Sociaal Domein > Tandheelkunde

MKA-chirurgie
Handboek voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Auteur(s)    B. Stegenga, A. Vissink, L.G.M. de Bont, F.K.L. Spijkervet (red.)
Jaar    2013
Druk    2 (volledig herzien)
Aantal pagina's    816
ISBN    9789023249269
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €207,50
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Download de volledige inhoudsopgave, inclusief het voorwoord en de 'Ten geleide bij de 2e, volledig herziene druk' hier!

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Medici worden veelvuldig geconfronteerd met klachten en afwijkingen van mond, kaak of aangezicht. Bij het bepalen van de juiste diagnostische en therapeutische benadering is basiskennis essentieel om voortschrijdend inzicht en nieuwe technieken op waarde te (kunnen) schatten.

Dit rijk geÔllustreerde standaardwerk bundelt basisvaardigheden en fundamentele kennis met betrekking tot de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en daaraan verwante vakgebieden. Met MKA-chirurgie krijgt de lezer de Ďbagageí aangeboden die nodig is voor het analyseren en oplossen van eenvoudige en complexe klinische problemen, voor het adequaat handelen in acute en bedreigende situaties en voor een effectieve communicatie met collega-zorgverleners inzake aandoeningen van mond, kaken of aangezicht. Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden is daarbij een eerste vereiste. In deze volledig herziene uitgave van het boek Mondziekten en Kaakchirurgie is de theorie aangepast aan de nieuwste kennis en inzichten en het illustratiemateriaal op veel punten vernieuwd. De Ďaangezichtschirurgieí, waarbinnen de cosmetische chirurgie zich de laatste jaren snel heeft ontwikkeld, is ten opzichte van de vorige uitgave sterk uitgebreid. Bij alle van de in dit boek beschreven facetten van de MKA-chirurgie is steeds gekozen om de praktische invalshoek te combineren met verhelderende illustraties.

Kortom: MKA-chirurgie is een onmisbare uitgave voor tandartsen, MKA-chirurgen, mondhygiŽnisten, orthodontisten, orofaciaal fysiotherapeuten, huisartsen, plastisch chirurgen, KNO-artsen, neurochirurgen, oogheelkundigen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Voor hen is dit boek een waardevol bezit, dat zowel gedurende de opleiding als tijdens de daadwerkelijke beroepsuitoefening veelvuldig zal worden geraadpleegd.MKA-chirurgie

Download de volledige inhoudsopgave, inclusief het voorwoord en de 'Ten geleide bij de 2e, volledig herziene druk' hier!

Voorwoord

1 Diagnostiek
1.1 Inleiding
1.2 Het diagnostisch proces
1.3 Belangrijke symptomen en klinische manifestaties
1.4 Anamnese
1.5 Lichamelijk onderzoek
1.6 Aanvullend onderzoek
1.7 Onderzoek bij specifieke patiŽntencategorieŽn
1.8 Acute noodsituaties

2 DifferentiŽle diagnostiek
2.1 Inleiding
2.2 DifferentiŽle diagnostiek
2.3 DifferentiŽle diagnostiek bij orofaciale pijn
2.4 DifferentiŽle diagnostiek bij sensibiliteitsstoornissen en stoornissen in de motoriek
2.5 DifferentiŽle diagnostiek bij veranderingen in de speekselvloed
2.6 DifferentiŽle diagnostiek bij afwijkingen van de orale mucusa
2.7 DifferentiŽle diagnostiek van weke delen zwellingen
2.8 DifferentiŽle diagnostiek bij rŲntgenologisch zichtbare afwijkingen

3 Mechanismen van ontwikkeling, groei en pathologie
3.1 Inleiding
3.2 Normale ontwikkeling
3.3 Algemene pathologie
3.4 Ontsteking
3.5 Overgevoeligheidsreacties
3.6 Auto-immuniteit
3.7 Afstotingsreacties
3.8 Stoornissen in groei en ontwikkeling

