kan het beter
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


HRM, NSVP, PersoneelsmanagementAanraders


Erik de Haan, Yvonne Burger : Coachen met collegas

C.K.W. de Dreu : Creativiteit krijg je niet voor niks

Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen : Basiscursus SPSS

Ad van den Oord, Arjen van Witteloostuijn, Arjan van den Born, Pim van Klink : Game Changers

Remco Mostertman : Organiseren en HR in 2025