Sociaal Domein


 Boeken over Gehandicaptenzorg    NTZ Handboek Dwarslaesierevalidatie Handboek Dwarslaesierevalidatie (e-book Ethische dilemma's in de zorg voor mense Kinderrevalidatie
     : NTZ Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes : Handboek Dwarslaesierevalidatie Dr. F.W.A (Floris) van Asbeck Dr. I.J.W. (Ilse) van Nes : Handboek Dwarslaesierevalidatie (e-book + extras) Maartje Schermer, Frans Ewals, Marion Weisz : Ethische dilemmas in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Mijna Hadders-Algra, Karel Maathuis, Robert F. Pangalila, Jules G. Becher, Jan de Moor : Kinderrevalidatie
    
    Active Support Het Capaciteitenprofiel Revalidatie voor volwassenen Zo zit het! Psychische stoornissen, probleemgedrag e
    Martin de Vor : Active Support Anke Meester-Delver : Het Capaciteitenprofiel J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman en G.G. VanderStraeten : Revalidatie voor volwassenen Over zitten, stoelen en rolstoelen : Zo zit het! A. Dosen : Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking
    
     Nieuw en recent verschenen
 
       NTZ  € 70,00
     Dr. F.W.A (Floris) v  Handboek Dwarslaesierevalidatie   € 40,00
     Dr. F.W.A (Floris) v  Handboek Dwarslaesierevalidatie (e-book + ext  € 50,00
     Maartje Schermer, Fr  Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met  € 28,50
     Mijna Hadders-Algra,  Kinderrevalidatie  € 96,00
     Martin de Vor  Active Support  € 20,75
     Anke Meester-Delver  Het Capaciteitenprofiel  € 24,75
     J.H.B. Geertzen, J.S  Revalidatie voor volwassenen  € 114,50
     Over zitten, stoelen  Zo zit het!  € 34,95
     A. Dosen  Psychische stoornissen, probleemgedrag en ver  € 78,50
     Hilde van Amelsvoort  Spelend ontwikkelen  € 26,50
     Jenny Palm  Hersenletsel heb je niet alleen  € 35,75
     Jenny Palm  Omgaan met hersenletsel  € 41,50
     Veen-Mulders L. van   Sociaal onhandig   € 25,00
     Vlaskamp C., Poppes   Een programma van jezelf  € 26,75

Terug