Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Human Resource Management

Leren met collega's
Praktijkboek intercollegiale consultatie

Auteur(s)    Erik de Haan
Jaar    2009
Druk    4e
Aantal pagina's    264
ISBN    9789023242659
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €32,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

'Leren met collega’s' is geschreven vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds meer ‘permanent leren’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ vraagt.

De oude Grieken leerden met elkaar in zuilengalerijen en bij tempels. Namen als ‘stoďcijns’, ‘peripatetisch’, en ‘de tuin van Epicurus’ herinneren daar nog aan. Onder de azuren hemel en tegenover weidse vergezichten, namen zij in alle rust de tijd om te leren. Het woord ‘school’ betekent dan ook in het oude Grieks ‘vrij zijn’, ‘niets om handen hebben’. 'Leren met collega’s' wil eenzelfde klimaat scheppen in het hart van de moderne professionele werkplek.

Erik de Haan vraagt van zijn lezers de durf om samen met collega’s
• de rust en vrijheid te organiseren om aan professionalisering te werken;
• de eigen sterke en zwakke kanten te tonen en te bespreken;
• de grenzen van aanwezige expertise op te zoeken en te overschrijden;
• dit zoeken en verkennen als essentieel onderdeel van het eigen werk te zien.

Zo is 'Leren met collega’s' een boek voor alle collega’s die elkaar nodig hebben om bij te blijven en die zich aan elkaar durven en willen ‘spiegelen’.

In deze uitgebreide derde druk staan weer drie nieuwe methodieken en drie nieuwe hoofdstukken, met onder meer een introductie tot virtuele intercollegiale consultatie en een recente praktijkcasus met maar liefst 700 consultatiegroepen in een periode van vijf jaar.

De gepresenteerde werkvormen zijn veelvuldig toegepast door de auteur en zijn collega’s. Erik de Haan werkt voor Ashridge Consulting nabij Londen en als zelfstandig organisatieadviseur in Nederland.   (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

Leren met collega's

Deel I
Intercollegiale consultatie
Introductie: professionaliseren door gezamenlijke reflectie

1 Intercollegiale toetsing en intervisie: overeenkomsten en verschillen
Intercollegiale toetsing: de professie centraal
Intervisie: de professional centraal
Intercollegiale toetsing en intervisie: het belangrijkste verschil

2 Wat of wie is eigenlijk aan de orde?

3 De kunst van het vragen stellen
Gesloten en gerichte vragen
Open vragen
Vragen om voorzichtig mee te zijn
Vragen om op terug te vallen
Ordenen en samenvatten

4 Consultatiemethodieken
Korte introductie van alle methodes
a. De toetsingsmethode
b. De terugkoppelingsmethode
c. De probleemoplossende methode en de Balintmethode
d. De leer- en onderzoekmethode
e. De dominante-ideeënmethode
f. De U-methode
g. Leren van successen
h. De tienstappenmethode
i. De vijfstappenmethode
j. De roddelmethode
k. De clinicmethode
l. De verhaalmethode
m. De hologrammethode
n. Organisatieopstellingen

5 Het kiezen van de juiste consultatiemethodiek

6 Leer- en oefenmethodieken
Introductie van de drie methodes
a. De dialoogmethode
b. De zelfobservatiemethode
c. De begeleidersmethode

7 Condities voor intercollegiale toetsing en intervisie
Vrijheid
Veiligheid
Vertrouwelijkheid
Verwachtingen
Voorbereiding en nazorg
Voorwaarden voor in te brengen praktijkvragen

Deel II
Begeleiding
Introductie: begeleiding van consultatiegroepen

8 Rol van de begeleider
Wie neemt deze rol op zich?
Begeleiding van intercollegiale toetsing
Begeleiding van intervisie
Samenvatting

