Sociaal Domein > Logopedie

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg

Auteur(s)    Lenie van den Engel-Hoek
Jaar    2011
Druk    4e gewijzigde
Aantal pagina's    180
ISBN    9789023247470
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €33,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Van deze titel is in januari 2018 een herziene druk verschenen.
Klik hier om naar de nieuwe editie te gaan. Deze 4e druk is leverbaar tot 01-07-2018.


Jonge kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en/of slikken. De oorzaken daarvoor variëren sterk, van vroeggeboorte, anatomische of motorische problemen in het mondgebied tot langdurige sondevoeding en/of lichamelijke aandoeningen. Op basis van toegenomen kennis en ervaring is de inhoud van dit boek geheel herzien en zoveel mogelijk gebaseerd op praktische en wetenschappelijke bewijzen.

De diagnostiek en behandeling van eet- en slikproblemen behoort tot de taken van de logopedist. De vierde herziene druk van Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen behandelt deze problematiek in al zijn facetten en stadia, met – onder meer – aandacht voor:
- de normale ontwikkeling
- classificatie en onderzoek
- problemen bij drinken uit de borst of fles, eten met de lepel, drinken uit een
beker en/of kauwen
- de begeleiding bij eet- en slikproblemen
- specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen
- de begeleiding van prematuur geboren kinderen
- de begeleiding van kinderen met langdurige sondevoeding
- gedragsmatige aspecten van eet- en drinkproblemen

De auteur heeft bij de herziening nauw samengewerkt met een aantal collega’s van de afdeling ‘Logopedie – kinderen’ van het academisch ziekenhuis in Nijmegen. Ook is daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inbreng van de afdelingen kinderneurologie (slik- en droolingteam) en kindergastroenterologie (eetteam).

Eet- en drinkproblemen bij jongen kinderen is primair geschreven voor logopedisten en logopediestudenten, maar is zeker ook geschikt voor andere hulpverleners die beroepsmatig in aanraking komen met kinderen die problemen hebben met eten en slikken (artsen, verpleegkundigen, lactatiekundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en gedragskundigen).Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Voorwoord
Inleiding

1 Normale ontwikkeling van drinken en eten
1.1 Neurologische aansturing van eten, drinken en slikken
1.2 Vorm en groei van anatomische structuren
1.3 Ontwikkeling van reflexen naar willekeurige mondmotoriek
1.3.1 De zuig-slikreflex en de coördinatie tussen zuigen, slikken en ademhalen
1.3.2 Andere reflexen voor de voedselopname
1.3.3 Orale beschermingsreflexen
1.4 Ontwikkeling van de verschillende vaardigheden
1.4.1 Drinken uit de borst
1.4.2 Drinken uit de fles
1.4.3 Eten van de lepel
1.4.4 Kauwen
1.4.5 Drinken uit een beker
1.4.6 Drinken uit een rietje
1.5 Speeksel
1.6 Hoeveelheden voeding en groei
1.7 Smaakontwikkeling
1.8 Consistentie van het voedsel gedurende de eerste 18 maanden

2 Relatie mondmotoriek, algemene motoriek en prikkelverwerking
2.1 Ontwikkeling van algemene motoriek en mondmotoriek
2.2 Prikkelverwerking in het mondgebied
2.3 Problemen met prikkelverwerking

3 Classificatie van eet- en drinkproblemen
3.1 Een indeling op basis van problemen met een vaardigheid
3.2 Een indeling op basis van de onderliggende oorzaak
3.3 Een indeling op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health for children and Youth (ICF-CY)

4 Onderzoek bij eet- en drinkproblemen
4.1 Beschrijving logopedisch onderzoek bij kinderen met eet- en drinkproblemen
4.1.1 Anamnese
4.1.2 Algemene indruk
4.1.3 Logopedisch onderzoek naar structuren en functies
4.1.4 Observatie vaardigheden eten en drinken
4.2 Aparte onderzoeken voor verschillende vaardigheden
4.3 Kwantitatieve methoden voor de beoordeling van aspecten van eten of
slikken
4.4 Medische onderzoeken die gebruikt worden bij kinderen met eet- en drinkproblemen

