Verwacht

  

Verwacht      Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding : Geschiedenis van Drenthe, in archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen)   Geschiedenis van Drenthe, in archeologisch en nieuw perspectief (set van 2 delen)
Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding - 2018 - 660 p. - € 79,00
 
In april 2018 verschijnen Geschiedenis van Drenthe – In archeologisch perspectief van auteur Wijnand van der Sanden en Geschiedenis van Drenthe – In nieuw perspectief van auteur Michiel Gerding.

Tezamen bieden de boeken een overzicht van de meeste recente kennis en inzichten ov... Lees verder...

 Bestel 
     

      Jacquelien Vroemen : Educatie in erfgoed   Educatie in erfgoed
Jacquelien Vroemen - 2018 - 160 p. - € 19,95
 
Educatie in erfgoed biedt handvatten om erfgoed op een andere manier te gebruiken in het Nederlandse onderwijs. Centraal hierin staan de (les)doelen. Wat willen we bereiken met erfgoededucatie? Met andere woorden, welk verhaal vertellen wij leerlingen met onze erfgoedonderwijsprojecten? En we... Lees verder...

 Bestel 
     

      Annemarie Becker : Inleiding in de pedagogiek   Inleiding in de pedagogiek
Annemarie Becker - 2018 - 264 p. - € 29,95
 
Inleiding in de pedagogiek legt kort en kernachtig in begrijpelijke taal de basisprincipes en -begrippen van de pedagogiek uit. In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk geďllustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld... Lees verder...

 Bestel 
     

      Erik Dijkstra : Spitten voor de vijand   Spitten voor de vijand
Erik Dijkstra - 2018 - 144 p. - € 24,95
 
Dit is een boek over de geschiedenis van strafkamp Yde. Na de geallieerde invasie op 6 juni 1944 in Normandië werden er aan Duitse zijde al snel nieuwe plannen gemaakt voor de verdediging van het steeds kleiner wordende Derde Rijk. Hitler gaf op 30 augustus het bevel om de Westwall, de verdedigingsl... Lees verder...

 Bestel 
     

      Marjolein Dobber en Bert van Oers : Spelen en leren op school   Spelen en leren op school
Marjolein Dobber en Bert van Oers - 2017 - 200 p. - € 29,95
 
Kinderen spelen graag. Spel is een onlosmakelijk deel van hun leven en het is van grote waarde voor leren en ontwikkeling, óók op school! Dit boek geeft leerkrachten (in opleiding) inzicht in de meerwaarde van spel voor het leren en de ontwikkeling van alle kinderen op de basisschool.

Spelac... Lees verder...

 Bestel 
     

       
1   


Terug

   
 

Aanraders


Menno de Bree, Eite Veening : Handleiding Moreel Beraad