Lerarenopleidingen | Primair onderwijs


 Boeken over Onderwijskunde    Leren in vijf dimensies Het didactische werkvormenboek Onderzoek van Onderwijs Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en Kunst = Taal en Rekenen
    Robert Marzano & Wietske Miedema : Leren in vijf dimensies Jos Winkels, Piet Hoogeveen : Het didactische werkvormenboek  : Onderzoek van Onderwijs Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar, Wilna Meijer : Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs Wolf Brinkman, Elsje Miedema, Catrien Schreuder : Kunst = Taal en Rekenen
    
    Voor de Leeuwen Werken met begaafde leerlingen in de kla Speel je wijs online Tussen opleiding en beroepspraktijk E-college Leren met interactieve media:
    Mark Mieras, Marijke van Dijk en Jan Bart Dieperink : Voor de Leeuwen Anouke Bakx, Esther de Boer, Maartje van den Brand, Ton van Houtert : Werken met begaafde leerlingen in de klas  : Speel je wijs online Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert, Elly de Bruijn : Tussen opleiding en beroepspraktijk Antoine van den Beemt : E-college Leren met interactieve media: leraren en ICT
    
     Nieuw en recent verschenen
 
     Robert Marzano & Wie  Leren in vijf dimensies  € 34,50
     Jos Winkels, Piet Ho  Het didactische werkvormenboek  € 39,95
       Onderzoek van Onderwijs  € 38,95
     Jan Dirk Imelman, He  Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de st  € 17,50
     Wolf Brinkman, Elsje  Kunst = Taal en Rekenen  € 19,95
     Mark Mieras, Marijke  Voor de Leeuwen  € 24,95
     Anouke Bakx, Esther   Werken met begaafde leerlingen in de klas  € 25,95
       Speel je wijs online  € 99,00
     Arthur Bakker, Ilya   Tussen opleiding en beroepspraktijk  € 33,50
     Antoine van den Beem  E-college Leren met interactieve media: lerar  € 9,95
     Irene Westeneng  E-college Pakkend Passend Onderwijs: halfjaar  € 9,95
     Marijke van Dijk  E-college Contact maken: verbale en non-verba  € 9,95
     Itie van de Berg  E-college Ondernemend leren met de kidsbieb  € 9,95
     Priscilla Keemans  E-college Hoogbegaafdheid in de klas  € 9,95
     Antoine van den Beem  E-college Leren met interactieve media: socia  € 9,95
     Irene Westeneng  E-college Pakkend Passend Onderwijs: direct t  € 9,95
     Itie van de Berg  E-college Lezen beleven, met theaterlezen  € 9,95
     Priscilla Keeman  E-college Passend onderwijs: ook voor hoogbeg  € 9,95
     Eddy Alkema, Joannek  Meer dan onderwijs  € 50,95
     Robert Marzano & Wie  Leren in vijf dimensies  € 34,50
     Irene Westeneng  Pakkend passend onderwijs  € 19,95
     Antoine van den Beem  Leren met interactieve media  € 25,95
     Linda Willemsen  50 lesideeën voor de onderbouw  € 27,50
     Marja Veen, Renée Ol  Opnieuw de gelukkige klas  € 24,95
     Boekaerts M., Simons  Leren en instructie   € 14,95
     Saskia Bruyn  Onderpresteren op de basisschool  € 24,95
     Titus Geerligs, Tjip  Lesgeven en zelfstandig leren   € 57,50
     Bender W.  Toetsen in het hoger onderwijs  € 15,50

Terug