4 Ontstekingen
4.1 Inleiding
4.2 Microbiologie
4.3 Odontogene ontstekingen
4.4 Non-odontogene ontstekingen

5 Afwijkingen van de orale mucosa
5.1 Inleiding
5.2 Witte afwijkingen
5.3 Verruceuze/papillaire afwijkingen
5.4 Vesiculobulleuze afwijkingen
5.5 U lceratieve afwijkingen
5.6 R ood-blauwe afwijkingen
5.7 Donker gepigmenteerde afwijkingen
5.8 Zwellingen van orale mucosa en lippen door mesenchymale afwijkingen

6 Afwijkingen van het kaakbot
6.1 Inleiding
6.2 Samenstelling en remodeling van bot
6.3 Specifieke diagnostiek
6.4 Botontstekingen
6.5 Cysten
6.6 Reactieve botlaesies en bottumoren
6.7 Odontogene tumoren
6.8 Genetische botafwijkingen

7 Afwijkingen van speeksel en de speekselklieren
7.1 Inleiding
7.2 Speeksel en speekselklieren: relevante anatomie en fysiologie
7.3 Specifieke diagnostiek bij speekselklieraandoeningen
7.4 Aandoeningen van de speekselklieren
7.5 Therapie

8 Mandibulaire bewegingsstoornissen
8.1 Inleiding
8.2 Functionele anatomie van het mandibulaire bewegingsapparaat
8.3 Belasting en adaptatie
8.4 Pathologische processen
8.5 Manifestaties van kaakgewrichtspathologie
8.6 Classificatie van kaakgewrichtsstoornissen
8.7 Tendomusculaire stoornissen
8.8 Behandelingsbeleid
8.9 Non-invasieve behandelingsmodaliteiten
8.10 Invasieve behandelmodaliteiten

9 Obstructief slaapapneusyndroom
9.1 Inleiding
9.2 Slaap en slaapstoornissen
9.3 Snurken en obstructies van de ademweg tijdens de slaap
9.4 Slaapapneu
9.5 Diagnostiek bij slaapstoornissen
9.6 Therapeutische opties bij OSAS

10 Medicamenteuze therapie
10.1 Inleiding
10.2 Pijnbestrijding
10.3 Bestrijding van postoperatieve zwelling
10.4 Bestrijding van angst
10.5 Infecties
10.6 Stollingsafwijkingen
10.7 CariŽs, gingivitis, parodontopathieŽn, pericoronitis
10.8 Aandoeningen van de orale mucosa
10.9 Aandoeningen van de speekselklieren
10.10 Aandoeningen van het kaakgewricht en de kauwspieren
10.11 ĎBurning mouthí syndroom
10.12 Bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen

11 Anesthesie
11.1 Inleiding
11.2 Lokale anesthetica
11.3 H et toedienen van lokale anesthesie
11.4 Technieken voor het geven van lokale anesthesie in het orofaciale gebied
11.5 Lokale anesthesie bij acute ontstekingsprocessen
11.6 Complicaties bij lokale anesthesie
11.7 Inhalatiesedatie
11.8 Algehele anesthesie

12 Extractieleer en dento-alveolaire chirurgie
12.1 Inleiding
12.2 Verwijdering van gebitselementen
12.3 Complicaties tijdens en na verwijdering van gebitselementen
12.4 De geÔmpacteerde cuspidaat in de bovenkaak
12.5 Autotransplantatie van gebitselementen
12.6 Aanbrengen van botankers en minischroeven ten behoeve van skeletale orthodontische verankering
12.7 Apexresectie
12.8 Parodontale therapie
12.9 Wekedelenchirurgie

13 Dento-alveolaire traumatologie
13.1 Inleiding
13.2 Specifieke aspecten van het onderzoek van de patiŽnt
13.3 Etiologie en epidemiologie
13.4 Klinische en rŲntgenologische kenmerken en behandelingsstrategie
13.5 Endodontisch beleid bij dento-alveolair trauma
13.6 Wortelresorptie
13.7 Pulpanecrose na wortelkanaalobliteratie
13.8 Fixatie van gebitselementen met behulp van een spalk
13.9 Nazorg
13.10 Preventie

