Management | HRM | Verantwoord Ondernemen > Verantwoord ondernemen | Ethiek

Bedrijfsethiek een goede zaak


Auteur(s)    Jeurissen R.J.M. (red.)
Jaar    2009
Druk    7e
Aantal pagina's    332
ISBN    9789023242178
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €39,95
Leverbaar: Direct
Bestel
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Reeks Management in de Samenleving

Een ‘goede onderneming’ staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid. Ondertussen wordt de samenleving complexer en stellen globalisering en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek ons telkens voor nieuwe dilemma’s.

'Bedrijfsethiek: een goede zaak' beschrijft en analyseert deze ontwikkelingen vanuit een moreel perspectief. Aan de hand van uitgebreide casuïstiek komen strategieën en instrumenten aan de orde waarmee ondernemingen de morele kwaliteit van hun besluitvorming kunnen verbeteren, zoals integriteitstraining en sociale en ethische doorlichting. Het boek biedt een fundamenteel kader om de recente ontwikkelingen op het gebied van integriteitsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen te begrijpen en er zelf mee aan de slag te gaan.

In 2002 won 'Bedrijfsethiek een goede zaak' de J.J.F. van den Bergh Prijs, voor het beste boek binnen de toegepaste gedragswetenschap. De jury schreef:
“Door de prettige schrijfstijl en door illustratie van herkenbare situatieschetsen is het boek, ondanks de weerbarstige materie, zeer leesbaar. Bedrijfsethiek: een goede zaak is onder andere een aanrader voor iedere ondernemer die, zoals een goede ondernemer betaamt, bij tijd en wijle doet aan zelfreflectie en reflectie op het handelen van de onderneming. Dit type boek dient eigenlijk in de bibliotheek van elk zichzelf en de maatschappij respecterend bedrijf te worden opgenomen.”

Redactie
Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit.   (Bekijk enkele voorbeeldpagina's van dit boek.)

Bedrijfsethiek een goede zaak

Deel 1 Uitgangspunten

1 Bedrijfsethiek en verantwoord ondernemen
1.1 De samenleving vraagt om verantwoordelijke ondernemingen
1.2 Het perspectief van de bedrijfsethiek
1.3 Ethiek en winst
1.4 Is de wet niet voldoende? 15
1.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2 Morele verantwoordelijkheid in organisaties
2.1 Omschrijving van morele verantwoordelijkheid
2.2 Factoren in de organisatie die morele verantwoordelijkheid beïnvloeden 2.3 Managen van verantwoordelijkheid
2.4 Morele verantwoordelijkheid van organisaties

3 Integriteit
3.1 Integriteit en vertrouwen
3.2 Integriteit als professionele verantwoordelijkheid
3.3 Managen van integriteit

4 Waarden en morele normen in de onderneming
4.1 Waarden, deugden en morele normen
4.2 Morele principes
4.3 Morele rechten
4.4 Rechtvaardigheid
4.5 Utilistische ethiek
4.6 Spanningen tussen morele principes
4.7 Morele dilemma’s
4.8 Zorg
4.9 Zijn morele oordelen subjectief?

5 Maatschappelijke verantwoord ondernemen en strategie
5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen of winstmaximalisatie?
5.2 Marktconforme strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

6 De belanghebbenden van de onderneming
6.1 Economische en maatschappelijke belanghebbenden
6.2 Belanghebbenden en sturing
6.3 Dialoog en samenwerking tussen de onderneming en belanghebbenden

Deel 2 Toepassingen

7 Verantwoordelijkheid voor consumenten
7.1 Productverantwoordelijkheid
7.2 De consument die steeds dikker werd
7.3 Reclame en ethiek

8 Verantwoordelijkheid voor en van werknemers
8.1 Klassieke werknemersrechten
8.2 Verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers
8.3 Verantwoordelijkheid voor werknemers bij baanonzekerheid en ontslag

9 Verantwoordelijkheid voor natuur en milieu
9.1 Fasen in het natuurbeheer
9.2 Milieu en eigenbelang
9.3 Doelen van milieubeleid
9.4 De beperkte sturingskracht van de overheid en de markt
9.5 Zelfsturing van bedrijven
9.6 Een collectieve verantwoordelijkheid voor duurzaamheid

10 Omgaan met corruptie en geschenken
10.1 Corruptie: een wereldwijd probleem
10.2 Moreel onjuist en verboden
10.3 Omkoping, afpersing, smeergeld of een geschenk?
10.4 Wat kunnen bedrijven doen tegen corruptie?

11 Ethiek en internationaal zakendoen
11.1 Westerse bedrijven en ontwikkelingslanden
11.2 Zakendoen in andere culturen
11.3 Onderneming en mensenrechten
11.4 Een theoretisch kader voor internationale bedrijfsethiek

12 Beleggers en de behoefte aan openheid en transparantie
12.1 De groeiende belangstelling voor ethiek in de beleggingswereld
12.2 Verschillende beleggers – verschillende informatiebehoeften
12.3 De ontwikkeling van verantwoord beleggen

13 Ethiek organiseren
13.1 Strategieën gericht op verantwoord handelen door medewerkers
13.2 Gedragscodes
13.3 Maatschappelijke verantwoording


www.mvoscripties.nl


Doel van deze site is om zo veel mogelijk afgeronde scripties, werkstukken, research papers en thesissen HBO en WO rond verantwoord en duurzaam ondernemen gratis toegankelijk te maken. De site biedt een neutraal platform voor alle studenten die betrokken zijn bij dit thema in Nederland. Met deze scripties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling op dit belangrijke terrein. Na identificatie kan gericht gezocht worden en kunnen studenten eigen werk uploaden. Ook kan je er terecht voor scriptieprijzen, een groeiend aanbod stageplaatsen en links naar relevante sites.
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home