Nieuw bij Van Gorcum


Henny van Lienden, Hiske Calsbeek : Waardevolle zorg Waardevolle zorg
Kwaliteit en doelmatigheid voor verpleegkundigen
Harry Woldendorp : Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties
De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg
J.M.D. Boot : Organisatie van de gezondheidszorg Organisatie van de gezondheidszorg
Lenie van den Engel-Hoek e.a. : Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Een leidraad voor logopedisten en andere hulpverleners in de gezondheidszorg
J.H.B. Geertzen, J.S. Rietman (redactie) : Revalidatie na een beenamputatie Revalidatie na een beenamputatie
Philip Marcel Karré, Hans Dagevos en Guido Walraven (red.) : Sociale innovatie in de praktijk Sociale innovatie in de praktijk
Zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken