Primair Onderwijs


Het beroep van basisschoolleraar is een veelzijdig en uitdagend, maar complex beroep waarin veel verwacht en geëist wordt. Uitgeverij Van Gorcum geeft diverse middelen uit om de leraar te helpen bij het succesvol uitvoeren van zijn vak.
Graag houden wij u door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en titels voor het Primair Onderwijs.

Uitgavenoverzicht


Klik hier voor een compleet overzicht van titels voor het basisonderwijs.

Kwaliteitszorg


Elke instelling in het primair onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ter verbetering daarvan. WMK-PO is een kwaliteitssysteem, gebaseerd op het nieuwste Toezichtskader Primair Onderwijs.

Lees meer over WMK-PO op www.wmkpo.nl

Hoogbegaafdheid


Veel basisscholen maken gebruik van het instrument voor leerlingbegeleiding van Hoogbegaafde kinderen, DHH-PO. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Lees meer over DHH-PO op www.dhh-po.nl
Klik hier voor uitgaven van Van Gorcum over hoogbegaafdheid.


Tijdschriften voor het basisonderwijs




Volgens Bartjens

Volgens Bartjens is het enige tijdschrift voor reken-en wiskundeonderwijs in de basisschool. Het tijdschrift richt zich op pabo-studenten en beginnende leerkrachten en is een informatie- en inspiratiebron voor de praktijk in de basisschool. Het tijdschrift heeft een eigen website, www.volgens-bartjens.nl



MeerTaal

MeerTaal is een tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Taaldidactiek is in het basisonderwijs aan de orde van de dag. Hoe motiveer je kinderen om hun taalvaardigheid te vergroten? MeerTaal helpt hierbij.




Zone

Zone, tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs dankt haar naam aan de ‘zone van naaste ontwikkeling’, de kern van deze onderwijsbenadering. Zone wil zo’n naaste ontwikkeling zijn voor iedereen die meewerkt aan ontwikkelingsgericht onderwijs.



Talent

Tijdschrift Talent richt zich op ouders en begeleiders (leerkrachten en leerlingbegeleiders) van hoogbegaafde kinderen. Om ze te helpen bij de uitdaging hun kind(eren) door school heen te loodsen én de kinderen de uitdaging te bieden die recht doet aan hun capaciteiten. Talent verschijnt iedere twee maanden en is het enige onafhankelijke tijdschrift voor deze doelgroep.


 

Nieuw bij Van Gorcum


Jos Winkels, Piet Hoogeveen : Het didactische werkvormenboek Het didactische werkvormenboek
Variatie en differentiatie in de praktijk
Rob Verstegen, Henny Lodewijks : Interactiewijzer Interactiewijzer
Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties
Anja Sinnige : Historisch bewustzijn op de basisschool Historisch bewustzijn op de basisschool
Geschiedenis voor groep 1 tot en met 8
Bea Pompert : Lezen en schrijven doe je samen Lezen en schrijven doe je samen
Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven in groep 3 en 4
Mark Mieras, Marijke van Dijk en Jan Bart Dieperink : Voor de Leeuwen Voor de Leeuwen
Over leerlingen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven
Els Schrover : Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen
Verrijkingstrajecten met effect