Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Communicatie | Marketing

De kern van survey-onderzoek


Auteur(s)    Dr. H. Korzilius
Jaar    2008
Druk    2
Aantal pagina's    152
ISBN    9789023235408
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €24,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Serie: De kern van organisatieonderzoek

Survey-onderzoek levert voor de onderzoeker en opdrachtgever een scala aan informatie op over een bepaald thema. Kenmerkend voor survey-onderzoek is dat gegevensverzameling plaatsvindt bij veel personen over een groot aantal kenmerken. Veelal gebeurt dat door het stellen van vooraf bedachte vragen aan respondenten. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. Daarbij is vaak sprake van een selectie uit een grotere groep van mensen; een zogenaamde steekproeftrekking. In dit boek worden de verschillende mogelijkheden bekeken voor het gebruik van survey-onderzoek voor een bedrijf, instelling of organisatie. De focus ligt daarbij op het zelfstandig uitvoeren daarvan door de onderzoeker. Door het geven van voorbeelden, handreikingen en opgaven wordt de lezer in staat gesteld om, op operationeel niveau, zelfstandig een survey-onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het deel bevat casussen afkomstig uit de bedrijfskunde en de bedrijfscommunicatie. Na het doorwerken van dit deel kan de lezer zelf aan de slag met survey-onderzoeken op verschillende terreinen zoals personeels- en productiemanagement, marketing, ondernemingstrategieŽn, communicatie-audits, leiderschapsstijlen, logistiek en interne communicatie.

Dr. Hubert Korzilius is als universtair hoofddocent werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de afdeling Onderzoeksmethodologie en Kennismanagement van de Faculteit der Managementwetenschappen. Hij heeft ruime ervaring in het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van zowel theorie- als praktijkgerichte vormen van onderzoek op diverse terreinen, zoals: methodologie, meertalige en interculturele communicatie, document design, media, opvoeding en ontwikkeling.   (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

De kern van survey-onderzoek

1 De kern van survey-onderzoek
Wat is onderzoek?
Soorten onderzoek en verschillen in aanpak
Kenmerken en plaats van survey-onderzoek
Wanneer survey-onderzoek?
Onderzoeksfasering
Oneigenlijk gebruik van onderzoek
Hoe verder?

2 Kwaliteitseisen
Betrouwbaarheid en validiteit
Controleerbaarheid
Bruikbaarheid
Objectiviteit of intersubjectiviteit?

3 Onderzoeksplan en probleemstelling
Het onderzoeksplan
Uitwerken van het onderzoeksplan
Probleemstelling nader uitgewerkt
Doelstelling
Vraagstelling
Doel- en vraagstelling samengevat in een stappenplan

4 Onderzoeksontwerp
Operationalisering van begrippen
Indicatoren
Onderzoekseenheden en variabelen
Relaties
Het conceptueel model
Naar het meetinstrument

5 Dataverzameling
Opzet van de vragenlijst
Criteria voor het opstellen van vragen
Vraagvormen en antwoordcategorieŽn
Mondeling of schriftelijk interviewen?
Het trekken van een steekproef
Non-respons

6 Data-analyse
Stappen in data-analysefase
Uitwerking stappen data-analysefase
Het analyseren van gegevens
Frequentieverdelingen
Samenhang tussen variabelen
Bepalen van betrouwbaarheid

7 Afronding
Rapportage
Terugkoppeling
Voor- en nadelen van survey-onderzoek als onderzoeksontwerp

Bijlagen
1 Voorbeeldvragen voor vragenlijsten in survey-onderzoek
2 Steekproefgrootte N te bepalen uit de populatieomvang Np
3 Kernbegrippen
4 Antwoorden van de opgaven
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


Bedrijfskunde, MethodologieAanraders


C.K.W. de Dreu : Creativiteit krijg je niet voor niks

Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen : Basiscursus SPSS