14 Maxillofaciale traumatologie
14.1 Inleiding
14.2 Theoretische achtergronden *
14.3 Etiologie *
14.4 Primaire opvang en diagnostiek bij de patiŽnt na een trauma
14.5 Algemene behandelingsprincipes
14.6 Chirurgische benaderingen
14.7 Mandibulafracturen
14.8 Fracturen van het middengezicht
14.9 Sinus-frontalisfracturen
14.10 Panfaciale fracturen
14.11 Nazorg en plaatverwijdering

15 Operatieve kaakorthopedie
15.1 Inleiding
15.2 Indicaties en contra-indicaties voor een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling
15.3 Specifiek onderzoek en diagnostische classificatie
15.4 Behandelingsplanning
15.5 Operatietechnieken
15.6 Peri- en postoperatieve zorg
15.7 De gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling van specifieke dentofaciale afwijkingen
15.8 Aanvullende technieken
15.9 Distractie-osteogenese

16 Schisis en andere craniofaciale afwijkingen
16.1 Inleiding
16.2 Schisis
16.3 Hemifaciale microsomie
16.4 Treacher Collins syndroom
16.5 Craniosynostosen
16.6 Aangezichtsspleten
16.7 Andere aandoeningen

17 Oncologie
17.1 Inleiding
17.2 Algemene aspecten van kanker
17.3 Premaligne afwijkingen in het maxillofaciale gebied
17.4 Maligne afwijkingen in het maxillofaciale gebied
17.5 Specifiek op maxillofaciale tumoren gerichte diagnostiek
17.6 Behandeling van maxillofaciale tumoren
17.7 Implicaties voor het tandheelkundig handelen
17.8 Epiloog

18 Reconstructieve preprothetische chirurgie en implantologie
18.1 Inleiding
18.2 Resorptie van de edentate onder- en bovenkaak
18.3 Specifieke aspecten bij het klinische en beeldvormende onderzoek
18.4 Correctie van de weke delen
18.5 Botcorrectie
18.6 Vergroting van de prothesebasis
18.7 Implantologie
18.8 Verwachtingen voor de toekomst

19 Aangezichtschirurgie
19.1 Inleiding
19.2 Dermatochirurgie
19.3 Plaatsbepaling van de cosmetische aangezichtschirurgie
19.4 Cosmetische anatomie
19.5 Veroudering
19.6 Cosmetische toepassing van Botuline toxine A (BoNTA)
19.7 R impelvullers
19.8 Vettransplantatie
19.9 Cosmetische chirurgie van voorhoofd en wenkbrauwen
19.10 Ooglidcorrectie
19.11 Facelift
19.12 Cosmetische chirurgie van de hals
19.13 Neuscorrecties (m.m.v. Dr. R. Feijen, KNO-arts, UMCG)
19.14 Augmentatie
19.15 Littekencorrectie
19.16 Huidbehandeling en -verjonging (m.m.v. dr. C. Meijer, cosmetisch arts)
19.17 Overige procedures

Register
* Op bladzijde 457 van het boek ontbreekt het volgende stuk tekst:

dering. Hierbij is uitgebreide necrotomie en verwijdering van vervuild weefsel, gevolgd door primaire of secundaire plastische correctie, noodzakelijk. Functionele en esthetische problemen kunnen zich vooral voordoen bij verwondingen in het gebied van lippen, oogleden en neus, vooral als gevolg van primair weefselverlies of littekencontractie. Infectie van de wonden werkt sterk mutilerend. Incisies in het gelaat dienen te worden gelegd in of parallel aan de natuurlijke huidlijnen of plooien (figuur 14.4). Littekens worden in dat geval beduidend minder opvallend dan wanneer zij de natuurlijke huidlijnen kruisen. Een goede kennis van de anatomie is vereist om beschadiging van vitale structuren als zenuwen, speekselklieruitvoergangen en traanbuizen te kunnen opsporen of iatrogene beschadiging daarvan te voorkomen.

14.3 Etiologie
Sinds de invoering van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen in de laatste decennia (bromfietshelm, veilig-
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home