Werken bij Koninklijke Van Gorcum BV


Missie
Wij, de mensen van Koninklijke Van Gorcum, werken als uitgevers en grafici met passie, creativiteit en zorg aan mooie producten en diensten. Wij willen een betrouwbare partner zijn voor allen die met ons samenwerken, auteurs en opdrachtgevers, leveranciers en afnemers, redacties en abonnees. Wij willen onszelf een stabiele toekomst bieden.

Samenwerken in vertrouwen
Onderling vertrouwen en goede communicatie zijn in onze ogen noodzakelijk om samenwerking succesvol te maken. Het krachtige samenspel van grafisch bedrijf en uitgeverij leert beide steeds opnieuw kansen en meerwaarde te scheppen voor onze relaties en onszelf.

Visie
De uitgeverij publiceert informatie, leermiddelen en instrumenten voor student en professional. Wij begeleiden de student in het hoger onderwijs in zijn of haar studie en ondersteunen de professional in persoonlijke ontwikkeling en de uitoefening van zijn of haar beroep. Het grafisch bedrijf levert marktgedreven en klantgericht grafische producten en diensten. Daarmee stellen wij onze opdrachtgevers in staat om optimaal in- en extern te communiceren, passend in het multimediale landschap van vandaag.

Openstaande vacature(s)
Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.

Open sollicitatie of stageplaats
Heeft u interesse om bij ons te komen werken, of zoekt u een stageplaats? Natuurlijk kunt u altijd een open sollicitatie sturen met vermelding van de functie waarvoor u in aanmerking zou willen komen. U kunt uw goed gemotiveerde brief en curriculum vitae sturen aan:

Koninklijke Van Gorcum BV
Postbus 43
9400 AA  Assen

of per e-mail aan c.rodenburg@vangorcum.nl