5 Begeleiding en therapie bij eet- en drinkproblemen
5.1 Het kind
5.2 Ouders en omgeving
5.2.1 Het herkennen van de gevoelens van ouders
5.2.2 Uitleg over het hoe en waarom van de eet- en drinkproblemen
5.2.3 Begeleiding
5.2.4 Samenwerking met andere disciplines
5.3 Vaardigheden en motorisch leren

6 Problemen bij drinken uit borst of fles en interventie
6.1 Problemen bij start drinken uit de borst
6.2 Moeite met drinken door conditionele problemen
6.3 Drinken uit borst of fles bij oraal-motorische vertraging of stoornis
6.4 Problemen na een goede start
6.5 Drinken uit borst of fles bij anatomische afwijkingen

7 Problemen bij eten met de lepel en interventie
7.1 Eten van de lepel bij oraal-motorische vertraging of stoornis
7.2 Eten van de lepel bij responsiviteitsproblemen ten gevolge van neurologische
problemen of negatieve ervaringen

8 Problemen bij kauwen en interventie
8.1 Kauwen bij oraal-motorische vertraging of stoornis
8.2 Kauwen bij responsiviteitsproblemen ten gevolge van neurologische problemen of negatieve ervaringen
8.3 Kauwproblemen bij oudere kinderen

9 Problemen bij drinken uit een beker en interventie
9.1 Drinken uit een beker bij oraal-motorische vertraging of stoornis
9.2 Drinken uit een beker bij responsiviteitsproblemen ten gevolge van neurologische
problemen of negatieve ervaringen
9.3 Problemen bij het drinken uit een rietje

10 Enkele specifieke groepen kinderen met eet- en drinkproblemen
10.1 Kinderen met aangeboren afwijkingen in mond- en keelgebied, oesofagus en larynx
10.1.1 Kinderen met lip-, kaak- en/of gehemeltespleten
10.1.2 Kinderen met Pierre Robin sequentie (PRS)
10.1.3 Kinderen met afwijkingen aan kaken of tong
10.1.4 Kinderen met afwijkingen in de oesofagus
10.1.5 Kinderen met problemen in de larynx en trachea
10.2 Kinderen met syndromen
10.2.1 Interventie bij kinderen met Downsyndroom
10.3 Kinderen met stofwisselingsstoornissen (metabole aandoeningen)
10.4 Kinderen met neurologische aandoeningen waarbij tonusproblemen op de voorgrond staan
10.4.1 Interventie bij kinderen met cerebrale parese
10.4.1.1 Uitgangspunten bij de therapie
10.4.1.2 Extra aandachtspunten voor het logopedisch onderzoek bij CP-kinderen
10.4.1.3 Problemen bij drinken uit de borst of fles, lepelvoeding en kauwen en mogelijke interventie
10.4.1.4 Bijkomende problemen rond de voeding van kinderen met CP
10.4.1.5 Speekselverlies en speekselcontrole
10.4.2 Interventie bij kinderen met perifeer neurologische aandoeningen

11 Begeleiding bij prematuur geboren kinderen
11.1 Problematiek van de prematuur geboren baby
11.2 Ontwikkeling van zuigen, slikken en ademhalen in de periode voor de ŕ terme leeftijd
11.3 Problemen in de ontwikkeling van het drinken
11.4 Logopedisch onderzoek bij prematuur geboren kinderen
11.5 Interventiemogelijkheden
11.5.1 Algemene adviezen
11.5.2 Drinken uit de borst en mogelijke interventie
11.5.3 Drinken uit de fles en mogelijke interventie
11.5.4 Cupfeeding
11.5.5 Vingervoeden

12 Begeleiding van kinderen met langdurige sondevoeding
12.1 Verschillende sondes 1
12.2 Voor- en nadelen van een sonde en sondevoeding
12.3 Aspecten bij (langdurige) sondevoeding
12.4 Logopedische begeleiding bij de overgang van sondevoeding naar orale voeding

13 Gedragsmatige aspecten van eet- en drinkproblemen
13.1 Gedragsproblemen bij eten en drinken
13.2 Behandelmogelijkheden
13.3 Eetteams

Literatuur

Bijlagen
Bijlage 1 Verklarende woordenlijst
Bijlage 2 Te raadplegen websites

 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home