9 Methodische invulling van de begeleidersrol
a. Starten en kiezen van methode
b. Het inbrengen van het vraagstuk
c. Het stellen van de vragen
d. Het uitwisselen van ideeën, visies, probleembeschrijvingen enz.
e. Het adviseren
f. Het evalueren

10 Zorgen voor leren aan twee kanten
Uitstellen van het oordeel
Streven naar een open benadering
Relatie inbrenger en vraagstuk nagaan
De rollen omdraaien

11 Feedback geven

12 Oog hebben voor spiegelingen
a. Door de bril van de inbrenger: waar kijken we naar?
b. Het onderwerp wordt een brandpunt van herkenning
c. Spiegelingen van dan en daar
d. Gebrek aan focus: diffuse verstrooiing

13 Stimuleren van ontwikkeling
Stimuleren van het consultatiewerk
Stimuleren van de groepsontwikkeling

14 Omgaan met moeilijke momenten

Deel III
Leren van ervaringen
Introductie: geleerden over leren

15 Enkele begrippen en definities vooraf

16 Vier leerstijlen
a. Divergeren
b. Assimileren
c. Convergeren
d. Accommoderen
e. Enkelvoudig leren
f. Tweevoudig leren
g. De volledige cyclus van ervaringsleren

17 Leren beter te leren
1 ‘Metaleren’
2 Zelfsturing bij leren
3 Begeleiding van leren

18 Opwaartse spiralen: een leven lang leren

19 Neerwaartse spiralen: fantasieën en beperkingen
Het ongenoeglijke en onverkwikkelijke van leren
Pogingen om de spiralen te doorbreken

Deel IV
Van consultatie- naar leergroepen
Introductie: grenzen aan intercollegiale consultatie

20 Intercollegiale consultatie als aanvulling op opleiding en werkpraktijk
Hoe past intercollegiale consultatie in de leercirkel van Kolb?
Wat zijn voordelen van intercollegiale consultatie?
Wat zijn manco’s bij het leren in intercollegiale consultatiegroepen?

21 Verbreding I: kortcyclisch leren
Dit boek Leren met collega’s als EPBV-tje
Toepassing op intercollegiale toetsing en intervisie

22 Verbreding II: action learning
Wat verstaan we onder action learning?
De belangrijkste principes van action learning
In het oog lopende verschillen met intercollegiale consultatie

23 Verbreding III: zelfsturend leren en lerende netwerken
Wat verstaan we onder zelfsturing?
Wat is er nodig om tot zelfsturend leren met collega’s te komen?
Lerende netwerken als voorbeeld van zelfsturend leren
De belangrijkste principes van lerende netwerken
In het oog lopende verschillen met intercollegiale consultatie en action learning

24 Verbreding IV: virtuele intercollegiale consultatie
Ghislaine Caulet & Erik de Haan
Wat verstaan we onder virtuele intercollegiale consultatie?
De belangrijkste principes van virtuele intercollegiale consultatie
Audio-intervisie als voorbeeld van virtuele intercollegiale consultatie
Voordelen van audio-intervisie
Uitdagingen van audio-intervisie
In het oog lopende verschillen met klassieke intercollegiale consultatie

Bijlage A Observatieformulieren
A.1 Binair observatieformulier
A.2 Multiple choice observatieformulier

Bijlage B Logboeken
B.1 Logboek voor de deelnemers
B.2 Logboek voor de procesbegeleider

Bijlage C Een ezelsbrug voor het geven van feedback: de vier G’s
C.1 Kritische feedback
C.2 Ondersteunende feedback

Bijlage D Inventarisatie van leerstijlen

Bijlage E Onderzoek naar intercollegiale consultatie: Hoe leren deelnemers?
Onze onderzoeksvraagstelling
Resultaten

Bijlage F Een gemeenschap van lerende collega’s: intercollegiale consultatie bij de BBC
Samen werken aan verandering
Leren met collega’s op vele niveaus
Reflecties van deelnemers en begeleiders
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home